Psychoterapia ako liečba rozhovorom

 

Psychoterapia ako liečebná metóda lieči a pomáha ľuďom naplno prežívať svoj život šťastne a plnohodnotne. Psychoterapia je zjednodušene povedané „liečba rozhovorom“. Vychádza z uznávaných psychologických teórií a princípov so zámerom pomôcť klientom zmeniť ich uvažovanie, správanie a prežívanie smerom, ktorý  umožní lepšiu kvalitu života. Psychoterapia nie je procedúra či zákrok vykonávaný terapeutom na klientovi. Je to skôr proces spolupráce medzi terapeutom a klientom, v rámci ktorého pracujú spoločne na užitočných cieľoch, ktoré pre úžitok klienta spolu dohodnú.

Deje sa transparentne a s plným vedomým a súhlasom klienta. Akékoľvek neistoty a nejasnosti sa terapeut snaží vyjasňovať spôsobom podporujúcim vzájomnú dôveru a bezpečie klienta. Okolo psychoterapie nemá panovať žiadna mystická či démonická atmosféra čohosi tajomného, o čom nie je dosť jasné ako a prečo sa deje. Ak je terapia démonizovaná, je to výstražné znamenie a odporúčame klientom nahliadnuť do etického kódexu. Terapeut sa stará o to, aby bol proces transparentný a klient sa cítil natoľko bezpečne, aby sa spýtal na čokoľvek, čomu nerozumie.

 

Ako funguje psychoterapia

V prostredí bezpečného terapeutického vzťahu sa má človek možnosť pozrieť na  seba a svoje vzťahy, svoju minulosť novým spôsobom. To pomôže otvoriť viacero možností a výhľadov do budúcna, dochádza k lepšiemu pochopeniu samého seba, sebaprijatiu. Podnetné terapeutické otázky  pomáhajú  nadobudnúť nové uhly pohľadu a silnejšie vedomie klienta, že on samotný má svoj život vo vlastných rukách. To pomáha zmeniť problematické vzorce správania a  tým dochádza k zmierneniu či ústupu psychických ťažkostí a nepríjemných symptómov.

Výber odborníka

Psychoterapeuta si ľudia najčastejšie vyberajú na odporúčania niekoho známeho, ktorý mal dobrú skúsenosť, teda mu odborník skutočne v minulosti pomohol. Nie vždy však máme takého človeka, kto nám psychoterapeuta odporučí. Vtedy je dobre pozrieť sa na to, či je skutočne odborníkom na vedenie psychoterapie a teda, či má pre to náležité vzdelanie a skúsenosti.

Terapeut by nemal navádzať klienta ja jednanie v súlade s terapeutovými názormi či dávať hotové rady a návody na život. To totiž nie je podstatou terapie. Terapeut má zostať natoľko neutrálny, aby si mohli klienti tvoriť a preverovať vlastné presvedčenia čo najslobodnejšie. Ak terapeut pod rúškom psychoterapie ponúka jeho presvedčenia a „pravdy“, návody na riešenie krízy či problémov, vždy je to podozrivé. Je možné, že v tomto bode výrazne porušuje etický kódex psychoterapeutov a dokonca je možné aj to, že ako samozvaný odborník, o tom dokonca ani nevie.

Je dobre, keď si klient s terapeutom takpovediac sadnú. To je ale obvykle možné posúdiť až osobne. „Dobre si sadnúť s terapeutom“ však neznamená, že sa budete zhodovať v názoroch a príjemne sa zhovárať podobne ako s priateľmi na kávičke. Na to sú priatelia a rodina a nie terapeut. „Dobre si sadnúť s terapeutom“ znamená cítiť sa pri ňom (postupne) natoľko bezpečne, aby ste sa v jeho/jej sprevádzaní odvážili ísť aj do nepríjemnejších momentov.

Aby ste si dovolili pod vplyvom jeho/jej otázok spochybniť doposiaľ neochvejné piliere svojich presvedčení, zaužívaných vzorcov uvažovania a správania. A to nie je len tak! Spochybniť však neznamená vyvrátiť (psychoterapeut si nemá dovoliť Vám vyvracať vôbec nič!). Terapeut Vám pomôže presvedčenia pre Vás samotných poctivo preveriť- skutočne Vám vyhovujú?  Musí to tak byť alebo by to mohlo byť aj inak? Je Vám to ešte stále užitočné? Ak áno, tak si ich ponechajte. Ak nie, už v tom momente vyvstávajú doplňujúce uhly pohľadov. Nič sa nedeje, keď vyskúšate viacerých odborníkov. Buďte vnímavými k tomu, čo potrebujete a nebojte sa hovoriť o tom, čo pôsobí rozporuplne.

