psychologická poradňa-psychológ-Bratislava-psychoterapeut

Individuálne odborné poradenstvo realizované systémom „One on One“

Odborné párové alebo rodinné poradenstvo pre pár alebo rodinu

Skupinové odborné poradenstvo cielené na kolektívy, skupiny a firmy

Psychologické  poradenstvo je založené na dôvernom vzťahu klienta a psychológa. Ide o proces, v ktorom psychológ rôznymi metódami a prostriedkami pomáha klientovi orientovať sa v jeho aktuálnej životnej situácii, hľadať vhodné riešenia na jeho problémy a ťažkosti. Psychologická poradňa v ktorej pôsobí psychológ alebo psychoterapeut pomáha klientovi na ceste k zmene, ktorú klient vníma ako potrebnú na to, aby sa vo svojom živote cítil spokojne. Využívanie psychologických služieb tradične bolo aj je späté s osobnou návštevou, ktorá má v psychoterapii a poradenstve svoje nesporné výhody. Psychológ aj klient navzájom vysielajú a prijímajú množstvo neverbálnych signálov, ktoré mnohokrát odkazujú na dôležité informácie skryté za slovami. Psychológ potom dáva spätnú väzbu nielen na to, čo od klienta počuje, ale aj na to, čo vidí. Pri osobnom a individuálnom stretnutí je poradenský a psychoterapeutický proces autentický. Individuálne poradenstvo prebieha formou osobných stretnutí, ktoré trvajú od 50 do 90 minút. Priebeh poradenstva a spôsob práce sa môže líšiť v závislosti od psychológa, spôsobu jeho práce a samozrejme od samotného klienta.

 

Psychologické poradenstvo individuálne, párové a skupinové:
– prináša osobnostnú, vzťahovú či komunikačnú zmenu do Vášho života
– k dispozícii odborní personál psychológov a terapeutov s dlhoročnou praxou
– odborné poradenstvo individuálnou, párovou či kolektívnou formou podľa Vašich potrieb
– poradenstvo šité priamo na mieru každého klienta vďaka osobnej či dištančnej online forme

 

Ponúkame odbornú pomoc pri riešení problémov týkajúcich sa osobného, vzťahového, rodinného, partnerského, manželského či pracovného života. Cieľom psychologického poradenstva je analyzovať podstatu problému a pomôcť nájsť riešenia tak, aby sa človek mohol plnohodnotne venovať osobnému, vzťahovému či pracovnému životu, ďalšiemu osobnostnému alebo profesionálnemu rastu. Spolupracujeme s psychológmi s dlhoročnou psychoterapeutickou praxou a vieme odporučiť a zabezpečiť odborníka podľa problému. Rozhodnutie vyhľadať odbornú pomoc psychológa občas nebýva jednoduché. Je to celkom pochopiteľné. Predstava, že budete cudziemu človeku rozprávať o svojich problémoch, emóciách, či iných intímnych záležitostiach, môže byť pre Vás až desivá. Na začiatku spolupráce s psychológom sa klienti môžu skutočne cítiť trochu nepríjemne. Uvedomujem si to, a preto vždy dbám na to, aby si klient zvolil vlastné tempo riešenia svojich tém. Je v poriadku, ak sa rozhodnete venovať úvodné stretnutia „oťukávaniu“ sa v novej situácii a s ťaživými či intímnymi témami sa rozhodnete počkať. Skúsenosti mnohých ľudí však ukazujú, že benefity, ktoré terapia prináša stoja za to, aby človek „zariskoval“ a vyhľadal pomoc. Investujte preto do seba a získajte vďaka osobnému či online poradenstvu maximum pre vlastný život.

Psychologické poradenstvo je vhodné pre ľahšie poradenské prípady, keď človek potrebuje poradiť s určitou životnou situáciou či problémom a čaká od poradenstva isté rady a odpovede na otázky. Naopak psychoterapia sa skôr zaoberá vážnejšími problémami. Na rozdiel od poradenstva tak neprichádza psychoterapeut s hotovými odpoveďami, ale pomáha klientovi cez otázky a komentáre porozumieť a nájsť vlastné odpovede.

