Testy pamäte | psychodiagnostika mozgu

 

V našom centre ponúkame odborné testy pamäte pre všetkých záujemcov. Ľudská pamäť má obrovskú kapacitu. Napriek tomu ju využívame najviac na 10 percent. Tréning pamäte (niekedy označovaný aj ako tréning mozgu) nám umožní postupne zvyšovať kapacitu našej pamäte a zlepšovať tak aj rýchlosť rozmýšľania a spracovávania informácií. Evolúcia v prírode to tak zariadila, že všetky aktivity a schopnosti, ktoré rozvíjame sa zlepšujú. Ak budeme pamäť pravidelne trénovať, bude sa jej kapacita zvyšovať. Bohužiaľ to platí aj naopak a bez tréningu naša pamäť slabne. „Pamäť je jedným z najviac žiarlivo strážených tajomstiev prírody.“ Niet pochýb, že mal pravdu. Dodnes sa naprieč vedeckými disciplínami odborníci snažia lepšie preskúmať ako pamäť funguje na rôznych úrovniach. Výsledkom je už dokonca aj vysoká miera medzi-odborovej spolupráce, čo sa nepodarí pri hocijakej téme. Prečo je tomu tak? Vysvetlením sme si vlastne my sami a naše pozoruhodné schopnosti, ktoré nás odlišujú od zbytku živočíšnej ríše.

Pamäť nám slúži pri najrôznejších – samozrejmých činnostiach ako sú napríklad konverzácia, vzdelávanie sa, šport, práca a mnohé iné. Bez nej by sme neboli schopní rozumieť svetu okolo nás. Jazyk a reč sú ďalšie schopnosti, ktoré robia človeka jedinečným tvorom na Zemi a tiež súvisia s pamäťou. Jazyk nám umožňuje prenos významu a informácií. Je to prostriedok, ktorý nám pomáha zhromažďovať a predávať znalosti, čím umožňuje vzdelávanie. Nejedná sa však len o hovorenú reč, kľúčovým pri zhromažďovaní a uskladňovaní informácií sa stalo písmo. Dokážeme si takto navzájom v čitateľnej podobe predávať obsahy svojej pamäte. Náš sociálny život začína už od narodenia a spolu s vývojom vizuálneho aparátu, sa vyvíja aj schopnosť rozpoznávať tváre najbližšieho okolia a potom aj širšej spoločnosti. Nielen po narodení, ale počas celého života sme aspoň čiastočne závislí od ostatných ľudí. Schopnosť zapamätať si tvár je pre nás samozrejmosťou a málokedy sa zamýšľame o aký špecifický mechanizmus sa jedná. Ale len vďaka nej sme schopní počas života udržať ucelenú spomienku na tvár veľkého množstva ľudí a aj po rokoch spoznať starého priateľa. 

Je prirodzené, najmä keď starnete – starať sa o svoju pamäť. Postupným starnutím sa naša pamäť zhoršuje svojou povahou, ale veľa porúch môže spôsobiť jej rozsiahlejšiu stratu. Ak zistíte, že sa stáva viac zábudlivým, možno budete chcieť urobiť test pamäte, aby ste zistili, či by ste mali mať obavy. Existuje niekoľko rôznych typov pamätí. Tri najširšie kategórie pamäte sú krátkodobá, dlhodobá a fotografická pamäť. Pre mnohých ľudí je krátkodobá pamäť prvým typom pamäte, ktorý vykazuje príznaky problému. Môžete však tiež objaviť problémy s dlhodobou pamäťou alebo fotografickou pamäťou, najmä ak sa vaše problémy s pamäťou vyskytujú už nejaký čas. Funkcia vašej pamäte je veľmi dôležitá. Dlhodobá pamäť vám umožňuje spomenúť si, kto sú vo vašom živote najdôležitejší ľudia a rande. Bez svojich dlhodobých spomienok môžete prísť trochu o to, kto ste a o svoj život. Dlhodobá pamäť je tiež zodpovedná za schopnosť vykonávať niektoré úlohy. Krátkodobá pamäť je pre mnohých ľudí ešte dôležitejšia. Bez dobrej krátkodobej pamäte môžete zistiť, že vo svete fungujete veľmi ťažko. Často môžete občas zabudnúť na to, čo robíte, zabudnúť na to, či ste ten deň jedli alebo nie, alebo zabudnúť na dôležité schôdzky. Je veľmi bežné, že ľudia s pribúdajúcim vekom strácajú pamäť. Ak si však začnete všimnúť významné problémy s pamäťou, mali by ste vyhľadať niektoré pamäťové testy alebo pamäťové hry, aby ste zistili, aký rozsiahly môže byť problém. Možno budete musieť vyhľadať ďalšiu odbornú pomoc a testy. Je veľmi dôležité, aby ste sa čo najskôr pokúsili vyriešiť akékoľvek problémy s pamäťou a pokúsiť sa ich vyriešiť alebo liečiť.

