Encounterova skupina terapia

Otvorené párové alebo rodinné poradenstvo pre pár-rodinu.

Malé skupinové poradenstvo systémom encounter

Skupinové poradenstvo pre uzavreté tímy, skupiny a organizácie

Skupinová terapia je metódou psychoterapie, ktorá využíva interakcie a vzťahy medzi členmi skupiny alebo skupinovú dynamiku. Terapia s využitím skupiny (encounter group) umožňuje lepšie porozumieť sebe samému prostredníctvom pohľadu druhých a za ich pomoci nachádzať odvahu k osobným zmenám. Často nadväzuje na individuálnu terapiu. Skupinovú terapiu vedie psychoterapeut  alebo niekoľko psychoterapeutov, ktorých úlohou je vytvoriť podporné prostredie, prostredie istoty, bezpečia, dôvery. Vytvára prostredie, v ktorom potom môžu všetci členovia skupiny otvorene a bezpečne rozprávať o svojich problémoch, skúšať nové spôsoby správania a budovať nové vzťahy. Môžu rozprávať o svojich pocitoch, porozumieť svojim myšlienkam. Skupinové terapie obvykle podporujú prežívanie zážitkov spolupatričnosti, umožňujú sebaprejavenie, podporujú zvyšovanie sebavedomia, zlepšujú medziľudské vzťahy a komunikáciu, poskytujú priestor na experimentovanie s novým správaním vo vzťahu k druhým. Zúčastnení sa učia navzájom zdieľať svoje pocity, problémy, čeliť frustrácii, hľadať nové – často aj netradičné riešenia, spoločne sa podporujú, v skupine sa tvorí skupinová atmosféra.  Do skupinovej terapie sa môžu začleňovať aj rôzne iné techniky, napr. arteterapia, muzikoterapia, psychodráma, psychogymnastika alebo nácvik sociálnych zručností.

 

Skupinová odborná terapia:
– prináša osobnostnú, vzťahovú či komunikačnú zmenu do Vášho života
– k dispozícii odborní personál psychológov a terapeutov s dlhoročnou praxou
– odborné poradenstvo individuálnou, párovou či kolektívnou formou podľa Vašich potrieb
– poradenstvo šité priamo na mieru každého klienta vďaka osobnej či dištančnej online forme

 

Ponúkame odbornú pomoc pri riešení problémov týkajúcich sa osobného, vzťahového, rodinného, partnerského, manželského či pracovného života. Cieľom skupinového psychologického poradenstva je s pomocou skupinovej podpory analyzovať podstatu problému a pomôcť nájsť riešenia tak, aby sa človek mohol plnohodnotne venovať osobnému, vzťahovému či pracovnému životu, ďalšiemu osobnostnému alebo profesionálnemu rastu. Spolupracujeme s psychológmi s dlhoročnou psychoterapeutickou praxou a vieme odporučiť a zabezpečiť odborníka podľa druhu či oblasti problému. Skúsenosti ľudí ukazujú, že benefity, ktoré skupinová terapia prináša stoja za to, aby človek „zariskoval“ a vyhľadal pomoc. Investujte preto do seba a získajte vďaka skupinovému osobnému či online poradenstvu maximum pre vlastný život.

V skupine platí dodržiavanie dôležitých zásad a pravidiel. Patrí sem pravidlo otvorenosti a úprimnosti, tolerancie, ako aj pravidlo dodržiavania dôvernosti alebo právo povedať, „dosť, o tomto už hovoriť nechcem“. Skupinová terapia nemá charakter „spovede“. Nemusíte sa obávať, že budete nútený k nechceným sebaodhaleniam. Každý má právo na vlastné tempo a sám si reguluje mieru blízkosti k druhým.

