kurz-asertivity-asertivne-zrucnosti

Asertivita je zručnosť jedinca vyjadrovať svoje postoje, názory, prežívanie a pocity bez toho, aby ich vnucoval iným a zároveň bez toho, aby si nechal vnucovať názory a postoje iných. Cieľ kurzu asertivita je pochopiť podstatu asertivity ako optimálnej formy komunikácie a naučiť účastníka využiť svoje právo seba presadenia bez obmedzenia práva iných na vlastný názor, vytvárať pokojnú a vecnú atmosféru. Kurz asertivity je určený všetkým, ktorých osobný život či práca vyžaduje spoločenskú obratnosť a bezprostrednú komunikáciu. Tým, ktorí sú vystavení psychickej záťaži v práci a musia byť schopní presadzovať svoje názory a pôsobiť na iných nekonfliktnou cestou. Kurz je vhodný aj pre jednotlivca, ktorému vyhovuje individuálny tréning. Po dohode sa prispôsobíme časovým možnostiam záujemcu. Kurz je možné absolvovať aj vo večerných hodinách po častiach v priebehu celého týždňa aj víkendu. Prihláste sa na školenie a získajte maximum !

 

Asertívna komunikácia je schopnosť jedinca komunikovať:
– svoj súhlas/nesúhlas, schopnosť požiadať o láskavosť
– schopnosť vyjadriť svoje oprávnené požiadavky a komunikácia
– reagovať primerane na agresívneho človeka, brániť sa manipulácii
– zotrvávať v konflikte bez pocitov viny, obáv a zároveň bez útoku na iných

 

Tréning prezentuje techniky a účinné metódy asertívneho správania použiteľné v rôznych situáciách (rozhodovací proces, porady, motivačné rozhovory a i.) Je zameraný na spoznanie a uvedomenie si vlastného komunikačného štýlu, na získanie schopnosti kontrolovať svoj komunikačný prejav a porozumenie komunikácii partnera. Účastníci tréningu získajú základné zručnosti, ako vyjadriť vlastné názory a postoje optimálnym spôsobom. Spoznajú techniky asertívneho správania so zameraním na efektívne vedenie rozhovoru. Naučia sa zvládať konfliktné situácie.

Asertivita nám pomáha postaviť sa za seba, ozvať sa a povedať svoj názor, keď cítime, že máme čo povedať, vyjednať lepšie podmienky, dohodnúť sa, alebo ubrániť manipulácii či zneužitiu našej dobrej vôle a ochoty. To všetko tým správnym spôsobom s ohľadom na okolie.

Asertivita nám môže výrazne – zlepšiť osobný, pracovný aj vzťahový život. Keď dokážeme asertivitu zapojiť do svojej komunikácie a jednania,, nielenže sa staneme  dôveryhodnejší v očiach druhých, ale získame aj silu a odolnosť a naše sebavedomie a sebadôvera vzrastie. Podmienkou nadobudnutia tých správnych asertívnych zručností je vymedzenie si vlastných hraníc. Získame tým silu postaviť sa prekážkam a problémom tvárou v tvár. Ušetríme si veľa frustrácie a stresu, ktorý môže viesť k vážnym zdravotným problémom. Zároveň sa vyhneme obviňovaniu druhých a prestaneme sa cítiť ako obete. Byť asertívnym môže naozaj zmeniť kvalitu nášho života. A to sú dostatočné dôvody, ako sa v asertivite zdokonaliť.

 

Výstupné vedomosti po kurze – po absolvovaní kurzu získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete priamo v praxi života. Ponúkame vám nápady, myšlienky, metódy, okamžite aplikovateľné tipy a techniky, ktoré vám pomôžu ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí v rozmanitých situáciách. Načerpáte sociálne a komunikačné zručnosti, stanete sa asertívnejšími, priebojnejšími, spoznáte prečo ľudia komunikujú a jednajú tak ako jednajú, naučíte sa hovoriť nie“, či vyvarovať sa manipulačným technikám.  Naučíte sa tiež správne čítať a interpretovať jazykové vyjadrovanie a reč tela ostatných ľudí. Dozviete sa, čo o vás prezrádza vaše vyjadrovanie a reč vášho tela. Pomocou cvičení si zlepšíte verbálnu i neverbálnu komunikáciu. Kurz ušijeme priamo pre Vaše potreby a mnoho mnoho iného

 

Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň (resp. dohodou)
Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
Miesto konania kurzu „Asertivita v praxi“:  Bratislava / Slovenská republika / osobne  al. online forma
Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené vzdelávanie a rozvoj
Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna forma (One on One) al. skupinová forma výuky
Odborný garanti vzdelávania:  dlhoročný odborný školitelia v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja a rastu z praxe
Termíny konania: ASAP (vzdelávanie organizujeme pravidelne – min. 4 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2021)
Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, aktivity, úlohy, prípadové štúdie, analýza, literatúra, prax
Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie prispôsobujeme účastníkom školenia
Cieľová skupina a počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje vedomosti a zručnosti, min. počet záujemcov: 1 účastník

Informácie - objednávky - rezervácie

    Kurz asertivity a ako byť asertívny v praxi

    Have a question?

    [contact-form-7 404 "Nenájdené"]