kurz-komunikacie-ako-komunikovať

Kurz komunikácie a komunikačné zručnosti prináša poznatky a vedomosti pre prax života. Kurz sa skladá z jednotlivých kurzov psychológie komunikácie, komunikácie konfliktu, asertívnej komunikácie, praktickej a efektívnej komunikácie v osobnom, pracovnom či vzťahovom živote. Komunikácia je to, čo rozhodne. Komunikácia zohrá kľúčovú rolu. Možno ste sa ako partner, manažér alebo zamestnanec ocitli v neľahkej situácií a udržanie vášho miesta ostáva neisté. Možno ste ako živnostník stratili väčšinu zákaziek a premýšľate ako ďalej.. Možno stojíte v pozícii majiteľa firmy a čakajú vás rozhovory so zamestnancami, dodávateľmi či odberateľmi. Možno ste lídrom a máte pod sebou tím, ktorý už tradičné bonusy či spôsoby odmeny nemotivujú a potrebovali by ste doň vniesť nový vietor. Možno sa krízová situácia prejavila u vás doma a vzťahy s partnerom či deťmi sa ocitli na bode mrazu. Všetko to a mnoho ďalšieho preberiete aj na predmetnom školení. Investujte preto do seba a získajte maximum vďaka školeniu psychológia komunikácie v praxi života. Kurz psychológie a komunikácie a ako úspešne komunikovať je určený každému, kto cíti priestor na zlepšenie svojej komunikácie, každému, kto si uvedomuje alebo aj neuvedomuje, že na nedorozumeniach so svojimi kolegami a kolegyňami má tiež svoj podiel. Kurz je realizovaný zážitkovou formou. Účastníci si zahrajú niekoľko komunikačných hier, ktoré im pomôžu uvedomiť si, v čom majú zlepšiť svoje komunikačné zručnosti a tie následne aplikovať do praxe života !

 

Asertívna komunikácia je schopnosť jedinca komunikovať:
– komunikácia v praxi pracovného, osobného aj vzťahového života
– čo všetko spôsobuje komunikácia a ako ju poznáme u ľudí v okolí
– čo všetko môžeme ovplyvniť správnymi formami komunikácie v praxi
– seba-vedomie a komunikácia a čo tiež znamenajú tieto pojmy v živote
– verbálna a neverbálna komunikácia a umenie asertívnej komunikácie
– ako vplývame a čo dosiahneme keď sme komunikácia a ako ju používať
– budovanie medziľudských vzťahov a dobrej sociálnej interakcie v komunikácii
– mnoho mnoho iného z oblasti psychológie komunikácie v komunikačnej praxi

 

Vedieť komunikovať je životný tromf – či už patríte k introvertom a rozhovorom s ľuďmi sa skôr vyhýbate, nemôžete poprieť jeden fakt: Nemožno nekomunikovať! Komunikácia je nástroj dorozumievania sa a nevyhnutný základ dosahovania výsledkov vo všetkých oblastiach nášho života. Komunikovať jednoducho musíme. Ak viete ako na to, komunikácia sa stane vaším zdrojom úspechu. Skvelá správa je, že sa to dá naučiť a byť v tom naozaj excelentný. Tak, ako to urobila už stovka účastníkov tohto tréningu a zaznamenala rapídnu zmenu výsledkov vo svojom živote. Po absolvovaní kurzu získate vedomosti, ktoré využijete priamo v praxi života. Ponúkame vám nápady, myšlienky, metódy, okamžite aplikovateľné tipy a techniky, ktoré vám pomôžu ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí v rozmanitých situáciách. Načerpáte sociálne a komunikačné zručnosti, stanete sa asertívnejšími, priebojnejšími, spoznáte prečo ľudia komunikujú a jednajú tak ako jednajú, naučíte sa hovoriť nie“, či vyvarovať sa manipulačným technikám. Naučíte sa tiež správne čítať a interpretovať jazykové vyjadrovanie a reč tela ostatných ľudí. Dozviete sa, čo o vás prezrádza vaše vyjadrovanie a reč vášho tela. Pomocou cvičení si radikálne zlepšíte verbálnu i neverbálnu komunikáciu.

