parova-terapia

Individuálne psychoterapia realizovaná systémom „One on One“

Odborná párová alebo rodinná terapia pre pár alebo manželov

Skupinová odborná psychoterapia cielená na kolektívy či skupiny

Párová terapia a poradenstvo – je zameraná na hľadanie riešenia. Mala by pomôcť páru naučiť sa znovu komunikovať a riešiť svoje problémy. Nehľadá vinníka ani neobhajuje obeť. Pomáha nájsť správny vzťahový vzorec, ktorý by vyhovoval obidvom stranám. Očakávania partnerov bývajú rôzne, rovnako ako aj ich motivácia. Pokiaľ jeden z partnerov vstupuje do procesu terapie s tým, že mu tretia osoba dá za pravdu a nájde vinníka, môže zostať sklamaný. Najčastejším nereálnym očakávaním je zmena partnera, že sa môj partner/ partnerka zmení a bude všetko robiť tak, ako to ja potrebujem. Väčšina klientov však príde s očakávaním zmeny s túžbou, nech je to vo vzťahu lepšie. V centre pozornosti párovej terapie nie je jeden alebo druhý z partnerov, ale ich vzťah. Terapeut poskytuje spätnú väzbu a poukazuje na vzájomné správanie sa oboch v rámci komunikácie, pri riešení problémov vo vzťahu. Úlohou terapeuta je spolu s klientami nájsť spôsob hľadania kompromisov pre zladenie vzájomných očakávaní a potrieb. Výsledkom párovej terapie teda nie je prioritne vzťah zachrániť. Ide o to, aby pár našiel cestu z krízy. Je všeobecne známe, že každé partnerstvo prechádza rôznymi fázami. Niekedy sa stáva, že partneri nerozumejú tomu, v ktorej fáze sa práve nachádzajú. Niekedy im stačí i vysvetliť, v akom štádiu sa nachádzajú, a to stačí. Niekedy však potrebujeme cielenú a odborne vedenú párovú terapiu.

Ak ste sa vo svojom vzťahu – dostali do obdobia, v ktorom máte pocit, že je potrebné niečo zmeniť a že ste už vyskúšali všetko, dajte si ešte jednu šancu v podobe návštevy psychológa. Často býva rozchod iba únikom z náročného životného obdobia, do ktorého sa zákonite dostáva každý vzťah. Najhorším možným riešením vzťahovej krízy je zotrvávanie v tichu. No otvorené konflikty tiež nemusia byť najlepším riešením, pokiaľ z nich nedokážete výjsť silnejší a múdrejší. Výsledkom párovej terapie nie je prioritne vzťah zachrániť. Ide o to, aby pár našiel cestu z krízy a dospel k spoločnému rozhodnutiu, ako chce vo vzťahu ďalej pokračovať. Terapeut môže pomôcť nájsť spoločnú reč partnerom, ktorí už spolu komunikovať nedokážu alebo komunikujú nekonštruktívne a bez výsledku. Pomenovanie problému a spoločná snaha hľadať východisko, pomáhajú vystúpiť zo začarovaného kruhu konfliktu a neprijatia. Úspechom manželského poradenstva alebo párovej terapie môže byť aj dôstojný rozchod partnerov bez zbytočného vzájomného ubližovania, so zachovaním vzájomnej úcty.  Terapeut tiež pomáha dohodnúť sa na pravidlách a rešpektovať život toho druhého, najmä ak sú súčasťou vzťahu deti.

 

Párové a vzťahové poradenstvo a psychoterapia pre klienta:
– prináša osobnostnú, vzťahovú či komunikačnú zmenu do Vášho života
– k dispozícii odborní personál psychoterapeutov a psychológov s dlhoročnou praxou
– odborná psychoterapia individuálnou, párovou či kolektívnou formou podľa Vašich potrieb
– psychoterapia šitá priamo na mieru každého klienta vďaka osobnej či dištančnej online forme

 

Párová terapia – väčšinou neprebieha len v prítomnosti terapeuta, ale partneri dostávajú rôzne úlohy, ktoré by mali plniť aj doma. Terapeutom sú povzbudzovaní hlavne k tomu, aby sa podelili so svojimi skutočnými pocitmi. Dôležité je, aby  obidvaja úprimne porozprávali o tom, čo ich najviac trápi a akú zmenu očakávajú. Nemá zmysel realitu zahmlievať, klamať, zatajovať. Nemá zmysel bolesť a trápenie ignorovať, či odmietať, tak sa z nej nedostanete. Terapeut prirodzene očakáva vašu úprimnosť a tiež to, že doma budete úlohy plniť. Väčšinou sú to komunikačné cvičenia. Je dôležité ich zrealizovať, a to hlavne preto, lebo na ďalšom stretnutí sa terapeut bude na ne pýtať. Ak sa rozhodnete vyhľadať odbornú pomoc, neobávajte sa toho, že dostanete návod s presnými radami na ideálny vzťah. Toto ani nie je cieľom párovej terapie. Na základe rôznych metód klienti väčšinou dospejú k riešeniu krízy sami. Dôležitým momentom v párovej terapii je, že zdroje problémov si partneri odhaľujú navzájom, lepšie sa spoznajú a prijmú jeden druhého takého, aký je. Na prvom stretnutí si partneri vzájomne zmapujú pocity, terapeut sa snaží ich motivovať k tomu, aby sa snažili zistiť čo potrebujú, čo očakávajú, ktoré očakávania sú reálne, v čom sa im dá skutočne pomôcť a v čom nie. Ukazuje im, čo je na ich vzťahu pozitívne, čo má tendenciu napredovať a prinášať pozitívne veci do vzťahu.  Počas párovej terapie je terapeut aktívny, vedie sedenie tak, aby dostal každý z partnerov rovnaký priestor na vyjadrenie svojich potrieb. Súčasťou párovej terapie niekedy býva aj individuálna psychoterapia v prípade vážnejších osobnostných kríz.

