Psychoterapia ako liečebná metóda

 

Psychoterapia ako liečba a liečebná metóda je cielená pre ľudí, ktorí majú v živote nejaký problém – či už v osobnom živote, partnerskom, alebo pracovnom. Psychoterapia je typ terapie, ktorá sa používa na liečbu emocionálnych a psychických problémov. Prebieha zvyčajne ako rozhovor s trénovaným psychoterapeutom. Je to aplikácia rôznych procedúr, techník a stratégií pre pomoc klientovi a je závislá na prístupe používanom psychoterapeutom. Takmer všetky druhy terapie sú však založené a stavajú na vytváraní terapeutického vzťahu, tzn. na komunikácii a vytváraní dialógu a na práci pri prekonávaní problematických myšlienok či správania. Psychoterapia pomáha hlbšie nazrieť do vlastných problémov a starostí, riešiť problematické návyky a široké spektrum psychických porúch, napr. depresiu či schizofréniu.

 

Formy psychoterapie
Psychoterapia môže mať rôzne formy: buď ako rozhovor jeden na jedného – terapeut a klient, môže mať formu práce terapeuta so skupinou klientov (skupinová psychoterapia) alebo rozhovor psychoterapeuta s manželským párom či partnerskou dvojicou (párová terapia).

 

Zvyčajne má psychoterapia formu rozhovoru, ale môže zahŕňať aj iné formy a metódy, techniky a praktiky: arteterapia (umelecké formy – kreslenie, maľovanie, modelovanie a pod), hudobnú formu (muzikoterapaia), prácu s telom (na telo orientovaná terapia) alebo pohybové formy a ďalšie. Cieľom práce psychoterapeuta je pomôcť ľuďom akéhokoľvek veku žiť šťastnejšie, zdravšie, produktívnejšie a uspokojivejšie svoj život.

 

Existuje veľa prístupov a škôl psychoterapie napr. humanistická psychoterapia, psychoanalytická psychoterapia, kognitívne – behaviorálna psychoterapia, telesne orientovaná psychoterapia a mnoho ďalších škôl – ktoré pomáhajú klientovi riešiť svoj problém.

 

Ako sme uviedli, psychoterapia je liečba primárne založená na vzťahu medzi psychoterapeutom a klientom. Základom psychoterapie je dialóg, v ktorom sa klientovi poskytuje bezpečné a podporné prostredie, aby mohol hovoriť otvorene s niekým, kto je objektívny, neutrálny a neposudzujúci jeho ako klienta. Klient a psychoterapeut pracujú spoločne na identifikovaní a zmene myslenia a správania, ktoré vníma klient ako obmedzujúce a problematické.

 

Rôzne školy psychoterapie znamenajú rôzne teoretické pohľady a východiská práce psychoterapeuta. Existujú tzv. psychoterapie rozhovorom – ako je už spomínaná humanistická a psychoanalytická psychoterapia. Pri humanisticky orientovaných sedeniach je pomoc klientovi orientovaná v smere podpory klienta s cieľom maximalizovať jeho osobnostný potenciál prostredníctvom vytvorenia špecifickej klímy a terapeutických podmienok empatie, bezpodmienečného pozitívneho prijatia klienta a kongruencie.

Psychoterapeut je sprievodca, ktorý je pripravený a trénovaný prechádzať spolu s klientom jeho pozitívnymi aj silne negatívnymi skúsenosťami a problémami – ale akou cestou a o čom bude klient hovoriť a čo bude riešiť je vložené do slobody a rozhodnutia samotného klienta. Tým sa odbúrava stres z tlačenia klienta do niečoho, čo nechce sám riešiť alebo s čím nesúhlasí. Počas psychoanalytického sedenia diskutujete o vašich ranných detských skúsenostiach, aby ste vy aj terapeut mohli lepšie pochopiť korene a príčiny vašich súčasných problémov. Psychoanalýza sa sústreďuje teda na klientove myšlienky a minulé skúsenosti a na prácu s nevedomými túžbami a fantáziami.

 

Niektoré školy si môžu vyžadovať praktický prístup k liečbe a zadávanie napr. domácich úloh, ktoré sú orientované na získavanie nových zručností a zvládania problémov, môžete byť vedení k praktizovaniu nových zručností medzi sedeniami (napr. pri fóbiách a pod.). To je príklad kognitívne – behaviorálnej psychoterapie, ktorá sa zameriava na zmenu myšlienok a správania určitými technikami. V súčasnosti musí každý z nás dennodenne bojovať so stresom a napätím, ktoré nás postihujú najmä v práci. Mimo iného zažívame svoje súkromné problémy, ktoré ovplyvňujú našu psychiku a duševné zdravie. Máte záujem o psychoterapeutické stretnutie – kontaktujte nás, radi Vám odborne poradíme.

Have a question?

[contact-form-7 404 "Nenájdené"]