vztahové poradenstvo

Manželské a vzťahové odborné poradenstvo a psychoterapia

Odborná poradňa pre plnohodnotný milostný, sexuálny a intímny život

Odborné párové alebo vzťahové poradenstvo pre pár alebo rodinu

Psychologické poradenstvo – pre páry, manželov či partnerov je založené na dôvernom vzťahu klienta a psychológa-terapeuta. Manželská poradňa, vzťahová poradňa alebo partnerské poradenstvo je nesmierne dôležité pre tých, ktorí budujú svoj vzťah či už v rámci partnerstva, alebo manželstva. Ide o proces, v ktorom psychológ-terapeut rôznymi metódami a prostriedkami pomáha klientom orientovať sa v jeho aktuálnej životnej situácii, hľadať riešenia na jeho problémy a ťažkosti. Psychológ pomáha klientom k zmene, ktorú klienti vnímajú ako potrebnú na to, aby sa vo svojom živote cítili spokojne. Manželské, párové či sexuálne poradenstvo prebieha formou osobných stretnutí, ktoré trvajú od 60 do 90 minút. Priebeh poradenstva a spôsob práce sa môže líšiť v závislosti od terapeuta a psychológa, spôsobu jeho práce a samozrejme od samotného klienta. V prípade, že pociťujete vo vzťahu potrebu k zmene – kontaktujte náš odborný poradenský tím.

 

Psychologické poradenstvo párové, manželské, rodinné:
– prináša osobnostnú, vzťahovú či komunikačnú zmenu do Vášho života
– k dispozícii odborní personál psychológov a terapeutov s dlhoročnou praxou
– odborné poradenstvo individuálnou, párovou či kolektívnou formou podľa Vašich potrieb
– poradenstvo šité priamo na mieru každého klienta vďaka osobnej či dištančnej online forme

 

Ponúkame odbornú pomoc – pri riešení problémov týkajúcich sa osobného, vzťahového, rodinného, partnerského, manželského či pracovného života. Cieľom psychologického poradenstva je analyzovať podstatu problému a pomôcť nájsť riešenia tak, aby sa človek mohol plnohodnotne venovať osobnému, vzťahovému či pracovnému životu, ďalšiemu osobnostnému alebo profesionálnemu rastu. Spolupracujeme s psychológmi s dlhoročnou psychoterapeutickou praxou a vieme odporučiť a zabezpečiť odborníka podľa problému.

Párové poradenstvo – je užitočné, keď cítime, že je náš partnerský alebo manželský vzťah ohrozený krízou, náročnou životnou situáciou alebo dlhodobými ťažkosťami či konfliktami. Môže nám poskytnúť priestor pre lepšie porozumenie príčin vzťahovej krízy i pre jej zvládnutie. Priestor pre lepšie pochopenie seba a partnera, pre riešenie ťažkostí a konfliktov, zlepšenie vzájomnej komunikácie a nášho vzťahu. Priestor pre ujasnenie si, či chceme vo vzťahu zotrvať a za akých okolností. Ak sa rozhodneme vzťah ukončiť, môže byť pre nás bezpečným priestorom, kde ho môžeme to môžeme urobiť konštruktívne a so vzájomných rešpektom. Môže nám poskytnúť priestor na prácu na zlepšení nášho vzťahu ako prevenciu pred ťažkosťami a konfliktami. Priestor pre lepšie vzájomné spoznanie sa alebo zlepšenie komunikačných zručností na začiatku vzťahu či pred sobášom. Sedenia sú primárne zamerané na riešenie ťažkostí páru. Nie sú zamerané na individuálne ťažkosti jedného z partnerov. Na sedení sú prítomní obaja partneri. Sedenie trvá 90 min. Obvyklá frekvencia sedení je jeden raz za týždeň. Dĺžka poradenstva závisí od konkrétnych ťažkostí páru. Tak ako každá cesta k zmene, i práca na vzťahu potrebuje svoj čas. Na prekonanie krízy môže stačiť niekoľko sedení. Pri vážnych a dlhotrvajúcich konfliktoch a problémoch môže byť potrebné dlhodobejšie párové poradenstvo.

Manželské poradenstvo – vzťahy v manželstve môžu prechádzať skúškou. Rozdiely alebo zvyky, ktoré Vám v začiatkoch pripadali roztomilé sa môžu stupňovať a byť pre Vás po určitom čase nepríjemné. Manželské poradenstvo a terapia je zväčša krátkodobá. Väčšinou je potrebných niekoľko stretnutí a konzultácií na to, aby ste prekonali krízu. Alebo môžete manželské poradenstvo potrebovať na niekoľko mesiacov, obzvlášť pri závažných a dlhodobých konfliktoch. Pri nevere vo vzťahu je párové poradenstvo potrebné na dobu minimálne jedného roka. Niektoré dvojice využívajú párové poradenstvo ešte pred uzavretím manželstva, v období vzájomného spoznávania sa. Pomôže im to vyhnúť sa problémom v budúcnosti na základe určenia možných zdrojov konfliktov v páre. Tak ako pri individuálnej terapii sú stretnutia väčšinou organizované raz týždenne. Väčšina manželských a iných vzťahov nie je perfektných. Každá osoba do vzťahu prináša svoje vlastné myšlienky, hodnoty, názory a osobnú históriu. Nie vždy sa to však stretáva s názormi a hodnotami nášho partnera. Tieto rozdiely ešte nemusia automaticky vyústiť do konfliktného vzťahu. Na strane druhej – rozdiely vo vzťahu sú aj prínosom – poznáte to známe porekadlo o príťažlivosti protikladov. Tieto rozdiely takisto pomáhajú ľuďom pochopiť, rešpektovať a akceptovať rozdielne názory a kultúry. Podľa výskumov v tejto oblasti je ideálne, ak má pár 50 % spoločných čŕt, a 50 % protikladov. Bez ohľadu na príčiny, konflikty vo vzťahoch spôsobujú stres, napätie, smútok, obavy, strach a iné problémy. Môžete veriť, že Vaše problémy jednoducho zmiznú samé od seba. Ale neriešené konflikty sa môžu jedine zhoršovať a viesť k fyzickým a psychickým problémom, akým je napríklad aj depresia. Nefunkčný vzťah môže takisto spôsobiť problémy vo Vašej práci a vplývať na ostatných členov rodiny a širšie sociálne vzťahy, pretože kamaráti a známy majú často tendenciu prikláňať sa na stranu jedného z partnerov.