Výsledkom párovej terapie teda nie je prioritne vzťah zachrániť. Ide o to, aby pár našiel cestu z krízy a dospel k spoločnému rozhodnutiu ako a či chce ďalej pokračovať. Úspechom párovej terapie môže byť aj dôstojný rozchod partnerov bez zbytočného vzájomného ubližovania, so zachovaním vzájomnej úcty. Dohodnúť sa na pravidlách a rešpektovať život toho druhého, najmä ak sú súčasťou vzťahu deti.

Párová psychoterapia – je séria stretnutí, na ktorých sa zúčastňujú partneri a terapeut. Počet konzultácií a dĺžka liečby závisia od toho, aký problém je zdrojom konfliktu. Je potrebné pripomenúť, že nevyhnutnou podmienkou na zahájenie psychoterapie je spolupráca a ochota k zmenám, ktorú prejavia obaja partneri. Počas psychoterapie sa nastoľujú témy, ktoré sú zdrojom sporov vo vzťahu. Partneri sa s pomocou špecialistu snažia zistiť, s akými ťažkosťami sa vo vzťahu stretávajú a ktorých oblastí sa týkajú. Hlavným cieľom psychoterapie pre páry je naučiť sa rozprávať o svojich emóciách (niekedy veľmi ťažkých) a zlepšiť komunikáciu. Mnoho partnerstiev prechádza rôznymi fázami. Občas sa stane, že partneri nerozumejú tomu, v ktorej fáze sa práve nachádzajú. Očakávania partnerov bývajú rôzne. Väčšina ľudí však príde s očakávaním zmeny s túžbou, nech je to vo vzťahu lepšie. Výsledkom párovej terapie teda nie je prioritne vzťah zachrániť, ale ide hlavne o to, aby pár našiel cestu z krízy a aby sa mali vo vzťahu lepšie.

Ak pomoc vyhľadá len jeden z partnerov – má jedinú možnosť, a to obrátiť sa na terapeuta sám a pokúsiť sa hľadať pomoc v individuálnej terapii. Táto forma terapie vám pomôže získať iný náhľad na váš partenrský vzťah a na problémy, ktoré vás trápia. Poskytne tiež možnosť pracovať na sebe a porozumieť svojim prianiam, potrebám, hodnotám, silným a slabým stránkam. Nejde však o priame riešenie partnerskej krízy, terapeut sa dozvedá o situácii vo vzťahu len z jednej strany a jeho úlohou nie je vzťah hodnotiť a súdiť. Jeho poslaním je v tomto prípade pracovať s verziou, ktorú mu daný klient sprostredkoval a viesť ho k pohľadu na seba a svoje správanie. Z toho môže vzniknúť lepší pohľad na správanie partnera a lepšie pochopenie potrieb. Ale aj napriek tomu veľmi chýba pohľad druhého partnera, a tak pomoc nemôže byť úplne dokonalá. Terapeuti však majú také skúsenosti, že párová terapia je zvyčajne rýchlejšia a účinnejšia ako individuálna. Úspech sa dostaví oveľa skôr.

Zmyslom párovej psychoterapie – nie je človeka ani partnerov meniť, ale pomôcť mu, aby boli opäť sami sebou a aby si vytvorili svoj autentický, nie prevzatý alebo obvyklý, postoj k tomu, čo ich stretáva v živote, a tak sa stali slobodnejšími. Ide o pomoc k svojpomoci. Slávny americký psychoterapeut I. Yalom tvrdí, že život, ktorý nie je pravidelne spochybňovaný, za nič nestojí. Úspech liečby priamo úmerne zodpovedá vynaloženej námahe a práci na sebe. Psychoterapia nedokáže zmeniť, umožní však pozrieť sa novým pohľadom na to, aký je vlastný podiel na  konfliktnej situáci, a tým sa otvára priestor pre nové riešenia. Prospech z psychoterapie môže mať každý, pretože psychoterapia podporuje ľudský rozvoj, tvorivosť a schopnosť žiť život, s ktorým je človek spokojný. Je to učenie sa otvorenosti, vnímaniu seba a druhých a umenie prejavovať sa tak, aby sme sa medzi ostatnými uplatnili a mohli zažívať radosť zo života. Investujte do seba – je to tá najlepšia investícia.

 

Dĺžka a trvanie párového psychoterapeutického stretnutia:  70 min (resp. dohodou)
Miesto konania psychoterapeutického stretnutia:  Bratislava | Slovenská republika | osobne  al. online forma
Ponúkaná forma psychoterapeutických stretnutí:  individuálne | párové | manželské | rodinné | skupinové | firemné
Odborní garanti psychoterapie a terapie:  dlhoroční poradcovia | psychológovia | terapeuti | mediátori | supervízori | tréneri
Termíny terapeutických stretnutí:  ASAP (dohodou – pracovný týždeň 8:00-20:00 hod | počas celého kalendárneho roka 2022)
Cieľová skupina klientov párovej terapie:  každý kto chce zlepšiť kvalitu osobného, partnerského, vzťahového či pracovného života

Informácie - objednávky - rezervácie

  Psychologicke poradenstvo a terapia

  Párová terapia

  55
  terapeut | pár - rodina
  Odborná párová alebo vzťahová psychoterapia pre páry
  Psychologicke-poradenstvo-individualne

  Individuálna terapia

  45
  terapeut | klient
  Individuálna odborná psychoterapia systémom „One on One“
  Psycholog-Bratislava-poradenstvo

  Skupinová terapia

  65
  terapia | skupina
  Skupinová odborná psychoterapia pre tímy, skupiny a firmy

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]