Štúdium a prax odboru psychológia

 

Chystáte sa študovať psychológiu ako vedný odbor alebo sa chcete v oblasti psychológie dovzdelávať ? Spomínate si ešte na prijímačky ? Ak ste sa ozaj usilovali dostať a študovať psychológiu, tak ste si určite dali prihlášku na viac škôl a potom porovnávali podmienky prijatia, čo kde chcú, aké knihy máte zháňať a odhadolvali ste kde máte asi aké šance. Stihli ste sa pri tom všetkom zamyslieť nad tým, čo by malo (a čo určitie nie) byť po vás žiadané na prijímacích skúškach? Predtým ako sa zamyslíme nad skúškami, pripomeňme si, kde na Slovensku máme možnosť študovať dennou formou jednoodborovú 10 semestrálnu psychológiu. Titul magistra psychológie môžeme získať na štyroch fakultách, sú to:

 

Filozofická fakulta UK Gondova 2, 818 01 Bratislava, www.fphil.uniba.sk

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 080 78 Prešov, www.unipo.sk

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 917 01 Trnava, www.ucm.sk

Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity, 918 43 Trnava, www.truni.sk

 

Okrem uvedných fakúlt ponúka Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského (Odbojárov 10/a, 820 05 Bratislava 25, www.fses.uniba.sk) šesť semestrálne štúdium aplikovanej psychológie (Bc) dennou formou. Absolventi odboru aplikovaná psychológia budú pripravení na prácu v prostredí domácich a medzinárodných organizácií zameraných na riešenie problémov pracovných organizácií, ich manažmentu, rozvoja ľudského potenciálu i problémov nadnárodného charakteru, ako sú otázky integračných procesov, sociálnych deviácií, kooperácie a súžitia etnických skupín.

 

Takže, čo všetko by ste mali mať v malíčku či skôr v hlavičke, keby ste sa uchádzali o štúdium psychológie tento rok ?

 

  • biológia človeka – vedomosti o biológii človeka očakávali štyri fakulty. Neviem či ste počas štúdia využili napríklad informáciu o počte červených krviniek v tele, ale vedmosti o telesnej schránke človeka sú predpokladom k tomu, aby sme sa mohli posunúť ďalej k duševnu a prípadne aj duchovnu. No a na neuroanatómii sa niečo z naučeného tiež môže hodiť.
  • matematika – s tradičnými pravedpodobnosťami by ste sa stretli asi len v Bratislave. Inak sa matematika už neobjavuje, ak nepočítame úlohy na logické myslenie. Či má byť psychológ dobrým matematikom preto, aby aspoň trochu pochopil o čo ide v štatistike neviem posúdiť.
  • psychologické testy – tie sa vypĺňajú na všetkých fakultách okrem fakulty sociálnych a ekonomických vied. Ak sa toho veľa nezmenilo, tak základom sú úlohy z rôznych testov na logické myslenie. Môže sa zdať, že práve psychologické testy sú tým pravým čím by mal uchádzač prejsť. Asi kvôli tomu, že je tam slovo psychologické…. mne práve tieto testy prídu najviac sporné. Prečo práve uchádzači o štúdium psychológie sú hodnotení podľa výseldkov IQ testov. Určitá inteligencia a logika sa v tomto obore očakáva, to sa nedá poprieť.
  • všeobecný prehľad – s otázkami na vašu rozhľadenosť sa stretnete všade okrem fakulty v Nitre. Pod všeobecným prehľadom sa skrývajú etika, estetika, filozofia, sociológia, politológia, historické vedomosti. No, záber je to široký.
  • psychológia – už nie testy, ale vedomosti väčšinou v rozsahu knižky od Mariána Košča plus otázky hlavne z všeobecnej psychológie a čo-to o histórii a hlavných predstaviteľoch. V Bratislave sú trošku náročnejší (tým trošku rozumej rozdiel medzi už spomínanou knižkou od M. Košča a Atkinsonovej). Jednoducho povedané, v Bratislave s gymnaziálnym učivom psychológie nevystačíte. Z čoho usudzujem, že ak niekto poctivo naštuduje predpísanú literatúru, má na nieľoko semsetrov dopredu vystarané.
  • jazykové testy – jazykové testy požadujú len na troch fakultách, väčšinou ide o porozumenie odbornému textu. Pod odborným textom sa môže skrývať aj biblický text.

 

Čo do obsahu je to zhruba všetko. Pre úplnosť sa zmenim aj o forme. Na všetkých fakultách okrem jednej (TU) sú prijímacie skúšky písomné. V Trnave sú prijímačky dvojkolové, prvé kolo písmomnou formou a postupujúci uchádzači do druhého kola aj prehovoria. Ak chcete prejednať príjmacie skúšky na psychológiu s ľuďmi ktorí tento odbor študovali a pôsobia už v praxi – kontaktujte nás. Radi Vám poradíme a pripravíme Vás na príjmacie konanie.

Have a question?

[contact-form-7 404 "Nenájdené"]