Psychologické vyšetrenie pre SBS | psychotest

 

Záujemcom o výkon práce v súkromnej bezpečnostnej službe (SBS) ponúkame v našej psychologickej ambulancii vyšetrenie psychickej spôsobilosti, ktoré je povinné podľa zákona 33/2006. Psychotesty sú povinné bez ohľadu na to, či pracovník súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) nosí pri výkone práce zbraň, alebo nie. Spôsobilosť na výkon práce je posudzovaná klinickými a psychologickými metódami: rozhovorom, pozorovaním a testami. Zo zákona o poskytovaní služieb by sa mali zamestnanci súkromných bezpečnostných služieb (SBS) podrobiť psychologickému vyšetreniu, bez ohľadu na to či pri svoje práci používa alebo nepoužíva strelnú zbraň. Pri opakovanom posudzovaní zdravotnej spôsobilosti sa budú psychotesty požadovať len v prípade, ak to určí lekár.

 

V zmysle vyhlášky MZSR – ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z. sa žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu a držiteľ zbrojného preukazu musia podrobiť posúdeniu psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva. V zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2006 Z. z. sa osoba, ktorá má poskytovať služby v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami musí podrobiť posúdeniu zdravotnej spôsobilosti, ktorého súčasťou je aj posúdenie psychickej spôsobilosti takejto osoby. Uvedené psychologické vyšetrenia môže vykonať len psychológ so špecializáciou v odbore klinická psychológia, ktorý je zdravotníckym pracovníkom.

 

Psychologické vyšetrenie – psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva. Každý žiadateľ o zbrojný preukaz je povinný absolvovať vyšetrenie klinickým psychológom podľa zákona 128/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. mája 2011 vyhlášky 229/2011 Ministerstva zdravotníctva SR z 12. júla 2011 o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku. Táto vyhláška nadobudla účinnosť 1. augusta 2011 uchádzači o nový zbrojný preukaz po vypršaní platnosti zbrojného preukazu držitelia samočinných, samonabíjacích palných zbraní konštrukčne odvodené alebo upravené zo samočinnej zbrane.

 

Psychologické vyšetrenie – psychickej spôsobilosti pracovníka strážnej a bezpečnostnej služby vypracovanie psychologického posudku o psychickej spôsobilosti pracovníka strážnej a bezpečnostnej služby v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Zbierky zákona č. 33/2006 o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami na výkon v strážnej, bezpečnostnej službe a práce v nočných zmenách vyšetrenie je povinné aj pri vydaní nového zbrojného preukazu – pre držiteľa skupiny A alebo C, ktorý ho má vydaný na výkon zamestnania (napr. príslušníci SBS, ktorí používajú zbrane) samonabíjacie palné zbrane, ktoré boli konštrukčne odvodené alebo upravené zo samočinnej zbrane (samopal) bude možné držať a nadobúdať aj na športové alebo zberateľské účely platnosť zbrojného preukazu- 10 rokov

 

Ako vyšetrenie prebieha – na vyšetrenie je potrebné vopred sa objednať telefonicky alebo osobne či emailom na našej kontaktnej stránke.  Vyšetrenie začína v dohodnutom čase, je dôležité, aby ste nemeškali. Termín môžete zrušiť telefonicky 24 hodín pred začiatkom, inak Vám bude účtovaný storno poplatok 10 €. Samotné vyšetrenie pozostáva z diagnostického rozhovoru a administrácie psychologických testov. Vyšetrenie trvá cca 2 hodiny. Na záver sa dohodneme na termíne, kedy si vyzdvihnete psychologický posudok. Ak budete mať záujem, výsledky vyšetrenia s Vami podrobne prekonzultujem a vysvetlím.

Ako sa pripraviť na vyšetrenie – na psychologické vyšetrenie sa nemusíte nijako špeciálne pripravovať. Je však dôležité, prísť oddýchnutý. Pre posúdenie psychickej spôsobili na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva si so sebou prineste: občiansky preukaz, vyplnený výpis zo zdravotnej dokumentácie – tlačivo si môžete stiahnuť tu vo formáte WORD alebo PDF, vyplnené tlačivo „Čestné vyhlásenie“.

Koľko stojí psychologické vyšetrenie – psychologické vyšetrenie pre posúdenie psychickej spôsobilosti na držanie/nosenie strelnej zbrane a streliva a na prácu v SBS nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Klient si ho hradí sám.

V cene psychologického vyšetrenia – žiadateľov a držiteľov zbrojného preukazu je samotné psychologické vyšetrenie v trvaní cca 2 hodín, vyhodnotenie výsledkov, vyhotovenie psychologického posudku – 2 kartičky (pri posúdení psychickej spôsobili na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva), výpis zo zdravotnej dokumentácie (psychologickej), ktorý odovzdáte posudzujúcemu lekárovi.

Vypracovanie Psychologického posudku o psychickej spôsobilosti pracovníka strážnej a bezpečnostnej služby v zmysle Zbierky zákona č. 33/2006. Posudok pre poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami; na výkon v strážnej, bezpečnostnej službe a práce v nočných zmenách. Vyšetrenie je jednorazové a trvá približne 2 hodiny. Objednajte sa telefonicky na: +421 905 485 153 alebo na našom registračnom formuláry.

Informácie - objednávky - rezervácie

   

  psychodiagnostika-psychologicky-test-psycholog-testovanie-deti-dospely

   

  psychologicke-testy-psychodiagnostika-psycholog-testovanie

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]