nlp-kurz-skolenie-psycholog-bratislava

Kurz NLP (neurolingvistické programovanie mysle) – je určený všetkým záujemcom, ktorí chcú investovať do osobného a odborného rozvoja. NLP je nástroj pozitívnych zmien. Pokiaľ ovládate know-how, môžete jeho silné techniky a metódy vyučiť na rozvoj svojho potenciálu, ako aj pomoc a podporu iných ľudí. Poznáte okamihy v živote, kedy nie ste práve najúspešnejší, priam naopak – žnete neúspech, nedosahujete ciele, niekto vás nerešpektuje, máte trému, premáha vás strach, alebo máte problém s komunikáciou ? Aj toto je jedna z oblastí, ktorej vás na tomto kurze naučíme čeliť. Dokonca vás naučíme, ako ju mať pod kontrolou a to tým správnym tréningom – na našom kurze. Kurz programovania mysle prispôsobíme Vašim potrebám, schopnostiam a zručnostiam – tak aby ste získané poznatky mohli ihneď aplikovať do praxe. Investujte do vzdelávania a získajte maximum pre svoj život.

 

Komu je NLP programovanie mysle seminár určený predovšetkým:
– človeku ktorý chce investovať do seba samého, svojho sebarozvoja, získať nové vedomosti a zručnosti priamo do praxe
– manažér, ak chcete obohatiť a prehĺbiť svoje vodcovské, komunikačné a rečnícke schopnosti, motivovať seba a tím
– terapeut, poradca, kouč ak chcete rozšíriť svoje vedomosti o NLP techniky a začleniť do praxe aktívneho života
– profesionálny predajca alebo obchodník, ak chcete efektívne komunikovať s klientami a byť aj úspešnejší
– osobnosť, ktorá chce zlepšiť a ozdraviť svoje vzťahy v rodine, s rodičmi, deťmi, súrodencami, partnermi
– ak chcete zlepšiť svoje fyzické zdravie, zvýšiť športový výkon, schudnúť, prestať fajčiť v praxi
– zlepšiť celkovú kvalitu a spokojnosť svojho osobného, partnerského aj kariérneho života

 

Čo vlastne v realite znamená NLP – písmeno N (neuro) pokrýva všetko, čo sa týka nášho mozgu, hlavne naše zmyslové vnímanie. L (lingvistické) odkazuje na náš spôsob vyjadrovania a komunikácie, na jazyk a slová, ktoré používame. A nakoniec P (programovanie) predstavuje naše naučené vzorce správania sa, náš systém hodnôt, názorov a presvedčení. Pozorným počúvaním dokážeme identifikovať tieto vzorce a signály. Ak sa naučíme „čítať“ ľudí, získame veľkú výhodu pri vyjednávaní a budeme ľahšie dosahovať ciele, ktoré si stanovíme ako želaný výsledok komunikácie. Mnoho ľudí vidí v neurolingvistickom programovaní efektívnu metódu manipulácie, a preto ho kritizujú. Kurz a školenie programovania mysle ukáže, že NLP techniky vieme použiť aj bez manipulácie, pomáhajú nám efektívnejšie komunikovať a kreatívnejšie uvažovať.

Prostredníctvom NLP sa naučíte uvedomovať si a meniť staré, limitujúce vzorce vo svojom správaní, myslení a emóciách, uložené vo vašom podvedomí. Naučíte sa komunikovať jasne a efektívne so sebou aj ostatnými, čo vám dá väčší vplyv. Naučíte sa byť menej závislí od programov inštalovaných vašim okolím a žiť viac podľa seba. Získate tým hlboké prepojenie so sebou, druhými a svetom okolo seba.

.