Skupinová terapia je formou psychoterapie – ktorá zahŕňa jedného alebo viacerých terapeutov, ktorí pracujú s viacerými ľuďmi v rovnakom čase. Tento typ terapie je široko dostupný na rôznych miestach vrátane súkromných liečebných postupov, nemocníc, kliník pre duševné zdravie a komunitných centier. Skupinová terapia sa niekedy používa samostatne, ale je tiež bežne začlenená do komplexného liečebného plánu, ktorý zahŕňa aj individuálnu liečbu a lieky. Skupinová terapia môže byť veľmi účinná, najmä v určitých situáciách. Štúdie ukázali, že skupinová terapia môže byť účinnou voľbou pri liečbe depresie a traumatického stresu.

Je preukázané, že skupinová psychoterapia – je vysoko účinná forma psychoterapie, ktorá prináša úžitok. Skupina je sociálny mikrosvet. Dodáva nádej, nielen v priaznivých účinkoch pozitívnych očakávaní, ale i v tom, že každý klient vidí zlepšenie druhého človeka s podobným problémom (tzv. terapia pozorovaním). V skupinovej terapii človek predchádza sociálnej izolácii a osamotenosti, ktorá zvyšuje pocit odlišnosti od iných. „Sme všetci na jednej lodi“, každý si nesieme svoj príbeh, svoje ťažkosti. V skupine klienti zažívajú bezpečný priestor, ktorý umožňuje byť v kontakte so svojimi autentickými pocitmi a hlbšie porozumieť sebe samému. V skupine je možné získať informácie, rady, resp. odporúčania. V terapeutických skupinách klienti dostávajú tým, že sami dávajú. Každý klient, i ten čo má o sebe najviac pochybností, dokáže dávať a stáva sa užitočný pre skupinu. Klienti si navzájom pomáhajú, zdieľajú s ostatnými podobné problémy, poskytujú si podporu, nápady, postrehy, náhľady, hľadajú východiská. V skupine sa rozvíjajú sociálne zručnosti (ako je poskytovanie spätnej väzby, rozhovor z očí do očí, porozumenie svojim procesom, napodobovanie správania, porozumenie tomu ako prispievam k svojej osamotenosti atď.), ktoré ovplyvňujú jeho vzťahy s ostatnými. Je to príležitosť stať sa užitočným. Byť v priestore, ktoré umožňuje poznanie.

 

Dĺžka a trvanie skupinového poradenského stretnutia:  min. 60 min (resp. dohodou)
Miesto konania poradenského stretnutia:  Bratislava | Slovenská republika | osobne  al. online forma
Ponúkaná forma poradenských stretnutí:  párové | manželské | rodinné | skupinové | firemné
Odborný garanti poradenstva:  dlhoročný poradcovia | psychológovia | terapeuti | mediátori | supervízori | tréneri
Termíny skupinových stretnutí:  ASAP (dohodou – pracovný týždeň 8:00-20:00 hod | počas celého kalendárneho roka 2021)
Cieľová skupina klientov poradenstva:  každý kto chce zlepšiť kvalitu osobného, partnerského, vzťahového či pracovného života

Informácie - objednávky - rezervácie

  Psychologicke poradenstvo a terapia

  Otvorená skupina

  67
  poradca | pár - rodina
  Otvorené párové alebo rodinné poradenstvo pre pár-rodinu.
  Psychologicke-poradenstvo-individualne

  Encounter skupina

  47
  poradca | klient
  Malé skupinové poradenstvo systémom encounter
  Psycholog-Bratislava-poradenstvo

  Uzatvorená skupina

  77
  poradcovia | skupina
  Skupinové poradenstvo pre uzavreté tímy, skupiny a organizácie

  Poradenská psychologička, koučka a párová terapeutka. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti osobnostného rozvoja dospelých aj detí. Aktívne pôsobí v terapeutickej práci

  Read More

  Psychologické odborné poradenstvo a psychoterapia. Viac ako dvadsať rokov poradenskej a rozvojovej praxe pre individuálnych klientov, páry aj skupiny. Osobnostný, vzťahový

  Read More

  psychológ | psychoterapeut | coach

  Vysokoškolské odborné štúdium absolvovala na univerzite v Prahe a Viedni. Získala doktorát pre poradenskú a terapeutickú prácu v oblasti osobnostného duševného rozvoja

  Read More

  lektorka | mediátor | supervízorka

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]