kurz-ako-na-stres-psychologicke-kurzy

Kurz stress management – je určený pre všetkých účastníkov, ktorí chcú eliminovať negatívne dôsledky stresu a kritických situácií, chcú poznať svoje osobnostné limity. V bežnom živote môžete pozorovať prirodzené prejavy stresu, kedy telo reaguje na stres uvoľňovaním hormónov, ktoré zrýchlia tep, dýchanie a pripravia svaly na útek alebo útok. Takto vám stres môže zachrániť aj život. Chronický stres je však ničivý. Trpí, samozrejme, aj psychika. Ak vaša stresová reakcia trvá pridlho, ak ste vystavení opakovanému stresu (teda úrovne stresu zostanú zvýšené oveľa dlhšie, ako je potrebné na prežitie), ovplyvní to vaše zdravie. Hrozí riziko vzniku psychosomatických chorôb. O to dôležitejšie je sledovať, čo vám hovorí telo, myseľ a hlavne psychika a príznaky chronického stresu, ktoré sú zdvihnutým prstom.

Vzdelávací kurz o strese – je zameraný na uvedomenie si individuálnych reakcií na napätie a stres a zvyšovanie odolnosti voči stresu, napätiu a tlakom okolia či prostredia. Účastníci budú trénovať ako zrelaxovať a odbúrať stres v krátkom čase pomocou relaxačných techník, ktoré pomáhajú dosiahnuť optimálny stav, keď telo, myseľ a emócie budú fungovať v harmonickom stave. Účastníkom budú navrhnuté individuálne tréningy na zvládnutie stresu a zlepšenie koncentrácie, stress managmentu, relaxácie a uvoľnenia v každodennom živote. Stres je súčasťou nášho života. Vplýva na kvalitu života, na zdravie, ale aj na schopnosti, ako sú koncentrácia, pozornosť a pamäť. Tieto patria ku kognitívnym funkciám, ktoré sa vyvíjajú na základe skúseností, ktoré sme získali pri bežných situáciách v živote. Na tomto kurze účastníci získajú okrem iného informácie, ako eliminovať negatívne dôsledky stresu a zvýšiť odolnosť voči nemu, ako si uvedomiť svoje osobnostné limity a individuálne reakcie na stres.

 

Na kurze stres manažment získate vedomosti aj z oblastí:
– stres a napätie v praxi pracovného, osobného aj vzťahového života
– čo všetko spôsobuje stres a napätie a ako ich poznáme u ľudí v okolí
– čo všetko môžeme ovplyvniť správnymi formami a prístupmi k stresu
– seba-vedomie a psychika a čo tiež znamenajú tieto pojmy v živote človeka
– verbálna a neverbálna komunikácia a umenie asertívnej komunikácie pre zdravie
– ako vplývame a čo dosiahneme keď sme relaxovaní, spokojní a zdraví v mysli a tele
– budovanie zdravších medziľudských vzťahov a dobrej sociálnej interakcie v našom živote
– mnoho mnoho iného z oblasti psychológie, terapie, relaxácie, meditácie, výživy, športu a vzťahov

 

Anglické slovo „stress“ – pochádza zo starého francúzskeho slova “ estrecier“ ( prinútiť sa, použiť násilie), ktoré je odvodené z latinského “ strictus “ (minulé príčastie od slovesa „stringere“, čiže „uťahovať – stláčať „). Stres teda znamená „byť vystavený vonkajším silám alebo tlakom“. V závislosti od vonkajšej sily  môže byť pozitívny, alebo negatívny. Stres je vlastne reakcia organizmu, zatiaľ čo podnet, ktorý ho vyvoláva sa nazýva stresorom. To, čo ich spája v celok je neurohormonálna odpoveď. Takmer nikdy nepôsobí jeden stresor izolovane. Psychické reakcie na stres – zahŕňajú prispôsobenie, úzkosť a depresiu. V prípade eustresu vedie k vyšším psychickým alebo fyzickým výkonom, ak sa však jedná o distres, často vedie k rozhodnutiam, ktorých dôsledkom je úzkostné alebo depresívne správanie. Fyzické reakcie na stres – mozog, ktorý vyhodnocuje záťaž, riadi nielen správanie, ktoré má za cieľ túto záťaž prekonať, ale zároveň vyvoláva v tele fyziologické reakcie umožňujúce krátkodobo aktivovať rezervy pre útek alebo boj. Výsledkom chronického stresu je strata kontroly nad metabolizmom, utlmenie reprodukčných schopností, útlm imunitných reakcii a ako už bolo spomenuté depresívne stavy, riziko vzniku ischemickej choroby srdečnej (dlhodobé zvýšenie tlaku), diabetu mellitu druhého typu (dlhodobé zvýšenie glykémie), stresového žaludočného vredu. Dlhodobá a neriešená záťaž a stres môže viesť až k chronickému únavovému syndrómu, alebo syndrómu vyhorenia (Burnout syndrom).

