Psychotesty na zbrojný preukaz | diagnostika

 

Naša psychologická ambulancia prináša možnosť absolvovať vyšetrenie a posúdenie pre záujemcov o držanie zbrane. Ak ste držiteľ, nositeľ zbrane a obnovujete si platnosť Vášho zbrojného preukazu alebo ak žiadate o vydanie zbrojného preukazu, ak ste športový strelec alebo ak ste poľovník či zberateľ zbraní a vlastníte zbrojný preukaz, potrebujete absolvovať psychotesty na získanie psychologického posudku o psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbrane a streliva. Podľa Zákona č. 190 / 2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 1.7.2015. Vlastníctvo zbrane znamená možnosť útoku, ale aj bránenia sa. Je dôležité rozlišovať jedno od druhého a uvedomovať si všetky riziká a zároveň aj zodpovednosť, ktorá je spojená s legálnym vlastníctvom zbrane.

 

Podľa vyhlášky MZSR – ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z., ktorá je v platnosti od 01.08.2011 sa musia žiadatelia a držitelia zbrojného preukazu podrobiť psychickej spôsobilosti. Psychická spôsobilosť žiadateľa a držiteľa sa posudzuje psychologickým vyšetrením. Niekoľkohodinové psychologické vyšetrenie je realizované individuálne alebo skupinovo prostredníctvom rozličných psychodiagnostických metód. Odporúčame, aby ste na psychotesty prišli v psychickej pohode a v triezvom stave.

Obavy z vyšetrenia – sú zbytočné a netreba sa ich vopred báť. Prebiehajú v kontrolovanom a bezpečnom prostredí psychologického centra. Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa – žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu a držiteľ zbrojného preukazu na držanie alebo nosenie zbrane alebo streliva Zbrojný preukaz vydáva Policajný útvar na 10 rokov. Pri predĺžení zbrojného preukazu sa vyžaduje znova doklad o vyšetrení psychickej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu. Vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa zbrojného preukazu trvá približne 2 hodiny. Na vyšetrenie si treba priniesť:

– občiansky preukaz
– zbrojný preukaz – ak ste držiteľom
– výpis zo zdravotnej dokumentácie potvrdený všeobecným lekárom – stiahnuť tu
– okuliare, ak ich používate

 

Psychologickým vyšetrením – sa zisťuje intelekt, reakčná pohotovosť, úroveň pozornosti a štruktúra osobnosti. Na vyšetrenie sa využívajú klinicko- psychodiagnostické metódy, ktorými sú anamnestický rozhovor, pozorovanie a štandardizované psychologické testy. Po absolvovaní psychologického vyšetrenia dostávate doklad o psychickej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa zbrojného preukazu kartičku.

Ako sa psychotesty vykonávajú – psychotesty na zbrojný preukaz sa vykonávajú individuálne alebo hromadne (skupinovo) v našom centre alebo priamo na Vašom pracovisku pomocou psychodiagnostických metód na PC a prípadne papierových testov a dotazníkov.

Ako sa na psychotesty pripraviť – príďte na psychotesty oddýchnutí, dobre naladení, v triezvom stave,v psychickej pohode, bez akútneho prejavu ochorenia. Obavy z vyšetrenia sú zbytočné.

Ako prebiehajú psychotesty – posudzovaná osoba vyplní vstupné formuláre, absolvuje rozhovor s psychológom a testovú „batériu“. Dosiahnuté výsledky sa vyhodnotia. Po splnení požiadaviek vodič získa doklad o psychickej spôsobilosti.

Čo si priniesť na psychotesty – prineste si občiansky preukaz, zbrojný preukaz (ak ho už vlastníte), okuliare na čítanie (ak ich potrebujete), dobrú náladu, zdravú odvahu a prípadne nealkoholický nápoj pre Vaše občerstvenie.

 

Držitelia zbrojného preukazu – vyšetrenie psychológom trvá približne dve hodiny. Psychologické vyšetrenie zahŕňa:

 • vyplnenie anamnestického dotazníka – žiadateľom o posudok psychickej spôsobilosti
  vyplnenie čestného vyhlásenia – žiadateľom o posudok psychickej spôsobilosti
  vyšetrenie pomocou štandardizovaných psychodiagnostických testov, ktoré zahŕňa:
  vyšetrenie výkonovej kapacity (pozornosť v záťaži, reakčná pohotovosť, postreh, reaktivita a koordinácia)
  vyšetrenie intelektovej úrovne (minimálne na úrovni podpriemeru)
  anamnestické údaje (s prihliadnutím na priestupky, trestnú činnosť, alkoholovú a drogovú závislosť)
  vyšetrenie štruktúry osobnosti – sledujú sa rizikové faktory v profile ako napr. emočná labilita, impulzivita)
  vyhodnotenie výsledkov testov a rozhovor so žiadateľom o výsledkoch
  vyplnenie posudku o psychickej spôsobilosti – posudzujúcim klinickým psychológom

 

Zbrojný preukaz – vyšetrenie psychológom trvá približne tri hodiny. Psychologické vyšetrenie zahŕňa:

 • vyplnenie anamnestického dotazníka – žiadateľom o posudok psychickej spôsobilosti
  vyplnenie čestného vyhlásenia – žiadateľom o posudok psychickej spôsobilosti
  vyšetrenie pomocou štandardizovaných psychodiagnostických testov, ktoré zahŕňa:
  vyšetrenie výkonovej kapacity (pozornosť v záťaži, reakčná pohotovosť, optický postreh, reaktivita a koordinácia)
  vyšetrenie intelektovej úrovne (orientačný inteligenčný test)
  anamnestické údaje (s prihliadnutím na priestupky, trestnú činnosť, alkoholovú a drogovú závislosť)
  vyšetrenie štruktúry osobnosti  – sledujú sa rizikové faktory v profile osobnosti ako napr. emočná labilita, impulzivita)
  vyhodnotenie výsledkov testov a rozhovor so žiadateľom o výsledkoch
  vyplnenie posudku o psychickej spôsobilosti – posudzujúcim klinickým psychológom

 

Každý žiadateľ o zbrojný preukaz – je teda povinný absolvovať vyšetrenie klinickým psychológom. Vyplýva to z novely zákona o zbraniach a strelive, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyšetrenie je povinné aj pri vydaní nového zbrojného preukazu – pre držiteľa skupiny A alebo C, ktorý ho má vydaný na výkon zamestnania (napr. príslušníci SBS, ktorí používajú zbrane). Platnosť zbrojného preukazu sa nemení, bude platiť 10 rokov. Samočinné zbrane sa budú môcť na základe výnimky držať na zberateľské účely. Samonabíjacie palné zbrane, ktoré boli konštrukčne odvodené alebo upravené zo samočinnej zbrane (samopal) bude možné držať a nadobúdať aj na športové alebo zberateľské účely – tak, ako je to v súčasnosti. Držitelia týchto zbraní však budú musieť každých 10 rokov absolvovať psychotesty. Žiadateľ a držiteľ zbrojného preukazu preukáže psychológovi pred vykonaním psychologického vyšetrenia svoju totožnosť dokladom totožnosti; ak je žiadateľ alebo držiteľ cudzincom, preukáže svoju totožnosť cestovným dokladom alebo dokladom nahrádzajúcim cestovný doklad. V prípade záujmu psychologické vyšetrenie vo veci získania osvedčenia na držanie zbrane nás kontaktujte písomne alebo telefonicky.

Informácie - objednávky - rezervácie

   

  psychodiagnostika-psychologicky-test-psycholog-testovanie-deti-dospely

   

  psychologicke-testy-psychodiagnostika-psycholog-testovanie

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]