Objednanie

Objednanie na konzultáciu prebieha telefonicky alebo e-mailom. Spolu s terapeutom dojednáte termín. Ak sa objednávate telefonicky, máte príležitosť sa a v krátkosti zoznámiť a informovať o všetkom, čo potrebujete vedieť, aby ste sa cítili bezpečne. Niekedy klienti majú v prvom telefonáte potrebu povedať, čo ich trápi, predstavia svoje ťažkosti. Je na klientovi, koľko potrebuje porozprávať v predstihu. Je v poriadku aj to, keď to prebehne priamo na osobnom stretnutí. Odborník Vás čo najjednoduchšie zorientuje v tom, čo sa bude diať na prvom stretnutí. Ak pre zaneprázdnenosť neprijma telefón, zavolá Vám neskôr späť.

Prvé stretnutie

Prvé stretnutie býva spoznaním sa a predstavením, avšak klient si už niečo užitočné pre seba odnáša. Terapeut klienta oboznámi s procesom terapie, predstaví seba a spôsoby, ktorými pracuje.  Klient predstaví to, čo od terapie očakáva a s čím by potreboval pomôcť. Začínajú pracovať na formulovaní užitočného cieľa terapie. Existuje psychoterapia individuálna, párová alebo rodinná. O tom, ktorá z foriem bude najvhodnejšia sa dohodnú klient s terapeutom na 1.stretnutí. V systemických prístupoch v terapii sa to niekedy mení v priebehu terapie. V prípade potreby je prizvaný ďalší člen alebo niekto „vypadne“. Hranice terapeutického systému (kto je prítomný v terapii) sú dané užitočnosťou a zmysluplnosťou pre klienta/ov. To sa pružne vyvíja v procese. O tom všetkom sa terapeut s klientom rozpráva. Tak ako ostatné stretnutia, aj prvé trvá obvykle 50 minút a je platené. Koncom stretnutia už býva vyjasnená spolupráca, organizačné záležitosti, termín(y).

Akou formou prebiehajú stretnutia

Konzultácia prebieha prevažne formou rozhovoru v sede v kreslách/ na pohovke (klient neleží a pri terapii nedochádza k dotykom). Deti sa viac než dospelí pohybujú v priestore ako aj na zemi, pre tieto účely býva v kancelárii bezpečný koberec či žinenka. Dôležité je, aby sa mohli cítiť uvoľnene a boli pri tom v bezpečí. Aj dospelí sa niekedy počas psychoterapie hýbu, premiestňujú sa v priestore, býva to využívané ako terapeutický nástroj. Ako médium pre vyjadrenie bývajú niekedy cielene používané aj tvorivé riešenia, najmä pre deti- kresba, maľba, modelovanie z hliny, terapeutický piesok.

Deťom prispôsobujeme terapiu do módu hry- majú k dispozícii hračky, maňušky, symbolické predmety, do ktorých môžu premeniť dôležité figúry z ich zážitkového sveta. Terapeutickou sa v takom prípade stáva hra či divadielko, proces oživovania príbehu, jeho postupné dotváranie a pretváranie. Pre dospelých máme v kancelárii aj tabuľu či flipčart, výkresy, papiere, tvorivé materiály ako napr. hlinu, ktoré môžeme ale aj nemusíme využiť.

V kancelárii alebo aj pohodlne cez Skype

V súčasnosti nové prostriedky komunikácie umožňujú absolvovať aj online plnohodnotné poradenské a terapeutické stretnutie, na ktorom azda chýba len podanie ruky, ktoré zažijete pri osobnom stretnutí tvárou v tvár. V praxi ViaSua máme úspešne ukončených niekoľko Skype- terapií a ponúkame formu Skype konzultácii pre klientov, ktorým z rôznych dôvodov nevyhovuje stretávať sa osobne v kancelárii.

Ako často a ako na aký dlhý čas

Individuálne podľa dohody. Obvykle 1x týždenne pri krátkodobej terapii (t.j. 5-15 stretnutí). V prípade dlhšej terapie sa frekvencia môže postupne znížiť na 1x za 14 dní, prípadne podľa dohody. V prípade záujmu o terapiu nás prosím kontaktujte – osobne, telefonicky alebo emailom. Sme Vám plne k dispozícii s tímom psychológov a terapeutov.

Informácie - objednávky - rezervácie

    Have a question?

    [contact-form-7 404 "Nenájdené"]