Psychologické poradenstvo – je vhodné hlavne pre ľahšie prípady, keď človek potrebuje poradiť s určitou konkrétnou situáciou a čaká od poradenstva konkrétne rady a odpovede na svoje otázky. V individuálnej terapii väčšinou ide o pomoc pri riešení najrozličnejších individuálnych problémov a ťažkostí, ako sú: panické záchvaty, stavy úzkosti, strachy, neistoty, záchvaty paniky a prehnané obavy pomoc pri zvládaní ťažkej životnej situácie psychosomatické problémy depresie, nedostatok sebadôvery, vyrovnanie sa s traumou, ťažkosti v komunikácii, problémy so vzťahmi, fóbie a nelogické správanie, ktoré obmedzuje v bežnom živote hľadanie nástrojov na zmenu toho, čo „neviem zmeniť“ nové podnety pri stagnácii riešenia problému, osobnostný rast a iné podľa dohody s klientom.

Ak hľadáte dobré riešenie – odporúčame návštevu odbornej poradne. Dobrý psychológ vám dokáže poradiť v priebehu pár sedení, jeho rady sú však všeobecnejšie a rozhodnúť sa nakoniec aj tak musíte sami. Existujú aj online psychologické poradne, čo je vhodné pre tých, ktorým nie je príjemné svoj problém rozoberať osobne a môžu ostať v anonymite, alebo pre tých, ktorých problém nie je ešte natoľko akútny a potrebujú len zbežne poradiť. Človek tam môže nájsť rady a praktické tipy, ako so svojou situáciou efektívne pracovať. Psychoterapeutické sedenia stoja viac času a vlastného úsilia. Váš problém nevyriešia do troch dní, ale idú viac do hĺbky, sú transformačné a môžu vám priniesť trvalé riešenia problémov a odstránenie rôznych vnútorných blokov a tráum. Skúsený psychológ z praxe nehovorí ľuďom, čo majú robiť alebo ako sa rozhodnúť, ale pomáha im porozumieť svojmu vlastnému vnútru. Existuje viacero foriem a druhov psychologického poradenstva. Záleží vždy od konkrétneho človeka a problému, ktorá z nich bude najvhodnejšia. Rovnako sú možné ich kombinácie – informujte sa.

 

Dĺžka a trvanie poradenského stretnutia:  min. 60 min (resp. dohodou)
Miesto konania poradenského stretnutia:  Bratislava | Slovenská republika | osobne  al. online forma
Ponúkaná forma poradenských stretnutí:  individuálne | párové | manželské | rodinné | skupinové | firemné
Odborný garanti poradenstva:  dlhoročný poradcovia | psychológovia | terapeuti | mediátori | supervízori | tréneri
Termíny poradenských stretnutí:  ASAP (dohodou – pracovný týždeň 8:00-20:00 hod | počas celého kalendárneho roka 2021)
Cieľová skupina klientov poradenstva:  každý kto chce zlepšiť kvalitu osobného, partnerského, vzťahového či pracovného života

Informácie - objednávky - rezervácie

  Psychologicke poradenstvo a terapia

  Párové poradenstvo

  67
  psychológ | pár
  Párové psychologické poradenstvo pre páry, partnerov, rodiny
  Psychologicke-poradenstvo-individualne

  Individuálne poradenstvo

  47
  psychológ | klient
  Individuálne odborné poradenstvo realizované systémom „One on One“
  Psycholog-Bratislava-poradenstvo

  Skupinové poradenstvo

  77
  psychológ | skupina
  Skupinové odborné poradenstvo cielené na kolektívy, skupiny a firmy

  Poradenská psychologička, koučka a párová terapeutka. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti osobnostného rozvoja dospelých aj detí. Aktívne pôsobí v terapeutickej práci

  Read More

  Psychologické odborné poradenstvo a psychoterapia. Viac ako dvadsať rokov poradenskej a rozvojovej praxe pre individuálnych klientov, páry aj skupiny. Osobnostný, vzťahový

  Read More

  psychológ | psychoterapeut | coach

  Vysokoškolské odborné štúdium absolvovala na univerzite v Prahe a Viedni. Získala doktorát pre poradenskú a terapeutickú prácu v oblasti osobnostného duševného rozvoja

  Read More

  lektorka | mediátor | supervízorka

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]