Ľudskú bytosť je možné hodnotiť podľa rôznych kritérií. Jedným z týchto kritérií je pomerne subjektívna charakteristika osobnosti človeka. Na druhej strane aj ostatné psychometrické charakteristiky vykazujú podobný stav. Pokiaľ neurovedci nenájdu presné ložiská v mozgu, ktoré by bolo možné kvantitatívne odmerať s absolútnou hodnotou, tak dovtedy to bude len pravdepodobnosť a štatistika. Ak je nejaký jav pravdepodobný na 95%, tak je zrejmé, že bude pravdivý. Avšak vznik takto vysokej pravdepodobnosti nemusí korelovať s uvedenou skutočnosťou práve kvôli jej subjektívnej charakteristike. Navyše samotný spôsob merania a hlavne okolnosti, ktoré ani nie je možné významne kva

Psychológia je veda o psychike, duševnom zdraví, duševných chrobách, pomoci a podpory vďaka psychologickým metódam a prístupom. mladou vednou disciplínou, ktorá vznikla v 19 storočí. Aj napriek tomu sa s ňou môžeme stretnúť už v staroveku pri filozofoch, ako bol Platón, Sokrates či Aristoteles. Práve oni skúmali dušu a zaoberali sa ňou. Chápanie duše je pri tom pre psychológiu to najdôležitejšie, lebo práve duša ovplyvňuje psychiku človeka. Pojem „psychológia“ sa skladá z dvoch gréckych slov „psyché“ (duša) a „logos“ (veda). Všeobecne sa teda dá psychológia charakterizovať ako veda o duši. No dnes v čase, keď si psychológia našla svoje miesto v systéme vied,

Have a question?

[contact-form-7 404 "Nenájdené"]