kurz-koucingu-kouc-psycholog-bratislava

Kurz koučingu a koučovania je určený pre všetkých záujemcov, ktorí chcú tento nástroj implementovať do praxe života. Kurz koučingu je vhodný aj pre tých, ktorí k svoje poradenskej a mentorskej činnosti v biznise chcú pridať aj vedenie koučovacích rozhovorov, ktoré sa od mentorských a poradenských líšia v tom, že neposkytujú analýzu stavu ani odporúčania čo robiť alebo poučenia o tom, ako by to malo byť správne, ale zameriavajú sa na to, aby si koučovaný sám pre seba ujasnil, čo potrebuje riešiť a ako bude pre neho samého najlepšie postupovať. Kurz a školenie koučingu je tiež veľmi vhodný pre manažérov, ktorí chcú rozvíjať svoj koučovací manažérsky štýl a ktorí chcú k tým manažérskym zručnostiam, ktoré už majú chcú pridať aj schopnosť budovať vo svojich podriadených schopnosť uvedomovať si podstatné a preberať na seba zodpovednosť robiť rozhodnutia v rámci svojich kompetencií, ako aj realizovať tieto rozhodnutia. Psychológovia, terapeuti a iné pomáhajúce profesie môžu kurz koučingu použiť na rozvoj svojich schopností umožniť klientom hľadať zdroje osobnej sily a robiť rozhodnutia o vlastnom živote. Kurz realizujeme niekoľkokrát mesačne, individuálne aj skupinovo podľa záujmu.

 

Po skončení kurzu Koučingu sa naučíte a dozviete:
• budete poznať najnovšie trendy v koučovaní a budete vedieť koučovať
• budete vedieť používať základné nástroje koučingu či pri sebakoučovaní
• budete vedieť efektívne riešiť problémy / výzvy / dosahovať svoje ciele v praxi
• budete poznať rozdiel medzi koučingom a ostatnými štýlmi riadenia / vedenia pri manažovaní seba a iných
• možno zistíte, že je koučing pre Vás a budete sa s nim aj živiť, alebo zistíte kam by ste chceli smerovať ďalej
• a mnoho mnoho iného z oblasti koučovania a koučingu vďaka lektorom a školitelom priamo z reálnej praxe

 

Schopnosť viesť koučing a koučovací rozhovor ako aj celý koučovací proces sa možno efektívne naučiť. Kurz koučingu vás naučí viesť koučovací rozhovor podľa špecifických kompetencií, ktoré takýto rozhovor charakterizujú. Je to predovšetkým schopnosť byť plne prítomný v danej chvíli a vnímať čo klient hovorí svojimi slovami ako aj svojim telom a inými výrazovými prostriedkami. Schopnosť počúvať nielen obsah, ale aj životnú náladu klienta, to čo hovorí, ako to hovorí a aj čomu sa vyhýba alebo o čom nehovorí. Kurz koučingu neučí „životné múdrosti“ alebo akademické koncepty, ktoré by mal kouč koučovanému odovzdať, naopak, kurz koučingu učí, ako sa vzdať pokušenia koučovaného poučovať alebo mu ponúkať vlastné riešenia. Naopak, učí počúvať a byť úprimne zvedavý čo je vlastne klientova dilema, kde sú jeho zdroje sily a čo môže byť jeho vlastná, okamžite po malých krokoch realizovateľná cesta k tomu, aby sa mal lepšie. Kľúčovou koučovacou kompetenciou , ktorú vás kurz koučingu naučí, je schopnosť klásť také otázky, ktoré klienta prinútia formulovať vlastné stanoviská, potreby, hodnoty a ciele. Investujte do seba a svojho sebarozvoja a získajte vďaka školeniu maximum.

Kurz koučingu je určený pre všetkých, ktorí sa o koučing zaujímajú, chcú zistiť, čo naozaj koučing je a čo nie je, čo v skutočnosti obnáša byť koučom a ako koučovať. Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť koučovať seba aj iných, alebo chcú byť profesionálom v tejto oblasti.

