kurz-hypnozy-autohypnozy-psychologicke-skolenie

Kurz hypnózy a autohypnózy – je určený všetkým záujemcom o osobnostný rozvoj. Ponúka praktické návody, zručnosti a metódy, aplikovateľné ihneď do praxe života. Na tomto školení získate nástroje osobnej zmeny pre seba a okolie. Málokto si uvedomuje, že kontakt s našim podvedomím je prirodzenou súčasťou života. Nikto nás neučí, ako tento kontakt udržiavať a využívať kapacitu a potenciál nášho podvedomia, ani ako ho chrániť pred negatívnymi vplyvmi okolia a často aj zámernou manipuláciou, ktorú využívajú média a reklama. Kurz hypnózy a autohypnózy je preto zameraný na objavenie a prácu s vnútornými zdrojmi sebaliečenia a sebarozvoja. Na pochopenie funkcie nášho podvedomia a osvojenie si základných a účinných techník komunikácie. Či už prostredníctvom relaxačných a vizualizačných techník, alebo prostredníctvom vedomej práce s našimi emóciami a našim telom. Kurz je určený pre každého, kto sa chce dozvedieť čo je hypnóza, ako hypnóza funguje, ako sa navodzuje hypnotický tranz, ako možno hypnózu využiť pri uzdravujúcich a osobne-rozvojových procesoch. Kurz je užitočný hlavne pre tých, ktorí pracujú s ľuďmi, ale aj pre tých, ktorí chcú vyniknúť  a vedieť niečo viacej o tajomstvách ľudskej mysle, ako bežný ľudia. Investujte do seba a získajte školením maximum pre osobný, partnerský či kariérny rozvoj.

 

Kurz hypnózy a autohypnózy Vám sprostredkuje:
– čo všetko spôsobuje hypnóza a ako ju poznáme u ľudí
– čo všetko môžeme ovplyvniť správnymi formami hypnózy
– seba-vedomie a hypnóza / čo znamenajú tieto pojmy v živote
– verbálna a neverbálna hypnóza / umenie hypnotickej interakcie
– ako vplývame a čo dosiahneme keď sme hypnobilný a ako hypnózu používať
– budovanie medziľudských vzťahov a sociálnej interakcie cez hypnózu v praxi
– hypnóza v praxi pracovného, osobného aj vzťahového života a mnoho iného

 

Kurz hypnózy a autohypnózy – je určený tak laikom a amatérom, ako aj odbornejšej verejnosti (psychológov, lekárov, zdravotníkov, špeciálnych pedagógov a i.). Využitie autohypnózy a hypnózy v terapeutickej oblasti, ale i v oblasti každodenného života pre vlastný osobný rozvoj. Vďaka tomuto kurzu získate praktické aj teoretické vedomosti, ako aj zručnosti aplikovateľné ihneď do praxe. Kurzy hypnózy a autohypnózy sa realizujú kolektívne, ale aj individuálnou formou pre záujemcov. Po absolvovaní nášho kurzu absolvent získava certifikát.

Hypnóza je stav rozšíreného vedomia na rozdiel od spánku, zúženého stavu vedomia. V hypnóze môžete jasne myslieť, vnímať všetky vnemy, aj keď budete v hlbokej hypnóze. Hypnóza je stav prirodzený a zažívame ho denne minimálne pri prebúdzaní a pri zaspávaní. Je to úzke rozhranie medzi spánkom a bdením. Všetko to a ešte omnoho viac sa dozviete a osvojíte si na predmetnom školení.

Hypnóza je prirodzený – stav našej mysle, ktorý každý z nás zažíva niekoľkokrát denne. Je to dané tým, že naše telo i myseľ fungujú podľa prirodzeného rytmu aktivita – uvoľnenie. Hypnóza ako prostriedok liečenia, využíva schopnosti každého človeka ponoriť sa do zmeneného stavu vedomia a v ňom riešiť obmedzenia a problémy, ktoré nám znepríjemňujú život. Všetci máme možnosť využívať vnútorné zdroje, potrebné pre žiaduce zmeny. Hypnoterapeut pomáha klientovi prebudiť tieto skryté možnosti. Používa k tomu rôzne postupy: od priamych sugescií až k rozprávaniu príbehov a podobenstiev. Jedinečnosť každého z nás sa prejavuje taktiež v spôsobe, ktorým prežívame hypnózu. Každý máme „svoju hypnózu“. Niekto môže prežívať zvýšené uvedomenie si dôvodu problémov, iný je príjemne prekvapený pocitom hlbokého uvoľnenia.

Výstupné vedomosti po kurze – po absolvovaní kurzu získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete priamo v praxi života. Ponúkame vám nápady, myšlienky, metódy, okamžite aplikovateľné tipy a techniky, ktoré vám pomôžu ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí v rozmanitých situáciách. Na tomto kurze sa zoznámite s hypnózou prevažne z teoretického aj praktického hľadiska. Dozviete sa podstatu z teórie hypnózy, získate prehľad o rôznych nepravdivých mýtoch a ich vyvráteniach, nacvičíte si ako otestovať hypnabilitu u človeka, samotné techniky, ako uviesť človeka do individuálnej a skupinovej hypnózy a naopak vyvedenie z hypnózy, sami sa pokúsite v praktickej časti ponoriť do hypnotického stavu. Naučíte sa správne formulovať sugescie, ktoré sa vkladajú do podvedomia tak, aby boli pre hypnotizovaného prospešné. Získate prehľad o jazyku hypnózy pri liečení zmienených psychických a fyzických problémov.  Termíny školení sú min. 4 * mesačne (informujte sa na najbližší termín). Miesto konania: Bratislava (presná adresa bude uvedená v organizačných pokynoch, posielaných po prejavení záujmu o účasť na kurze).

 

 

Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň  (resp. dohodou)
Úroveň obtiažnosti kurzu hypnózy: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
Miesto konania kurzu „Hypnóza a autohypnóza“:  Bratislava / Slovenská republika / osobne  al. online forma
Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené vzdelávanie a rozvoj
Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna forma (One on One) al. skupinová výuka
Odborní garanti vzdelávania:  dlhoročný odborní školitelia v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja z praxe
Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz organizujeme pravidelne – min. 4 * mesačne počas  kalendárneho roka 2022)
Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, aktivity, úlohy, prípadové štúdie, analýza, literatúra, prax
Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie prispôsobujeme účastníkom školenia
Cieľová skupina a počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje vedomosti a zručnosti, min. počet na otvorenie: 1 účastník

Informácie - objednávky - rezervácie

  Psychologicke poradenstvo a terapia

  Tímové školenie

  270
  lektor | 2-5 klienti
  Tímové alebo kolektívne odborné vzdelávanie šité na mieru klientov
  Psychologicke-poradenstvo-individualne

  Individuálne školenie

  140
  lektor | klient
  Individuálne školenie cielené na klienta systémom „One on One“
  Psycholog-Bratislava-poradenstvo

  Skupinové vzdelávanie

  470
  lektor | 6-12 klientov
  Skupinové odborné vzdelávanie pre tímy, skupiny a firmy

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]