Rozdiel medzi psychológom a psychiatrom

 

Pocity nepohody, úzkosti, zlosti, apatie, alebo melanchólie zažije každý. Sú nepríjemnou, no prirodzenou súčasťou života. O to náročnejšie je uvedomiť si moment, kedy je vhodné svoje duševné zdravie zveriť odborníkovi. V prípade, že nepríjemné stavy človek zvláda sám alebo za pomoci blízkych, odborníka nie je nutné hľadať. Keď sa však ťažkosti zintenzívňujú, trvajú dlhšiu dobu a človek nedokáže bežne fungovať, mal by vyhľadať pomoc. Mnohí ľudia sa boja urobiť prvý krok. Netušia na koho sa obrátiť, ani čo od sedenia očakávať. Duševné zdravie je pritom rovnako dôležité ako fyzické a vyhľadať pomoc nie je hanba. „Duševné ochorenie a jeho liečba nepredstavujú riziko. Oveľa viac rizikovým je, ak sa depresia nediagnostikuje a nelieči. Môže to chorého stáť vzťahy, zdravie či dokonca život.

 

Ak človek pociťujepsychické problémy rôzneho druhu, ktoré ho obťažujú v jeho každodennom živote, má možnosť obrátiť sa na odborníka: psychológa, psychoterapeuta alebo psychiatra. V súčasnosti nie je žiadnou hanbou vyhľadať takýto druh pomoci, stáva sa čoraz viac prirodzenou súčasťou života. Tak ako vyhľadáme lekára v prípade, že máme fyzické bolesti, máme možnosť vyhľadať aj „lekára pre dušu“ v prípade psychickej bolesti. Môže ísť o pocity smútku, úzkosti, ťažko zvládnuteľné pocity hnevu, alebo pocity hanby, paniky, taktiež pri závislostiach, nutkavých stavoch, depresiách, psychosomatických problémoch atď. Ak sa skontaktujete s psychológom, psychoterapeutom alebo psychiatrom, pomôže Vám zorientovať sa vo vašich duševných problémoch, podporí vás, vypočuje a  odporučí pre vás (po dohode a konzultácii s Vami) najvhodnejší spôsob poradenstva alebo terapie. Na koho sa však obrátiť, aký je rozdiel v týchto profesiách:

Psychiater – je lekár, absolvoval medicínske vzdelanie, vyštudoval na lekárskej fakulte so špecializáciou psychiatria. Má pred menom titul MUDr. Do jeho kompetencie spadá predpis liekov na duševné problémy. Psychiater je absolventom 6-ročného vysokoškolského štúdia na lekárskej fakulte so o špecializáciou na psychiatriu. Je to odborný lekár, ktorý po 5-ročnej praxi lekára absolvoval atestáciu zo psychiatrie. Zaoberá sa psychickými poruchami, a to predovšetkým z biologického hľadiska – je odborníkom na ľudský mozog a biochemické procesy v ňom prebiehajúce. Na základe analýzy predpisuje lieky, ktoré dokážu na základe vedeckých poznatkov minimalizovať alebo úplne zamedziť väčšine symptómov základných duševných porúch. Psychiater môže súčasne doporučiť pacientovi psychoterapiu. Okrem predpisu liekov (farmakoterapie) sa pri diagnostike okrem rozhovoru s pacientom používa aj medicínsku diagnostiku (napr. EEG, vyšetrenie krvi).

Psychológ – je vysokoškolsky vzdelaný odborník v odbore psychológia, má titul Mgr., alebo PhDr., PhD. Psychológ je absolventom 5-ročného štúdia psychológie na pedagogickej alebo filozofickej fakulte. Ďalšou možnou formou vzdelávania je špecializácia v klinickej, pracovnej, školskej, organizačnej alebo poradenskej psychológií. Psychológ nemôže predpísať lieky, pri diagnostike využíva psychologickú diagnostiku (napr. testy, dotazníky) a rozhovor s pacientom. Psychoterapeutický a farmakoterapeutický postup nie sú v praxi protipólom, ale vzájomne se doplňujú. Na rozdiel od psychológa, k psychiatrovi nie je potrebný výmenný lístok.

Psychológia má rôzne zameranie a špecializácie ako napr.: poradenská, klinická, školská, pracovná a organizačná psychológia, dopravná psychológia atď. Klinickí psychológovia majú svoje pracoviská pri zdravotníckych zariadeniach a pracujú aj cez zdravotné poisťovne. Ostatní psychológovia  pracujú súkromne  –  je to platená služba, alebo sú štátni zamestnanci. Psychológovia nepredpisujú lieky a klientov na konzultácie objednávajú. Objednávanie ku psychológovi a dodržiavanie termínov je dôležité. Každý objednaný klient má  potom zabezpečený nerušený, vyhradený čas len pre seba (zväčša je to 50 minút). Psychológ lieky nepredpisuje.

Psychoterapeut – je vysokoškolsky vzdelaný odborník, ktorý má vzdelanie zvyčajne z odboru psychológia, špeciálna pedagogika, sociálna práca, medicína, liečebná pedagogika (psychoterapeutom môže byť teda aj psychológ, aj psychiater). Navyše má absolvovaný niekoľkoročný (zvyčajne min. 4 ročný) psychoterapeutický výcvik v určitej psychoterapeutickej metóde, ktorých existuje viacero. Psychoterapeut pracuje s klientom na objednávku, sedenie trvá zväčša 50 minút. Objednávanie a dodržiavanie termínov je dôležité pre nerušenú prácu, pre terapeuta i pre klienta. Finančné a ostatné podmienky sa dohodujú priamo s konkrétnym psychoterapeutom. Psychoterapeut lieky nepredpisuje.

Duševné zdravie – je rovnako dôležité, ako fyzické a vyhľadať pomoc v dnešnej dobe nie je vôbec hanba. V prípade, že sa ťažkosti zintenzívňujú, trvajú dlhšiu dobu a človek nedokáže bežne fungovať, mal by vyhľadať odbornú pomoc. Ak si nie ste istí ku komu ísť,  objednajte sa u nás a po prvom rozhovore rýchlo rozpoznáme, ktorý postup je pre Vás najvhodnejší. Niektorí ľudia na návštevu psychológa / psychiatra necítia, no pomoc by potrebovali. Existujú rôzne iné spôsoby pomoci, ako napríklad: Kontaktujte nás osobne – sme Vám plne k dispozícii.

Have a question?

[contact-form-7 404 "Nenájdené"]