Na kurze sa naučíte rozpoznať – koučing od ostatných používaných metód, zistíte, o čo sa kouč pri práci snaží a aké nástroje na to využíva. Budete koučom aj koučovaným, čo je najlepšia cesta ako techniky pochopiť, zistiť ako vám idú a ako sa pri nich cítite. Po skončení kurzu budete schopný tieto nástroje používať a budete vedieť koučovať seba aj druhých. Vďaka získaným informáciám budete lepšie poznať seba samého, svoju osobnosť, motívy a ciele. Uvedomíte si svoje silné a slabé stránky, budete vedieť pochopiť a predvídať možné zámery Vášho správania, čo Vám pomôže pri predchádzaní nedorozumeniam a konfliktom. Tak isto budete vedieť lepšie odhadnúť aj druhých ľudí, budete vedieť prispôsobiť svoju komunikáciu situácií a naučíte sa efektívne riešiť problémy. Všetko, čo sa naučíte pomôže zlepšiť Váš osobný aj profesijný život. Tým, že budete vedieť lepšie komunikovať s ľuďmi a riešiť problémy, budete aj sebaistejší a odvážnejší. To, že sa budete lepšie poznať, Vám pomôže pri výbere cesty životom a otvorí dvere plné nových možností, ktoré ste predtým možno len nechceli vidieť. Kurz Vás môže silno ovplyvniť v pozitívnom a obohacujúcom smere v osobnom aj pracovnom živote.

 

Výstupné vedomosti po kurze – po absolvovaní kurzu získate praktické a teoretické vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete v praxi o zákonitostiach koučingu a sebakoučingu. Koučing je vedený rozhovor, vďaka ktorému koučovaný hľadá odpovede na svoje otázky. Kouč podporuje, motivuje a pomáha odhaliť skrytý potenciál, ktorý má človek v sebe. Koučing je dlhodobá spolupráca. Ako prebieha koučovacie sedenie ? Premýšľate nad tým, že si objednáte služby kouča, prípadne vás čaká prvé sedenie a neviete, čo očakávať ? Koučing môže pomôcť vášmu osobnému i pracovnému životu. Koučing rozvíja potenciál a pomáha Vám nájsť vlastné cesty a riešenia. Na kurze sa naučíte základné nástroje koučingu, ktoré budete schopní použiť pri koučovaní seba aj iných. Tak, ako budete vďaka tomu viac vidieť do druhých, budete viac vidieť aj do seba samého. Lepšie spoznáte svoju osobnosť, motívy a ciele. Tiež sa naučíte efektívne riešiť problémy, ale aj správne a efektívne komunikovať. Všetky získané informácie Vám pomôžu v osobnom aj profesijnom živote, dokonca Vás môžu ovplyvniť natoľko, že sa rozhodnete svoj doterajší život od základov zmeniť v pozitívnom a obohacujúcom smere. Naučíte sa nové zručnosti a ziskate nové vedomosti o metóde koučingu a ..mnoho mnoho iného. Kurz vedú lektori s viac ako desaťročnými skúsenosťami v danej oblasti. Predmetný vzdelávací program koučingu šijeme priamo pre Vaše individuálne potreby.

 

Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň (resp. dohodou)
Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
Miesto konania kurzu „Koučing v praxi“:  Bratislava / Slovenská republika / osobne  al. online forma
Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené vzdelávanie a rozvoj
Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna forma (One on One) al. skupinová forma výuky
Odborný garanti vzdelávania:  dlhoročný odborný školitelia v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja a rastu z praxe
Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz organizujeme pravidelne – min. 4 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2021)
Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, aktivity, úlohy, prípadové štúdie, analýza, literatúra, prax
Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie prispôsobujeme účastníkom školenia
Cieľová skupina a počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje vedomosti a zručnosti, min. počet na otvorenie: 1 účastník

Informácie - objednávky - rezervácie

    Kurz asertivity a ako byť asertívny v praxi

    Have a question?

    [contact-form-7 404 "Nenájdené"]