Psychológia a psychologické triky v praxi

 

Väčšina priateľských vzťahov sa rozvíja tak prirodzene, že preto ani nemusíte nič zvláštne urobiť. Niekedy je však problém získať si určitých ľudí alebo s nimi udržať aspoň korektný vzťah. Odborníci však radia, že dodržaním určitých zásad sa dopracujete k tomu, aby vás mali ľudia z okolia radi a aby ste si získali ich dôveru. Psychológovia tvrdia, že dopracovať sa k úspechu v komunikácii s okolím nemusí byť až také náročné. Stačí vraj iba niekoľko jednoduchých psychologických trikov krokov, ktorými sa dopracujete k tomu, aby ste boli obľúbený a ľudia vás budú milovať a vždy sa tešiť z vašej prítomnosti. Ktoré to sú si teraz povieme:

 

Napodobňujte ľudí, s ktorými si chcete udržať dobrý vzťah
Táto stratégia sa odborne nazýva zrkadlenie a zahŕňa napodobňovanie správania druhej osoby. Keď s niekým hovoríte, skúste skopírovať reč jeho tela, gestá a výrazy tváre. V roku 1999 vedci z univerzity v New Yorku zdokumentovali tzv. „chameleónsky efekt“, ku ktorému dochádza, keď ľudia napodobňujú správanie druhých. Experiment potvrdil, že toto napodobňovanie uľahčuje komunikáciu a títo ľudia sa stávali obľúbenejšími. Zúčastnilo sa ho 78 mužov a žien, ktorí bez vedomia svojich partnerov, či partneriek spolupracovali s vedeckým tímom. Respondenti vykonávali napodobňovanie svojich partnerov a vedci tajne zaznamenávali ich interakcie. Účastníci výskumu uviedli, že ich partnerom sa páčilo,  keď ich napodobnili vo verbálnych a neverbálnych prejavoch.

Venujte viac času ľuďom, ktorí vás obklopujú
Ľudia majú tendenciu obľubovať veci, ktoré sú im známe  a horšie sa stotožňujú s tým, čo nepoznajú. Znalosť „princípu známeho“ siaha až do 50. rokov 20. storočia, keď vedci z Massachusettského technologického inštitútu zistili, že vysokoškolskí študenti boli priateľskejší k spolužiakom, s ktorými bývali na internáte ako k tým, s ktorými chodili iba do školy Dôvodom môže byť skutočnosť, že študenti, ktorí bývali spolu, prežili viac každodenných interakcií, napríklad vzájomné pozdravy v spoločenskej miestnosti alebo kuchyni. Za určitých okolností sa tieto interakcie mohli vyvinúť na plnohodnotné priateľstvá. V nedávnej štúdii psychológovia na univerzite v Pittsburghu použili štyri ženy, ktoré predstierali, že sú študentky v triede, kde sa vyučuje psychológia. Každá z nich sa objavila v triede viackrát. Keď vedci neskôr ukázali študentom – mužom – ich fotografie, preukázali väčšiu náklonnosť k ženám, ktoré videli častejšie v triede aj bez toho, aby s nimi boli niekedy v nejakej interakcii. Tieto zistenia potvrdzujú, že viac času stráveného s ľuďmi môže navýšiť šance byť obľúbeným. Aj keď nežijete v blízkosti svojich priateľov, skúste s nimi udržiavať určité rutinné rituály, napríklad ísť spolu každý týždeň na kávu.

Rozdávajte komplimenty
Keď niekoho opisujete, používate väčšinou prídavné mená. Váš opis však veľa napovie aj o vás, tak zvažujte výber slov. Tento jav sa nazýva spontánny prenos vlastností. Podľa Gretchen Rubinovej, ktorá napísala knihu „The Happiness Project“, „čokoľvek hovoríte o iných ľuďoch, ovplyvňuje to, ako vás ľudia vidia“. Ak popíšete niekoho iného ako spravodlivého a láskavého, ľudia si vás tiež spoja s týmito vlastnosťami. Opak je tiež pravdou. Ak neustále o všetkých hovoríte negatívne, ľudia vás takto začnú vnímať tiež.  Teória zisku a straty interpersonálnej príťažlivosti pritom naznačuje, že vaše pozitívne komentáre budú osožné, ak ich použijete iba občas.

Buďte v skvelej nálade
Emócie sa šíria medzi ľuďmi ako nákaza. Podľa prieskumu vedcov z univerzít v Ohiu a Hawaii, ľudia nevedome pociťujú emócie tých, ktorí sú okolo nich. Ak chcete, aby sa ostatní cítili šťastní, keď sú vo vašom okolí, urobte maximum pre to, aby ste okolo seba šírili iba pozitívne emócie.

