psychológovia - terapeuti - koučovia - lektori - školitelia

Poradenská psychologička, koučka a párová terapeutka. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti osobnostného rozvoja dospelých aj detí. Aktívne pôsobí v terapeutickej práci

Read More

Psychologické odborné poradenstvo a psychoterapia. Viac ako dvadsať rokov poradenskej a rozvojovej praxe pre individuálnych klientov, páry aj skupiny. Osobnostný, vzťahový

Read More

psychológ | psychoterapeut | coach

Vysokoškolské odborné štúdium absolvovala na univerzite v Prahe a Viedni. Získala doktorát pre poradenskú a terapeutickú prácu v oblasti osobnostného duševného rozvoja

Read More

lektorka | mediátor | supervízorka

Have a question?

[contact-form-7 404 "Nenájdené"]