V dnešnej hektickej dobe sa stres pomaly, ale isto stáva každodennou súčasťou nášho života. Málokto môže povedať, že nevie, čo je to stres, a nezažíva jeho príznaky v každodennom živote. V predmetnom školiacom kurze sa bližšie pozrieme na stres, napätie či nervozitu, odhalíme bežné príčiny stresu, rozdelíme ho na rôzne typy, pozrieme sa aj na fyziologické prejavy stresu či možnosti liečby a prevencie. . Ak vás teda zaujíma, čo to vlastne stres je, ako vzniká a ako ho prekonať, určite školenie absolvujte.

Stres sa v živote človeka objaví – keď máte pocit, že sa neviete vyrovnať s istými požiadavkami, výzvami, alebo udalosťami vo svojom živote. Stres môže byť krátkodobý alebo dlhodobý. Meškanie autobusu alebo hádka s partnerom, či manželom môže spôsobiť krátkodobý stres. Finančné problémy alebo problémy v práci môžu spôsobiť dlhodobý stres. Dokonca aj šťastné udalosti, ako vlastná svadba alebo tehotenstvo môžu spôsobiť stres. I keď sa niekedy môže zdať ťažké nájsť spôsob, ako sa zo stresom vyrovnať, je dôležité nájsť všetky spôsoby ako ho zvládnuť. Vaše zdravie závisí na tom ako stres zvládnete, ako sa s ním vysporiadate. 

Výstupné vedomosti po kurze – po absolvovaní vzdelávacieho kurzu získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete priamo v praxi života. Ponúkame vám nápady, myšlienky, metódy, okamžite aplikovateľné tipy a techniky, ktoré vám pomôžu ľahšie a úspešnejšie vyrovnať sa so stresom v rozmanitých situáciách. Načerpáte antistresové zručnosti, relaxačné metódy, sociálne a komunikačné techniky, psychologické a terapeutické systmémy v boji so stresom, stanete sa asertívnejšími, priebojnejšími, spoznáte možnosti samoliečby v praxi, naučíte sa hovoriť „nie“, či vyvarovať sa manipulačným technikám okolia či zo strany zamestnávatela. Naučíte sa tiež správne čítať a interpretovať jazykové vyjadrovanie a reč tela ostatných ľudí. Dozviete sa, čo o vás prezrádza vaše vyjadrovanie a reč vášho tela v kontakte so stresom a napätím. Pomocou cvičení a aktivít získate zdroje na riešenia možných problémov.. Kurz ušijeme priamo pre Vaše potreby a mnoho mnoho iného.

 

 

Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň (resp. dohodou)
Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
Miesto konania kurzu „Stress management“:  Bratislava / Slovenská republika / osobne  al. online forma
Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené vzdelávanie a rozvoj
Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna forma (One on One) al. skupinová forma výuky
Odborní garanti vzdelávania:  dlhoročný odborný školitelia v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja a rastu z praxe
Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz organizujeme pravidelne – min. 4 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2022)
Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, aktivity, úlohy, prípadové štúdie, analýza, literatúra, prax
Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie prispôsobujeme účastníkom školenia
Cieľová skupina a počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje vedomosti a zručnosti, min. počet na otvorenie: 1 účastník

Informácie - objednávky - rezervácie

  Psychologicke poradenstvo a terapia

  Tímové školenie

  270
  lektor | 2-5 klienti
  Tímové alebo kolektívne odborné vzdelávanie šité na mieru klientov
  Psychologicke-poradenstvo-individualne

  Individuálne školenie

  140
  lektor | klient
  Individuálne školenie cielené na klienta systémom „One on One“
  Psycholog-Bratislava-poradenstvo

  Skupinové vzdelávanie

  470
  lektor | 6-12 klientov
  Skupinové odborné vzdelávanie pre tímy, skupiny a firmy

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]