kurz-emocna-inteligencia-psycholog-bratislava

Kurz emočná a sociálna inteligencia je určená pre všetkých záujemcov, ktorých zaujíma oblasť EQ a SQ v praxi života. Uvedené informácie sú len zlomkom poznatkov, ktoré je možné na praktickej aj teoretickej úrovni získať na uvedenom kurze. Donedávna sme si mysleli, že ľudia s vysokým IQ musia byť úspešní. Najnovšie výskumy však ukazujú, že ľudia s vysokým EQ (emočná inteligencia) sú štatisticky úspešnejší ako ľudia s vysokým IQ. EQ má totiž na výsledky dvakrát väčší vplyv ako IQ. Podľa prieskumov predstavujú emocionálne kompetencie 80-100% kompetencií, ktorými sa odlišujú výnimoční vodcovia. To znamená, že ľudia s vysokým EQ dosahujú lepšie výkony, sú lepšími lídrami a podľa prieskumov sú aj šťastnejší, spokojnejší a obľúbenejší. EQ je skôr o tom skutočnom zážitku, než o tom počutom a predstavovanom. EQ sa dá rozvíjať kto chce investovať do svojho sebarozvoja. Prihláste sa na školenie pre prax života.

 

Výsledkom sú zlepšená komunikácia – vyššie sebavedomie, lepšia kvalita života a medziľudských vzťahov – v osobnom živote, vzťahovom, ako aj pracovnom a kariérnom živote. Na školení Emočná inteligencia sa dozviete, ako pracovať so svojimi emóciami a ako zvyšovať úroveň svojej EQ. Emocionálna inteligencia nie je vrodená ako IQ, no dá sa počas života rozvíjať a zvyšovať. Predstavuje schopnosť:  vyznať sa sám v sebe a v ostatných, monitorovať pocity seba ale aj iných, zvládať emócie seba aj iných v praxi a efektívne manažovať seba a svoje vzťahy. Na kurze sa okrem iného dozviete:

– čo emočná inteligencia (EQ) je a aký má v našom živote význam

– ako sa EQ v našom každodennom živote prejavuje

– ako si  vďaka EQ môžeme rozvíjať vzťahy

– ako zvládať emočne náročné situácie

 

Emocionálna a sociálna inteligencia – je pre praktický život rovnako dôležitá ako rozumová inteligencia (IQ). Je to schopnosť rozvíjať sebareflexiu, schopnosť sociálnej orientácie, schopnosť rozpoznať emócie iných aj svoje vlastné a rozumieť tomu ako emócie ovplyvňujú ľudí. Zahŕňa sebapoznanie a poznanie osobného prežívania rôznych situácii ale aj vnímanie a empatické reflektovanie prežívania iných Je základom budovania uspokojivých medziľudských vzťahov a komunikácie. Cieľom tréningu je získanie inšpirácie pre rozvoj osobnej emočnej inteligencie ako predpokladu vzájomne prospešných medziľudských vzťahov a zvládania rôznych sociálnych situácií to aj emočne náročnejších.

Často si to neuvedomujeme, ale práve emócie sú to, čo ovplyvní či uspejeme alebo neuspejeme pri plnení našich úloh a cieľov. Ak rozumieme našim emóciám a vieme ich zvládať a prejavovať správnym spôsobom, dokážeme sa lepšie rozhodovať, komunikovať, adekvátne reagovať na dianie okolo nás a mať tak svoj život pod kontrolou.

Cieľom predmetného vzdelávacieho – tréningu je spoznať svoje silné stránky, na ktorých môžete stavať. Na druhej strane na základe programu budete mať možnosť spoznať bloky v sebe, ktoré vám bránia v žití spokojného života. Program sa do hĺbky zaoberá emóciami. Spoznáte, ako fungujú, prečo je ich niekedy ťažké zvládať. Oboznámite sa so širokou paletou techník, ktoré Vám pomôžu zvládať vlastné emócie. Tréning sa zároveň zaoberá dvoma rovinami – sebou a vzťahmi s druhými. Na základe rôznych techník spoznáte hlavné príčiny, ktoré vedú k neporozumeniu s druhými, objavíte spôsoby, ako porozumieť rôznorodosti druhých ľudí a čo je hlavné – získate nadhľad a schopnosť vnímať situáciu z rôznych uhlov pohľadu. Príďte načerpať pozitívnu energiu medzi nás.

 

Výstupné vedomosti po kurze – po absolvovaní kurzu získate praktické a teoretické vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete v praxi o zákonitostiach  emočnej a sociálnej inteligencie. Kurz Emocionálna inteligencia je určený pre všetkých, ktorí pracujú v tíme. Kurz vytvára priestor pre zlepšenie komunikačných schopností ako aj socialnych zručností. Počas trvania programu si ako účastníci osvojíte zručnosti v piatich základných pilieroch emocionálnej inteligencie (Sebauvedomenie; Sebariadenie; Empatia; Vnútorná motivácia a dosahovanie cieľov; Riadenie vzťahov) na prakticky využiteľnej úrovni. Interaktívnymi a praktickými cvičeniami dosiahnete vyššiu kvalitu vnímania a uvedomovania si vlastných emócií, empatického vnímania svojho okolia a rozvíjania vzťahov s inými tak, aby bol Váš osobný a pracovný život úspešný. 2)Program ponúka rozvoj emocionálnej inteligencie, s dôrazom na individuálny osobnostný rast. Práve emocionálna inteligencia je za základom úspešnej, zmysluplnej a plnohodnotnej existencie človeka, jeho osobných vzťahov a pracovnej kariéry. Cieľom takto zostaveného programu  školenia je, aby po ukončení dokázali absolventi získané poznatky preniesť do každodenného praktického života, či už manažérskej alebo odbornej praxe a ..mnoho mnoho iného. Kurz vedú lektori s viac ako desaťročnými skúsenosťami v danej oblasti. Predmetný vzdelávací šijeme priamo pre Vaše potreby.

 

Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň (resp. dohodou)
Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
Miesto konania kurzu „Emočná inteligencia“:  Bratislava / Slovenská republika / osobne  al. online forma
Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené vzdelávanie a rozvoj
Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna forma (One on One) al. skupinová forma výuky
Odborný garanti vzdelávania:  dlhoročný odborný školitelia v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja a rastu z praxe
Termíny konania: ASAP (vzdelávanie organizujeme pravidelne – min. 4 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2021)
Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, aktivity, úlohy, prípadové štúdie, analýza, literatúra, prax
Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie prispôsobujeme účastníkom školenia
Cieľová skupina a počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje vedomosti a zručnosti, min. počet na otvorenie: 1 účastník

Informácie - objednávky - rezervácie

    Kurz asertivity a ako byť asertívny v praxi

    Have a question?

    [contact-form-7 404 "Nenájdené"]