Spoznajte priateľov svojich priateľov
Teória sociálnej siete pracuje na princípe tzv. triády. Znamená to, že dvaja ľudia budú mať k sebe pravdepodobne bližšie, ak budú mať spoločného priateľa. Na ilustráciu tohto efektu navrhli vysokoškolskí študenti z Britskej Kolumbie program, v ktorom pridali na Facebook náhodných jednotlivcov a tí žiadali o priateľstvo neznámych ľudí. Zistili, že ľudia častejšie prijmú túto žiadosť, ak zistia, že žiadateľ má na zozname nejakého ich priateľa. Takúto žiadosť prijalo 80% osôb, kým žiadosť bez takého spoločného priateľa prijalo iba 20% pozorovaných.

Buďte ústretoví a kvalifikovaní
Sociálna psychologička Susan Fiskeová navrhla model stereotypného obsahu, podľa ktorého ľudia posudzujú ostatných na základe ich ústretovosti a schopností. Ak sa vykresľujete ako ústretový a zároveň nekompetentný a priateľský, vo svojom okolí nadobudnete dôveru. Ak potvrdíte svoju kompetentnosť napríklad vzdelaním alebo skúsenosťami, ľudia vás zasa viac rešpektujú. Psychologička Amy Cuddyová z Harvardu tvrdí, že najmä vo firemnom prostredí je potrebné čo najskôr preukázať ústretovosť a potom kompetencie. „Z evolučného hľadiska je pre naše prežitie najdôležitejšie vedieť, či si človek zaslúži našu dôveru,“ uvádza vo svojej knihe „Presence.“

Z času na čas odhaľte svoje nedostatky
Ľudia vás budú mať radšej, keď občas urobíte chybu, a to aj vtedy, ak sú presvedčení o vašej odbornosti.  Odhalenie toho, že nie ste dokonalí, vás robí príťažlivejším voči ľuďom vo vašom okolí. Vedecký pracovník Elliot Aronson objavil tento jav, keď študoval, ako môžu jednoduché chyby ovplyvniť príťažlivosť. Požiadal študentov z univerzity v Minnesote, aby si z nahrávky vypočuli ľudí, ktorí odpovedali na otázky testu. Keď ľudia odpovedali správne a na konci testu vyliali kávu, študenti ich hodnotili lepšie ako tých, ktorí síce odpovedali správne, ale kávu nerozliali.

Zdôraznite svoje hodnoty
Podľa klasickej štúdie Theodora Newcomba sú ľudia priťahovaní najmä k tým, ktorí sú im podobní, čo je známe ako efekt podobnosti. Vo svojom experimente meral postoje svojich subjektov ku kontroverzným témam, ako sú sex a politika. Potom ich umiestnil do domu univerzity v Michigane, aby spolu žili. Na konci svojho pobytu sa subjektom páčili viac spolubývajúci, ktorí mali podobné postoje k jednotlivým témam. Ak sa teda chcete s niekým spriateliť, mala by byť medzi vami určitá postojová a hodnotová zhoda.

Občas sa ľudí dotýkajte
Ide o známe podprahové dotyky, ku ktorým dochádza, keď sa dotknete osoby tak jemne, že si to sotva všimne. Je to napríklad poklopkanie na chrbát alebo dotyk ramena. To všetko môže navodiť alebo zvýrazniť príjemnú atmosféru. V knihe  „Subliminal: How Your Unconscious Mind Rules Your Behavior,“ autor Leonard Mlodinow spomína štúdiu vo Francúzsku, v ktorej mladí muži stáli na rohoch ulíc a prihovárali sa ženám kráčajúcim okolo. Miera úspešnosti pri konverzácii bola oveľa vyššia, keď sa ľahko dotkli rúk ženy, ako keď sa jej nedotýkali. Experiment na univerzite v Mississippi a Rhodes College sa zasa zameral na pozorovanie personálu v reštaurácii. Servírky, ktoré sa zľahka pri obsluhe dotýkali zákazníkovho ramena, dostávali väčšie prepitné ako tie, ktoré tak neurobili.

Úsmev
V jednej štúdii sa takmer 100 vysokoškoláčok pozeralo na štyri fotografie neznámej ženy.  Na každej z nich bola v odlišnej póze: s úsmevom v polohe otvoreného tela, s úsmevom v polohe uzavretého tela, bez úsmevu v polohe otvoreného tela a bez úsmevu v uzatvorenej polohe tela. Výsledky potvrdili, že respondentkám sa najviac páčila póza ženy, na ktorej sa usmievala bez ohľadu na to, či bola poloha jej tela otvorená alebo uzatvorená. Ďalšia štúdia zasa potvrdila, že ak niekoho po prvý raz stretnete a usmievate sa, skôr si vás táto osoba zapamätá.