Sexuologická poradňa – sexuologická ambulancia poskytuje pre mužov aj ženy komplexnú diagnostiku a liečbu sexuálnych porúch v rozsahu psychiatrickej sexuológie. Pomôžeme Vám predovšetkým pri problémoch – nedostatok alebo strata sexuálnej túžby, nedostatočné sexuálne vzrušenie, poruchy erekcie a ejakulácie, poruchy orgazmu, bolesť pri pohlavnom styku, nadmerná sexuálna túžba, poruchy voľby sexuálneho objektu (napr. fetišizmus, exhibicionizmus a iné). Poskytujeme taktiež poradenstvo a pomoc pri problémoch v súvislosti so sexuálnou orientáciou alebo preferenciou, v oblasti partnerského sexuálneho nesúladu, sexuálnej výchovy alebo v oblasti sexuálnych úchyliek. Diagnostika a liečba psychiatrických ochorení a sexuologických porúch. Sexuologická ambulancia, riešenie sexuologických problémov, partnerské a sexuologické poradenstvo.

Párové poradenstvo je tu pre tých, ktorí sa radšej než pre rozchod rozhodli pre spoločnú prácu na vzťahu. Párové psychologické poradenstvo sa vyznačuje spoločnou prácou s oboma partnermi, s cieľom pracovať na zlepšení vzťahu. Preto ak pociťujete potrebu vzťahovej zmeny, kontaktujte nás, sme tu celkom pre Vás.

Manželské a párové poradenstvo – je vhodné hlavne vtedy, keď človek potrebuje poradiť s určitou konkrétnou situáciou vo vzťahu, partnerskom živote či manželstve a rodine. V individuálnej terapii väčšinou ide o pomoc pri riešení najrozličnejších individuálnych problémov a ťažkostí, ako sú: panické záchvaty, stavy úzkosti, strachy, neistoty, záchvaty paniky a prehnané obavy pomoc pri zvládaní ťažkej životnej situácie psychosomatické problémy depresie, nedostatok sebadôvery, vyrovnanie sa s traumou, ťažkosti v komunikácii, problémy so vzťahmi, fóbie a nelogické správanie, ktoré obmedzuje v bežnom živote hľadanie nástrojov na zmenu toho, čo „neviem zmeniť“ nové podnety pri stagnácii riešenia problému, osobnostný rast a iné podľa dohody s klientom. V manželskej, párovej a rodinnej terapii ide predovšetkým o vzťahy, komunikáciu či intimitu. Práve to sú oblasti na ktoré sa psychologické poradenstvo zameriava s cieľom pomoci a podpory.

Ak hľadáte dobré riešenie – odporúčame návštevu našej odbornej vzťahovej a partnerskej poradne. Dobrý a skúsený psychológ vám dokáže poradiť v priebehu pár sedení a stretnutí. Radi Vám ponúkneme maximálne flexibilný, ústretový a profesionálny prístup. Môžete sa objednať po práci v poobedných a večerných hodinách alebo v dňoch pracovného voľna. Tým, že súkromná poradňa nie je napojená na poisťovne a rezortné inštitúcie, nie je potrebné uvádzať ani akékoľvek Vaše osobné údaje – môžete tak zostať v naozaj úplnej anonymite. Mlčanlivosť a diskrétnosť je pre nás za každých okolností prioritná. Okrem štandardných psychologických služieb (individuálne poradenstvo, manželská poradňa, sexuologická poradňa) môžete využiť aj možnosti mediácie, rozvodové a porozvodové poradenstvo a viaceré neverbálne, terapeutické a sebapoznávacie prístupy ktoré môžu podporiť a pomôcť na zlepšenie vášho vzťahu či manželstva.

 

Dĺžka a trvanie poradenského stretnutia:  70 min (resp. dohodou)
Miesto konania poradenského stretnutia:  Bratislava | Slovenská republika | osobne  al. online forma
Ponúkaná forma poradenských stretnutí:  individuálne | párové | manželské | rodinné | skupinové | firemné
Odborní garanti poradenstva:  dlhoroční poradcovia | psychológovia | terapeuti | mediátori | supervízori | tréneri
Termíny poradenských stretnutí:  ASAP (dohodou – pracovný týždeň 8:00-20:00 hod | počas celého kalendárneho roka 2022)
Cieľová skupina klientov poradenstva:  každý kto chce zlepšiť kvalitu osobného, partnerského, vzťahového či pracovného života

Informácie - objednávky - rezervácie

  Psychologicke poradenstvo a terapia

  Manželská poradňa

  55
  poradca | manželia
  Manželské a vzťahové odborné poradenstvo a psychoterapia
  Psychologicke-poradenstvo-individualne

  Sexuologická poradňa

  45
  poradca | klient
  Odborná poradňa pre plnohodnotný milostný, sexuálny a intímny život
  Psycholog-Bratislava-poradenstvo

  Párové poradenstvo

  55
  poradcovia | partneri
  Odborné párové alebo vzťahové poradenstvo pre pár a rodinu

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]