Nástroj NLP nám výrazne – ponúka širokú škálu vedomostí a intervenčných techník, ktoré vám pomôžu napredovať vo vašom vlastnom živote v pracovnej či osobnej oblasti, ako aj vo vašich aktivitách lektora, lídera či kouča. Keď sa naučíte, uvedomovať si svoje programy a meniť tie neužitočné, vytvoríte si viac možností vo svojom osobnom živote, či práci a slobodu žiť život, ktorý vám skutočne vyhovuje a uspokojuje vás. Na kurze Objav NLP si osvojíte základné princípy NLP. Na vlastnej koži zažijete, čo vám môže NLP priniesť v rámci vášho osobného rozvoja a komunikácie. Naučíte sa niekoľko intervečných techník a ďalších nástrojov, ktoré budete schopní okamžite uplatniť vo svojom živote.

Každý z nás máme v sebe – neobmedzený ľudský potenciál. Výzvou však pre nás je, v sebe tieto schopnosti objaviť a naučiť sa s nimi pracovať tak, aby sme dosahovali efektívne výsledky. Vďaka mentálnemu tréningu (tréning mozgu / pamäte) a NLP metóde, vieme rozpoznať naše úspešné stratégie a vieme ich aplikovať aj do takých oblastí nášho života, kde úspešný práve nie sme. NLP je nástroj ďalšieho rozvoja – osobnostného, kariérneho či vzťahového. Na tomto kurze sa budete môcť krok po kroku naučiť všetym oblastiam a zručnostiam na poli NLP neurolingvistického programovania.

Výstupné vedomosti po kurze – všetky naše NLP kurzy sú zážitkové a zamerané prakticky s cieľom skutočne si osvojiť nové zručnosti. Osvojíte si metódy z modelu NLP a budete ich schopní preniesť do svojho každodenného života. Je pritom jedno, či pôjde o váš súkromný alebo pracovný život. Za týmito troma zdanlivo nevinne vyzerajúcimi písmenami – neurolingvistického programovania sa skrýva jedna z najefektívnejších metód komunikácie, manipulácie a persuázie v súčasnosti. N-euro L-ingvistické P-rogramovanie. Model NLP nám dáva možnosť ovplyvňovať pocity druhých. A nielen to. NLP nám umožňuje ovplyvňovať aj rozhodovanie ľudí. Preto ak máte jasný cieľ, čo chcete komunikáciou dosiahnuť a viete, ako na to, máte v rukách mocný nástroj. Na kurze sa dozviete, ako sa naučiť komunikovať s cieľom ovplyvniť pocity druhých. Najprv si povieme, aké pocity chcete vytvoriť, keď s nimi hovoríte. Na NLP školení sa môžete tiež naučiť ako ľahšie a lepšie komunikovať, ako získate stratégie, ako byť uvoľnenejší a suverénnejší, ako “vedľajší efekt” získať viac radosti zo života.

 

 

Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň  (resp. dohodou)
Úroveň obtiažnosti kurzu NLP: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
Miesto konania kurzu „NLP programovanie“:  Bratislava / Slovenská republika / osobne  al. online forma
Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené vzdelávanie a rozvoj
Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna forma (One on One) al. skupinová výuka
Odborní garanti vzdelávania:  dlhoročný odborní školitelia v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja z praxe
Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz organizujeme pravidelne – min. 4 * mesačne počas  kalendárneho roka 2022)
Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, aktivity, úlohy, prípadové štúdie, analýza, literatúra, prax
Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie prispôsobujeme účastníkom školenia
Cieľová skupina a počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje vedomosti a zručnosti, min. počet na otvorenie: 1 účastník

Informácie - objednávky - rezervácie

  Psychologicke poradenstvo a terapia

  Tímové školenie

  270
  lektor | 2-5 klienti
  Tímové alebo kolektívne odborné vzdelávanie šité na mieru klientov
  Psychologicke-poradenstvo-individualne

  Individuálne školenie

  140
  lektor | klient
  Individuálne školenie cielené na klienta systémom „One on One“
  Psycholog-Bratislava-poradenstvo

  Skupinové vzdelávanie

  470
  lektor | 6-12 klientov
  Skupinové odborné vzdelávanie pre tímy, skupiny a firmy

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]