kurz-psychológie-psycholog-bratislava

Kurz praktickej psychológie – prináša poznatky a vedomosti aplikovateľné ihneď do praxe. Krok po kroku sa na školení dotknete všetkým tém, ktoré so psychológiou priamo či nepriamo súvisia. Či už ste laický študent psychológie, podnikateľ, zamestnanec či manažér, bez ohľadu na vek a vzdelanie Vám ponúkame získať vedomosti a znalosti z psychológie. Kurzy psychológie vám umožnia orientovať sa v danom odbore a zároveň lepšie pochopiť seba i iných. Vďaka nim nájdete cestu, ako spoznať vaše okolie, či ako sa vysporiadať s konfliktmi a krízovými situáciami. Otvorili sme preto prvý kurz Psychológia v praxi. Je pripravený pre všetkých, ktorých/é psychológia zaujíma, ktorí/é by radi/y trávili soboty zmysluplne, či takých/é, ktorí/é možno kedysi chceli študovať psychológiu. Postupom času sme zistili, že k nám chodia aj tí/tie, ktorí/é si takto dopĺňajú vzdelanie z oblasti psychológie a využijú ho v práci, alebo ich prilákali témy, ktoré sa ich týkajú aj v osobnom živote, či takí/é, ktorí/é by radi/y stretli ľudí s podobnými záujmami. Investujte do predmetného vzdelávania a získajte pre seba maximum. Školenie ktoré sa Vám mnohonásobne vráti.

 

V rámci školenia sa okrem iného dozviete poznatky z týchto oblastí:
– psychológia a oblasť všeobecnej psychológie v praxi pracovného, osobného života
– čo všetko spôsobuje neznalosť psychológie a ako ju poznáme u seba a ľudí v okolí
– čo všetko môžeme ovplyvniť správnymi psychologickými aktivitami v živote
– super pamäť, kognície a osobnosť a čo znamenajú tieto pojmy v živote
– ako vplývame a čo dosiahneme keď sme mentálne fit a zdraví
– budovanie silnej a zdravej mentálnej kondície pre svoj život
– mnoho iného z oblasti psychológie či psychoterapie

 

V tomto kurze sa dozviete – ako objavíte a rozviniete svoje skryté sily a akým spôsobom môžete rozvinúť silu Vašej osobnosti. Súhra jedinca a jeho okolia je určovaná pocitmi, potrebami a motívmi. Z poznatkov psychológie už vieme, ako získame úžitok a prospech sebe samého. Kurz vám odporúča, ako sa máte správať počas bežné dňa, ako máte vychádzať a riešiť prípadné problémy na pracovisku a v rodinnom kruhu. Vysvetlíme Vám teoretické základy a hlavné oblasti psychológie človeka. Všetko vychádza z najnovších výskumov s uvedením množstva príkladov zo psychologickej praxe tak, aby ste získané poznatky mohli využiť v praktickom živote. Ak poznáte silné stránky svojej osobnosti a vlastné psychologické predpoklady, vaša osobnosť sa neustále rozvíja. Stúpnu Vaše šance prezentovať sa v práci a získať úspech a uznanie od okolia. Dokážete vhodne komunikovať so spolupracovníkmi, klientmi a rodinnými príslušníkmi. Získavate odolnosť voči stresu a nachádzate formy jeho riešenia. Znásobujete hodnotu svojej osobnosti a rozumiete správaniu partnerov v zamestnaní, v rodine či výchove dieťaťa. Je jedno, z akých dôvodov sa rozhodnete kurz absolvovať, či sú to profesionálne, alebo rodinné dôvody. Psychológia je náuka uvedomelých a nevedomých stavov duše človeka, ktorá v každodennom živote zohráva dôležitú úlohu. Teoretické a praktické skúsenosti Vám do života prinesie tento rozvojový kurz. Investujte do seba a svojho sebarozvoja a získajte tým výhody. Toto školenie Vám pripravíme na mieru – podľa individuálnych potrieb.

