kurz-asertivity-asertivne-zrucnosti

Asertivita a asertívne zručnosti – umožňuje jedincovi vyjadrovať svoje postoje, názory, prežívanie a pocity bez toho, aby ich vnucoval iným a zároveň bez toho, aby si nechal vnucovať názory a postoje iných. Asertívni ľudia zažívajú menej frustrácií, úzkostí, dokážu efektívne riešiť konflikty, lepšie zvládať záťažové situácie a negatívny stres. Sú flexibilní, pevne stoja za svojimi právami a konajú podľa vlastných priorít v každodennom živote. Cieľ kurzu asertivita je pochopiť podstatu asertivity ako optimálnej formy komunikácie a naučiť účastníka využiť svoje právo seba presadenia bez obmedzenia práva iných na vlastný názor, vytvárať pokojnú a vecnú atmosféru. Kurz asertivity je určený všetkým, ktorých osobný život či práca vyžaduje spoločenskú obratnosť a bezprostrednú komunikáciu. Tým, ktorí sú vystavení psychickej záťaži v práci a musia byť schopní presadzovať svoje názory a pôsobiť na iných nekonfliktnou cestou. Kurz je vhodný aj pre jednotlivca, ktorému vyhovuje individuálny tréning. Po dohode sa prispôsobíme časovým možnostiam záujemcu. Kurz je možné absolvovať aj vo večerných hodinách po častiach v priebehu celého týždňa aj víkendu. Prihláste sa na školenie asertivity v praxi a získajte maximum.

 

Asertívna komunikácia je schopnosť jedinca komunikovať:
– svoj súhlas/nesúhlas, schopnosť požiadať o láskavosť
– schopnosť vyjadriť svoje oprávnené požiadavky a komunikácia
– reagovať primerane na agresívneho človeka, brániť sa manipulácii
– zotrvávať v konflikte bez pocitov viny, obáv a zároveň bez útoku na iných

 

Tréning prezentuje – techniky a účinné metódy asertívneho správania použiteľné v rôznych situáciách (rozhodovací proces, porady, motivačné rozhovory a i.) Je zameraný na spoznanie a uvedomenie si vlastného komunikačného štýlu, na získanie schopnosti kontrolovať svoj komunikačný prejav a porozumenie komunikácii partnera. Účastníci tréningu získajú základné zručnosti, ako vyjadriť vlastné názory a postoje optimálnym spôsobom. Spoznajú techniky asertívneho správania so zameraním na efektívne vedenie rozhovoru. Naučia sa zvládať konfliktné situácie. Kurz sme pripravili pre všetkých, ktorí si chcú udržať a posilniť kvalitu a efektivitu života vo všetkých oblastiach. Pre tých, ktorí vnímajú, že potrebujú pôsobiť preventívne a zdokonaliť svoje asertívne zručnosti, aby dokázali zvládnuť a ventilovať tlak, ktorý im prinášajú neustále zmeny a neistoty a  náročnosť pracovného trhu. Kurz asertivity je vedený interaktívnym spôsobom (mix teórie a cvičení). A keďže sa  skutočné a trvalé zmeny rodia v našom vnútri, buďte pripravení na to, že doň hlboko načrieme a že sa budeme veľa rozprávať a spoločne, aj individuálne, riešiť rôzne úlohy a cvičenia. Pracujeme v uzatvorených skupinách, čo znamená, že z podujatia sa nezhotovuje záznam a nesprístupňuje sa verejnosti.

Asertivita nám pomáha postaviť sa za seba, ozvať sa a povedať svoj názor, keď cítime, že máme čo povedať, vyjednať lepšie podmienky, dohodnúť sa, alebo ubrániť manipulácii či zneužitiu našej dobrej vôle a ochoty. To všetko tým správnym spôsobom s ohľadom na okolie.

Asertivita nám môže výrazne – zlepšiť osobný, pracovný aj vzťahový život. Keď dokážeme asertivitu zapojiť do svojej komunikácie a jednania,, nielenže sa staneme  dôveryhodnejší v očiach druhých, ale získame aj silu a odolnosť a naše sebavedomie a sebadôvera vzrastie. Podmienkou nadobudnutia tých správnych asertívnych zručností je vymedzenie si vlastných hraníc. Získame tým silu postaviť sa prekážkam a problémom tvárou v tvár. Ušetríme si veľa frustrácie a stresu, ktorý môže viesť k vážnym zdravotným problémom. Zároveň sa vyhneme obviňovaniu druhých a prestaneme sa cítiť ako obete. Byť asertívnym môže naozaj zmeniť kvalitu nášho života. A to sú dostatočné dôvody, ako sa v asertivite zdokonaliť.

Výstupné vedomosti po kurze – po absolvovaní psychologického kurzu Asertivita v praxi získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete priamo v praxi života. Ponúkame vám nápady, myšlienky, metódy, okamžite aplikovateľné tipy a techniky, ktoré vám pomôžu ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí v rozmanitých situáciách. Načerpáte sociálne a komunikačné zručnosti, stanete sa asertívnejšími, priebojnejšími, spoznáte prečo ľudia komunikujú a jednajú tak ako jednajú, naučíte sa hovoriť nie“, či vyvarovať sa manipulačným technikám.  Naučíte sa tiež správne čítať a interpretovať jazykové vyjadrovanie a reč tela ostatných ľudí. Dozviete sa, čo o vás prezrádza vaše vyjadrovanie a reč vášho tela. Pomocou cvičení si zlepšíte verbálnu i neverbálnu komunikáciu. Kurz ušijeme priamo pre Vaše potreby a mnoho mnoho iného.

 

 

Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň  (resp. dohodou)
Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
Miesto konania kurzu „Asertivita v praxi“:  Bratislava / Slovenská republika / osobne  al. online forma
Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené vzdelávanie a rozvoj
Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna forma (One on One) al. skupinová výuka
Odborní garanti vzdelávania:  dlhoročný odborný školitelia v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja z praxe
Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz organizujeme pravidelne – min. 4 * mesačne počas  kalendárneho roka 2022)
Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, aktivity, úlohy, prípadové štúdie, analýza, literatúra, prax
Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie prispôsobujeme účastníkom školenia
Cieľová skupina a počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje vedomosti a zručnosti, min. počet na otvorenie: 1 účastník

Informácie - objednávky - rezervácie

  Psychologicke poradenstvo a terapia

  Tímové školenie

  270
  lektor | 2-5 klienti
  Tímové alebo kolektívne odborné vzdelávanie šité na mieru klientov
  Psychologicke-poradenstvo-individualne

  Individuálne školenie

  140
  lektor | klient
  Individuálne školenie cielené na klienta systémom „One on One
  Psycholog-Bratislava-poradenstvo

  Skupinové vzdelávanie

  470
  lektor | 6-12 klientov
  Skupinové odborné vzdelávanie pre tímy, skupiny a firmy

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]