Pozrite sa na druhú osobu tak, ako chce, aby ste ju videli
Ľudia chcú byť vnímaní spôsobom, ktorý je v súlade s ich presvedčením o sebe. Tento jav je opísaný teóriou sebakontroly. Všetci sa snažíme potvrdiť svoje názory. Pri sérii štúdií univerzít v Stanforde a Arizone sa účastníkov s pozitívnym a negatívnym vnímaním samých seba pýtali, či chcú komunikovať s ľuďmi, ktorí z nich mali pozitívne alebo negatívne dojmy. Účastníci s pozitívnym názorom na seba uprednostňovali ľudí, ktorí o nich mali vysokú mienku. Tí s negatívnym sebanázorom uprednostňovali kritikov. Dôvodom môže byť skutočnosť, že ľudia radi komunikujú s tými, ktorí poskytujú spätnú väzbu v súlade s ich známou identitou. Iný výskum zasa potvrdil, že keď sa presvedčenie ľudí o nás zhodne s našim sebahodnotením, vzťah medzi nami a okolím je menej konfliktný. Je to samozrejmé, pretože sa cítime pochopení.

Povedzte tajomstvo
Vlastné odhalenie môže byť jednou z najlepších techník budovania vzťahov. V štúdii vedenej Arthurom Aronom zo Stony Brook University boli vysokoškolskí študenti rozdelení do dvojíc a museli stráviť 45 minút vzájomným poznávaním. Experimentátori poskytli študentským párom rozdielne typy otázok. Jedna skupina pracovala s osobnejšími otázkami, ktoré sa týkali napríklad rodiny, a druhá sa pýtala na všeobecné a rutinné veci zo života, napríklad na dovolenky. Na konci experimentu študenti, ktorí si kládli osobné otázky, vyhlásili, že sú si oveľa bližší ako tí, ktorí tieto otázky nekládli. Túto techniku môžete vyskúšať sami na svojom okolí. Začnite napríklad tým, že sa ľudí spýtate na posledný film, ktorý videli a postupne prejdete k veciam, ktoré pre nich v živote znamenajú najviac. Ak sa dozviete dôverné informácie o inej osobe, pravdepodobne k vám bude mať bližší vzťah a v budúcnosti sa vám bude zdôverovať.

Očakávajte od ľudí dobré veci
Podľa Pygmalion efektu sa ľudia správajú tak, ako od nich očakávajú druhí. „Ak si myslíte, že je niekto hlupák, budete sa k nemu správať ako k hlupákovi,“ uvádza Cuddy v článku časopisu Harvard Magazine. Na druhej strane, ak očakávate, že niekto bude voči vám priateľský, je pravdepodobnejšie, že sa voči vám bude naozaj takto správať.

Dajte najavo, ako ich máte radi
Psychológovia už nejaký čas vedeli o fenoméne nazývanom „reciprocita milosti“: Keď si myslíme, že nás má niekto rád, máme tendenciu takýchto ľudí obľubovať. V jednej štúdii bolo účastníkom povedané, že niektorí členovia skupinovej diskusie ich majú radi. Experimentátor pritom náhodne vybral týchto členov skupiny. Na záver diskusie účastníci uviedli, že ľudia, ktorým sa najviac páčili, boli tí, ktorí ich údajne mali radi.

Preukážte zmysel pre humor
Výskum z univerzít v Illinois a Kalifornii potvrdil, že bez ohľadu na to, či ľudia premýšľajú o svojom ideálnom priateľovi alebo romantickom partnerovi, vždy je pre nich dôležité to, či majú zmysel pre humor. Jedna štúdia vykonaná na 140 čínskych pracovníkoch vo veku od 26 do 35 rokov potvrdila, že najmenej obľúbení boli tí ľudia, ktorí boli iba „morálne zameraní“. To znamená, že kládli veľký dôraz na starostlivosť, spravodlivosť a iné morálne črty. Ľudia ich totiž vnímali ako veľmi vážnych.