Psychológia je veda, ktorá študuje ľudské chovanie, mentálne a telesné procesy a ich vzájomné vzťahy a interakcie. Psychológia je vedná disciplína, ktorá sa vyvinula z filozofie ako veda o duši, pričom zväčša nebolo presne stanovené, čo vlastne duša je. Podľa Alexandra Veľkého bola psychológia náuka o duši. Psychológia sa zaoberá štúdiom prežívania a správania….všetko toto a ovela ovela viac sa dozviete na predmetnom kurze psychológie pre prax.

Absolvent kurzu psychológie – disponuje vedomosťami z danej oblasti, postupným štúdiom získava poznatky z praktickej psychológie, získava historický prehľad vývoja psychológie, má vedomosti o výkone psychologických testov, v oblasti psychológie dokáže analyzovať problematiku vnemu, vnímania a pocitov, ktoré vplývajú na psychický stav človeka, dokáže sa orientovať v typoch a psychológii osobnosti podľa rôznych autorov, analyzuje krízu, strach a stres, dokáže sa s ním vyrovnať, pôsobiť na svoje okolie konštruktívne, ovláda typológiu, vznik psychických porúch, ich dopady na konanie jednotlivca, má základné znalosti z oblasti liečenia týchto stavov, je schopný podrobiť ich analýze s vyvodením definície a liečebného postupu, priamo podporujúcej kvalitu života, pozná zákonitosti rozvoja osobnosti a psychológie jednotlivých úsekov života, vie sa orientovať v oblasti vývinovej psychológie od narodenia až zrelý vek človeka, má vedomosti o normách, formách sociálneho správania sa jedinca, ovláda zákonitosti ovplyvňujúce sociálne pôsobenie človeka v danej spoločnosti, analyzuje správanie sa jedinca v skupine, v rodine.

Výstupné vedomosti po kurze – kurz praktickej psychológie prináša poznatky a zručnosti z oblasti psychológie pre záujemcov o predmetnú oblasť. Kurz v oblasti psychológie vám umožní orientovať sa v danom odbore a zároveň lepšie pochopiť seba i iných. Vďaka nemu nájdete cestu, ako spoznať vaše okolie, či ako sa vysporiadať s konfliktmi a krízovými situáciami. Vzdelávanie prebieha modernou formou s individuálnym prístupom k študentom a postavené je najmä na konzultáciách s odborníkmi. Kurz ponúka témy, ktoré sú podľa skúseností pre verejnosť zaujímavé. Je určený dospelým záujemcom bez ohľadu na vek a nadobudnutý druh vzdelania, ktorí sa chcú dozvedieť nové poznatky a získať skúsenosti z psychológie.

 

 

Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň  (resp. dohodou)
Úroveň obtiažnosti psychologického kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
Miesto konania kurzu „Psychológia v praxi“:  Bratislava / Slovenská republika / osobne  al. online forma
Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené vzdelávanie a rozvoj
Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna forma (One on One) al. skupinová výuka
Odborní garanti vzdelávania:  dlhoročný odborný školitelia v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja z praxe
Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz organizujeme pravidelne – min. 4 * mesačne počas  kalendárneho roka 2022)
Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, aktivity, úlohy, prípadové štúdie, analýza, literatúra, prax
Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie prispôsobujeme účastníkom školenia
Cieľová skupina a počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje vedomosti a zručnosti, min. počet na otvorenie: 1 účastník

Informácie - objednávky - rezervácie

  Psychologicke poradenstvo a terapia

  Tímové školenie

  270
  lektor | 2-5 klienti
  Tímové alebo kolektívne odborné vzdelávanie šité na mieru klientov
  Psychologicke-poradenstvo-individualne

  Individuálne školenie

  140
  lektor | klient
  Individuálne školenie cielené na klienta systémom „One on One“
  Psycholog-Bratislava-poradenstvo

  Skupinové vzdelávanie

  470
  lektor | 6-12 klientov
  Skupinové odborné vzdelávanie pre tímy, skupiny a firmy

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]