Pri psychodiagnostickom vyšetrení – sa používajú špeciálne metódy, určené na získanie diagnosticky cenných informácií o vyšetrovanej osobe. Psychodiagnostické metódy môžeme zjednodušene rozdeliť na metódy klinické a testové. Klinické postupy nie sú viazané žiadnymi presne definovanými pravidlami a nemajú štatistický základ. V klinickej praxi sa využíva najčastejšie rozhovor a pozorovanie, niekedy aj analýza spontánnych produkcií pacientov. Tieto metódy pri vyšetrovaní a diagnostike používajú nielen psychológovia, ale aj lekári a ostatní zdravotnícki pracovníci. Pri ich vyhodnocovaní hrá veľkú úlohu skúsenosť a odbornosť vyšetrujúceho. Testové metódy sú štandardné vyšetrovacie postupy s matematicko-štatistickým základom. Sú štandardizované a používajú sa pri nich psychodiagnostické (psychologické) testy.

Medzi klinickými a testovými metódami – nie je ostrá hranica, mali by sa vhodne doplňovať. V ideálnom prípade by malo psychodiagnostické vyšetrenie využívať oba typy postupov. Napríklad v rutinnej klinickej praxi psychológ nepoužíva len testy (t.j. špecifické psychodiagnostické metódy), ale vyšetrenie pozostáva z klasickej fázy nadviazania kontaktu, anamnestického rozhovoru, aplikácie testov, pozorovania pacienta počas celého kontaktu a záverečnej fázy (napríklad zameranej na zníženie napätia, ktoré vzniklo počas vyšetrenia). Pri hodnotení a interpretácii výsledkov sa využívajú (v prípade dostupnosti) aj tzv. objektívno-anamnestické údaje (napríklad od príbuzných alebo zo zdravotnej dokumentácie). Zistenia z vyšetrenia formuluje psychológ písomne v náleze z klinického psychologického vyšetrenia.

Nález z psychologického vyšetrenia – by mal obsahovať popis zistení z klinických metód aj testov (vrátane kvantitatívnych výsledkov a ich interpretácie) a odpoveď na otázku alebo otázky, formulované v žiadosti o vyšetrenie. V optimálnom prípade lekár a psychológ vzájomne komunikujú a konzultujú nálezy. Z hľadiska klinických metód sú psychológ a lekár partneri (pretože ich využívajú obaja), ale psychológ má navyše testové metódy, ktoré rozširujú diagnostické možnosti. Prechodom medzi klinickým psychiatrickým vyšetrením a psychodiagnostickými testami sú posudzovacie stupnice. Termín mental test (z anglického „duševná skúška“) prvýkrát použil americký psychológ James McKeen Catrell v roku 1890 na označenie jednotnej zostavy psychologických skúšok, zameraných na meranie individuálnych rozdielov.

Pojem test sa udomácnil nielen v psychológii – ale aj v medicíne, v štatistike, technike, ale aj v iných disciplínach. V prípade že pociťujete potrebu otestovať svoju pamäť – kontaktujte nás. Môže ísť o bežné starnutie mozgu alebo ste jednoducho preťažení – informáciami, starosťami. Môže však ísť aj o chorobu. Tak ako ostatné časti tela, aj mozog starne. Vnímať to začíname približne po päťdesiatke. Zhoršením pamäte po prekročení tohto veku trpí veľa ľudí. Ak sa obávate o svoju pamäť, môžete prísť k nám na bezbolestný test pamäti. Na test je potrebné sa vopred objednať na tel.čísle 0905-485 153. Test je individuálny, trvá približne pol hodinu a výsledok testu sa dozviete hneď. Súčasťou je aj konzultácia, čo sa dá robiť ďalej, v prípade straty bodov v teste.

Informácie - objednávky - rezervácie

   

  psychodiagnostika-psychologicky-test-psycholog-testovanie-deti-dospely

   

  psychologicke-testy-psychodiagnostika-psycholog-testovanie

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]