Nechajte ľudí hovoriť o sebe
Vedci z Harvardu nedávno zistili, že rozprávanie o sebe môže byť neodmysliteľne obohacujúce rovnako ako jedlo, peniaze a sex. V jednej štúdii nechali účastníkov sedieť v prístroji na magnetickú rezonanciu mozgu. Títo ľudia potom odpovedali na otázky týkajúce sa ich vlastných názorov. Účastníci boli požiadaní, aby priviedli na experiment priateľa alebo člena rodiny, ktorý sedel vedľa tohto prístroja. V niektorých prípadoch bolo účastníkom oznámené, že ich odpovede budú zdieľané s priateľom alebo príbuzným a v ostatných prípadoch ich odpovede zostali súkromné. Výsledky ukázali, že oblasti mozgu spojené s motiváciou a odmenou boli najaktívnejšie, keď účastníci zdieľali informácie verejne o sebe, aj keď ich nikto nepočúval. Inými slovami, ak necháte niekoho zdieľať príbehy o ich živote namiesto toho, aby ste sa o nich iba rozprávali, máte väčšiu šancu, že ľudia budú na takéto spoločné stretnutie spomínať pozitívne. Premýšľali ste už niekedy nad tým, prečo sme takí, akí sme ? Tu je niekoľko zaujímavých psychologických faktov o ľuďoch. Poďme sa na ne spoločne pozrieť.

 

1. Ak oznámite svoje ciele ostatným, je menej pravdepodobné, že uspejete. Štúdie potvrdzujú, že strácate motiváciu.

2. Úplne posledná osoba, na ktorú myslíte pred tým než zaspíte, je buď dôvodom vášho šťastia alebo bolesti.

3. Vaša myseľ prepisuje monotónne reči nudných ľudí, aby to znelo zaujímavo.

4. Typ hudby, ktorú počúvate ovplyvňuje spôsob, akým vnímate svet.

5. Je biochemicky dokázané, že pobyt v romantickom milostnom vzťahu je nerozlíšiteľný od obsedantno-kompulzívnej poruchy.

6. Ak presvedčíte samého seba, že ste spali dobre, obalamutíte váš mozog natoľko, až má pocit, že to tak skutočne je.

7. Na zlomené srdce je možné zomrieť. Nazýva sa to Stresová Kardiomyopatia.

8. 90% ľudí píše veci, ktoré nemôžu povedať osobne.

9. Vaša obľúbená pieseň je obľúbenou preto, že sa s ňou spája emotívna udalosť.

10. Ak uvažujete v inom jazyku, vaše rozhodnutia sú racionálnejšie.

11. Múdri ľudia majú tendenciu podceňovať sa.

12. Ľudia vo veku od 18 do 33 sú najvystresovanejší na svete. Po dosiahnutí 33 rokov sa úroveň stresu zvyčajne znižuje.

13. Spev znižuje pocity depresie a úzkosti.

14. Pocit, že sme ignorovaní v nás vzbudzuje rovnaké chemické účinky ako úraz.

15. Je psychologicky dokázané, že doba, počas ktorej sme schopní sa do niekoho zamilovať je 4 minúty.

16. 70% času váš mozog iba prehráva spomienky a vytvára scenáre dokonalých okamihov.

17. V 98% času, keď niekto povie, že vám musí položiť otázku, spomeniete si na všetko zlé, čo ste v poslednej dobe urobili.

18. Priemerný stredoškolák dnes vykazuje rovnakú úroveň úzkosti ako priemerný  psychiatrický pacient v 50. rokoch.

19. U ľudí, ktorí sa narodili slepí sa nikdy nevyvinula schizofrénia.

20. Keď plačeme od radosti, prvá slza vychádza vždy z pravého oka. V prípade sĺz smútku začína zľava.

21. Zatvorenie očí vám pomôže zapamätať veci.

22. Existuje gén, ktorý spôsobuje, že ste väčšinu času negatívni.

23. Keď človek zomrie, ostáva mu 7 minút mozgovej činnosti, v ktorej vidí snovú sekvenciu svojich spomienok.

24. 70% vašich snov obsahuje tajné správy. Majú väčší význam a váhu ako vedomé myšlienky.

25. Ľudia dobre chápajúci sarkazmus, majú schopnosť „čítať“ myšlienky.

26. Pokiaľ ste dlho ticho, znamená to myslieť si, že druhý človek ešte nie je pripravený počuť vaše názory.

27. Predstierať nezáujem je zvykom tých, ktorí sa vo všeobecnosti zaujímajú a starajú najviac.

28. Bunky v tele reagujú na všetko, čo vaša myseľ hovorí. Negatívnosť teda znižuje váš imunitný systém, kvôli čomu sa cítite zle.

29. Ľudia s nízkou sebaistotou a sebaúctou často kritizujú ostatných.

30. Narcisti majú s najväčšou pravdepodobnosťou príležitostný sex kvôli prejaveniu autority, nie vášne.

31. Môžete si pamätať iba 3 až 4 veci naraz.

Have a question?

[contact-form-7 404 "Nenájdené"]