Cieľ kurzu je naučiť účastníkov základným princípom efektívnej komunikácie. Naučiť sa z čoho pozostáva efektívna komunikácia. Identifikovať princípy efektívnej komunikácie. Kurz je určený tým, ktorých pracovné výkony sú postavené na komunikácii s inými. Každému, kto chce pochopiť zákutia komunikácie, chce byť dobrým komunikátorom ale aj dobrým poslucháčom.

Školenie komunikácie je zamerané – na rozvoj osobnostných charakteristík účastníkov a plánovanie rozvoja svojich zručností v komunikácii. Komunikácia je v osobnom aj pracovnom živote nesmierne dôležitá. Jej význam na pracovisku spočíva najmä v tom, že spoluvytvára vzťahy medzi jednotlivými pracovníkmi, v osobnom živote pomáha budovať priateľské vzťahy. Čo vlastne dobrá a efektívna komunikácia znamená ? V prvom rade znamená dokázať počúvať. Možno to na prvý pohľad znie paradoxne, ale len ten človek, ktorý je schopný pozorne počúvať, čo rozprávajú iní, bude neskôr vedieť správne reagovať. Je veľmi dôležité, aby ste dokázali rešpektovať názory iných aj napriek tomu, že sa nezhodujú s Vašimi. V našom kurze sa orientujeme na komplexné ponímanie komunikačného procesu. Ponúkame vám nápady, myšlienky, metódy, okamžite aplikovateľné tipy a techniky, ktoré vám pomôžu ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí v rozmanitých situáciách. Naučíte sa správne čítať a interpretovať jazykové vyjadrovanie a reč tela ostatných ľudí. Dozviete sa, čo o vás prezrádza vaše vyjadrovanie a reč vášho tela. Pomocou cvičení si zlepšíte verbálnu i neverbálnu komunikáciu. Investujte do školenia, investujte do svojho osobného rastu a sebarozvoja.

 

Výstupné vedomosti po kurze – po absolvovaní kurzu získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete priamo v praxi života. Ponúkame vám nápady, myšlienky, metódy, okamžite aplikovateľné tipy a techniky, ktoré vám pomôžu ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí v rozmanitých situáciách. Načerpáte sociálne a komunikačné zručnosti, stanete sa asertívnejšími, priebojnejšími, spoznáte prečo ľudia komunikujú a jednajú tak ako jednajú, naučíte sa hovoriť nie“, či vyvarovať sa manipulačným technikám.  Naučíte sa tiež správne čítať a interpretovať jazykové vyjadrovanie a reč tela ostatných ľudí. Dozviete sa, čo o vás prezrádza vaše vyjadrovanie a reč vášho tela. Pomocou cvičení si zlepšíte verbálnu i neverbálnu komunikáciu. Kurz ušijeme priamo pre Vaše potreby a mnoho mnoho iného.

 

Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň (resp. dohodou)
Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
Miesto konania kurzu „Komunikácia v praxi“:  Bratislava / Slovenská republika / osobne  al. online forma
Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené vzdelávanie a rozvoj
Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna forma (One on One) al. skupinová forma výuky
Odborný garanti vzdelávania:  dlhoročný odborný školitelia v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja a rastu z praxe
Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz organizujeme pravidelne – min. 4 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2021)
Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, aktivity, úlohy, prípadové štúdie, analýza, literatúra, prax
Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie prispôsobujeme účastníkom školenia
Cieľová skupina a počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje vedomosti a zručnosti, min. počet na otvorenie: 1 účastník

Informácie - objednávky - rezervácie

    Kurz asertivity a ako byť asertívny v praxi

    Have a question?

    [contact-form-7 404 "Nenájdené"]