Online poradenstvo a psychologická pomoc

Individuálne online poradenstvo realizované systémom „One on One“

Online párové alebo rodinné poradenstvo pre pár alebo rodinu

Skupinové online poradenstvo cielené na kolektívy, skupiny a firmy

Prax ukazuje, že aj tzv. dištančná (internetová) forma online poradenstva dokáže pomôcť. Dôkazom toho je neklesajúci záujem o rôzne linky dôvery, odpovede psychológov na problémy čitateľov v rôznych časopisoch a hlavne rozmáhajúce sa online poradenstvo v zahraničí. Pracujeme s klientmi osobne tvárou v tvár od roku 2010 až doteraz najskôr v klasickej psychologickej poradni zameranej na vzťahové a rodinné problémy, potom v nemocnici ako klinický psychológ a psychoterapeut a nakoniec vo vlastnej súkromnej praxi. Súčasne s tým od roku 2015 poskytujeme poradenstvo cez internet prostredníctvom „online psychológa„. Na základe doterajších skúseností dokážeme výhody aj obmedzenia oboch foriem (tradičného aj online poradenstva) posúdiť.

 

Tu sú niektoré z výhod, ktoré môže online kontakt ponúknuť: Internet zaručí maximálnu anonymitu a diskrétnosť. Nie sú potrebné mená ani ostatné osobné údaje, nikto neuvidí a nespozná Vašu tvár. Možnosť konzultovať problémy alebo osobné témy z pohodlia Vášho domu. Oproti osobnej návšteve – „online psychológ“ šetrí Váš čas potrebný na dopravu. Pri online poradenstve majú niektorí ľudia menší ostych a sú úprimnejší, čo značne zvyšuje efektivitu celého procesu. Nezväzuje Vás miesto. Konzultovať môžete, aj keď ste dlhodobo v zahraničí alebo na služobnej ceste. Písaný text (v prípade chatu a mailu) Vás sústredí na obsah a viac sa hľadajú praktické riešenia. Rovnako v prípade videohovoru alebo telefonického kontaktu máme tendenciu byť stručnejší a vecnejší. Investujte do seba a získajte tým maximum.

 

Psychologické online poradenstvo individuálne, párové a skupinové:
– prináša osobnostnú, vzťahovú či komunikačnú zmenu do Vášho života
– k dispozícii odborní personál psychológov a terapeutov s dlhoročnou praxou
– odborné poradenstvo individuálnou, párovou či kolektívnou formou podľa Vašich potrieb
– poradenstvo šité priamo na mieru každého klienta vďaka osobnej či dištančnej online forme

 

Ponúkame odbornú pomoc pri riešení problémov týkajúcich sa osobného, vzťahového, rodinného, partnerského, manželského či pracovného života. Cieľom online psychologického poradenstva je analyzovať podstatu problému a pomôcť nájsť riešenia tak, aby sa človek mohol plnohodnotne venovať osobnému, vzťahovému či pracovnému životu, ďalšiemu osobnostnému alebo profesionálnemu rastu. Spolupracujeme s psychológmi s dlhoročnou psychoterapeutickou praxou a vieme odporučiť a zabezpečiť odborníka podľa problému. Skúsenosti mnohých ľudí však ukazujú, že benefity, ktoré terapia prináša stoja za to, aby človek „zariskoval“ a vyhľadal pomoc. Investujte preto do seba a získajte vďaka osobnému či online poradenstvu maximum pre vlastný život.

Online kontakt umožňuje konzultovať problémy a osobné témy z pohodlia Vášho domova online prístupom. Oproti osobnej návšteve online poradenstvo šetrí Váš čas na dopravu a nezväzuje Vás miesto. Pri online poradenstve niekedy majú ľudia menší ostych a sú úprimnejší. Cez internet sa môžeme „stretnúť“ kedykoľvek, aj keď ste v zahraničí alebo na služobnej ceste. V prípade mailu alebo chatu Vás písaný text sústredí na obsah a viac sa hľadajú praktické riešenia.

Online psychológ & online terapia – online psychoterapia, online poradenstvo, terapia na diaľku, kyberterapia, telepsychoterapia. Všetko má jedného spoločného menovateľa – psychologickú pomoc bez potreby osobného stretnutia. Ide o terapiu na diaľku pomocou technológií ako mobil, počítač alebo tablet. Namiesto osobného stretnutia, komunikácia s terapeutom prebieha cez čet, email, audio rozhovor alebo video rozhovor. Vďaka týmto vymoženostiam vie byť psychológ na dosah aj napriek diaľke. Dnes  si už predsa volávame s kolegami či blízkymi cez video / audio rozhovor takmer každý deň, tak prečo nevyužiť tento priestor na podanie pomocnej ruky tým, ktorí ju aktuálne potrebujú. Online terapia je oproti osobnej terapii ľahšie dostupná. Napríklad pre tých, ktorí nedokážu prísť za terapeutom kvôli strachu, hanbe, vzdialenosti alebo nepriaznivej domácej situácii. Pomoc a úľava môže byť prístupná aj tam, kde to doteraz nebolo možné z rôznych dôvodov.

Ak hľadáte dobré riešenie – odporúčame návštevu odbornej online poradne. Dobrý psychológ vám dokáže poradiť v priebehu pár sedení, jeho rady sú však všeobecnejšie a rozhodnúť sa nakoniec aj tak musíte sami. Existujú aj online psychologické poradne, čo je vhodné pre tých, ktorým nie je príjemné svoj problém rozoberať osobne a môžu ostať v anonymite, alebo pre tých, ktorých problém nie je ešte natoľko akútny a potrebujú len zbežne poradiť. Človek tam môže nájsť rady a praktické tipy, ako so svojou situáciou efektívne pracovať. Psychoterapeutické sedenia stoja viac času a vlastného úsilia. Váš problém nevyriešia do troch dní, ale idú viac do hĺbky, sú transformačné a môžu vám priniesť trvalé riešenia problémov a odstránenie rôznych vnútorných blokov a tráum. Skúsený psychológ z praxe nehovorí ľuďom, čo majú robiť alebo ako sa rozhodnúť, ale pomáha im porozumieť svojmu vlastnému vnútru. Existuje viacero foriem a druhov psychologického poradenstva. Záleží vždy od konkrétneho človeka a problému, ktorá z nich bude najvhodnejšia. Rovnako sú možné ich kombinácie – informujte sa.

 

Dĺžka a trvanie online poradenského stretnutia:  min. 60 min (resp. dohodou)
Miesto konania online poradenského stretnutia:  Bratislava | Slovenská republika | osobne  al. online forma
Ponúkaná forma online poradenských stretnutí:  individuálne | párové | manželské | rodinné | skupinové | firemné
Odborný garanti online poradenstva:  dlhoročný poradcovia | psychológovia | terapeuti | mediátori | supervízori | tréneri
Termíny poradenských stretnutí:  ASAP (dohodou – pracovný týždeň 8:00-20:00 hod | počas celého kalendárneho roka 2021)
Cieľová skupina klientov poradenstva:  každý kto chce zlepšiť kvalitu osobného, partnerského, vzťahového či pracovného života

Informácie - objednávky - rezervácie

  Psychologicke poradenstvo a terapia

  Párové poradenstvo

  67
  poradca | pár - rodina
  Online párové alebo rodinné poradenstvo pre pár-rodinu.
  Psychologicke-poradenstvo-individualne

  Individuálne poradenstvo

  47
  poradca | klient
  Individuálne online poradenstvo systémom „One on One“
  Psycholog-Bratislava-poradenstvo

  Skupinové poradenstvo

  77
  poradcovia | skupina
  Skupinové online poradenstvo pre tímy, skupiny a firmy

  Poradenská psychologička, koučka a párová terapeutka. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti osobnostného rozvoja dospelých aj detí. Aktívne pôsobí v terapeutickej práci

  Read More

  Psychologické odborné poradenstvo a psychoterapia. Viac ako dvadsať rokov poradenskej a rozvojovej praxe pre individuálnych klientov, páry aj skupiny. Osobnostný, vzťahový

  Read More

  psychológ | psychoterapeut | coach

  Vysokoškolské odborné štúdium absolvovala na univerzite v Prahe a Viedni. Získala doktorát pre poradenskú a terapeutickú prácu v oblasti osobnostného duševného rozvoja

  Read More

  lektorka | mediátor | supervízorka

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]