Krízová linka pomoc

Krízová info linka pomoci a podpory telefonickou formou pre klientov

Krízové online poradenstvo emailovou formou pre klientov

Odborné internetové chat poradenstvo pre klientov v kríze

Krízová linka pomoci – je psychologická pomoc a podpora pre klientov, ktorí sa ocitnú v životnej kríze a hľadajú aktívnu, rýchlu a odbornú pomoc. Vieme, že okolnosti prinášajú do života človeka rôzne situácie. Mnohé z nich zvláda bez problémov, s niektorými sa vyrovnáva ťažšie. V určitej životnej etape sa však takmer každý človek ocitne v menšej či väčšej kríze. To, čo bolo dovtedy bežnou istotou sa zrazu rozpadá ako domček z karát. V období krízy potrebuje človek podporu a pomoc, vďaka ktorej znova získa schopnosti zvládať situácie v živote. S krízou sa v určitom období svojho života stretne takmer každý človek. Krízu môžeme charakterizovať ako reakciu na situáciu, ktorá ohrozuje fyzické a duševné zdravie človeka, kedy môžu ľudia pociťovať klinické symptómy a potrebujú pomoc. Kríza nastáva, keď stres a napätie v živote človeka prerastú cez jeho kapacitu a schopnosti, vďaka ktorým je schopný náročnú situáciu svojho života vyriešiť a zvládnuť. Preto ak pociťujete potrebu odbornej podpory a pomoci – neváhajte kontaktovať náš odborný poradenský tím terapeutov a psychológov.

 

Psychologické krízové poradenstvo individuálne, párové aj skupinové:
– prináša osobnostnú, vzťahovú či komunikačnú podporu a pomoc do Vášho života
– k dispozícii odborní personál psychológov a krízových terapeutov s dlhoročnou praxou
– odborné krízové poradenstvo individuálnou, párovou či kolektívnou formou podľa Vašich potrieb
– krízové poradenstvo šité priamo na mieru každého klienta vďaka osobnej či dištančnej online forme

 

Kríza v živote človeka – súvisí s neočakávanou a náročnou situáciou. Viac ako situácia samotná, je pri psychologickej kríze dôležitá súhra okolností a udalostí, v ktorých sa človek ocitne, spolu s tým, ako samotný človek túto situáciu vníma a aké ma zdroje na jej zvládnutie. Pre mnohých ľudí je náročné vyhľadať pomoc, prípadne im v tom bránia rôzne objektívne a subjektívne bariéry. Najmä ľudia, ktorí sa ocitli v suicidálnej kríze častokrát nechcú vyhľadať pomoc kvôli strachu, hanbe a stigme, s ktorou sa spájajú s týmito ťažkosťami. Anonymita online prostredia môže facilitovať ochotu ľudí (bez rozdielu veku) v kríze vyhľadať pomoc. Hoci nie je možné zasiahnuť do života klienta fyzicky, dobre odvedený krízový rozhovor môže klienta ochrániť viac, ako ponechanie ho na vysporiadanie sa s krízou osamote. Krízová linka pomoci poskytuje anonymnú, nonstop a bezplatnú psychologickú pomoc a podporu pre ľudí alebo ich blízkych, ktorí sa ocitli v kríze.

Ocitli ste sa v kríze alebo pociťujete psychické ťažkosti ? V súčasnej dobe je možné psychologickú pomoc a podporu realizovať aj online cez internet. Koncept pomáhania prostredníctvom internetu už dávnejšie objavili odborníci v zahraničí aj u nás . Odborníci definujú online poradenstvo ako akýkoľvek typ profesionálnej terapeutickej interakcie, ktorá využíva internet na prepojenie klienta a profesionála.

Krízové online poradenstvo – v kontexte aktuálnej situácie sme sa rozhodli strategicky a dlhodobo reagovať aj na dopad krízovej situácie na duševné zdravie obyvateľov. Ponúkame krízovú psychologickú linku – ktorá predstavuje flexibilnú a bezpečnú formu pomoci, ktorou môžu klienti prekonať rôzne bariéry. Ide o anonymný, dôverný a bezpečný kontakt. Charakteristiky internetového poradenstva predstavujú tiež dôvody, prečo môže byť chatová komunikácia (prípadne chatová poradňa) vhodnou formou pre poskytnutie krízovej intervencie. Online krízová intervencia pracuje s ľuďmi v kríze podobne, ako keď je krízová intervencia poskytovaná tvárou v tvár. Zároveň má však online komunikácia svoje špecifiká, vďaka ktorým má poskytovanie online krízovej intervencie takisto svoje špecifiká. Krízová intervencia je poskytovaná prostredníctvom emailu, chatu, videa alebo telefonicky. Zároveň jednotlivé metódy, techniky a postupy poskytovania krízovej intervencie prispôsobujeme charakteristikám online prostredia. V rámci praxe sme sa na internetovej poradni stretli s potrebou poskytovať krízovú intervenciu, a preto hľadali najúčinnejšie spôsoby a metódy práce, ako prostredníctvom chatu pomôcť mladým ľuďom v kríze.

Pre koho je krízová online linka určená – pre každého kto hľadá rýchlu online internetovú psychologickú a terapeutickú pomoc – pociťuje ťažkosti v rámci dodržiavania sociálnej izolácie a karantény – utrpel dočasnú alebo trvalú stratu (blízkej osoby, zamestnania, koníčku, veci, …) – má stres z finančnej situácie – je obeťou, svedkom domáceho alebo iného násilia – cíti úzkosť, strach, obavy, stres, smútok – pociťuje bezmocnosť, zúfalstvo, zdrvenosť – obáva sa nakazenia, výsledku testovania, priebehu choroby, úmrtia – má depresívne myšlienky – uvažuje nad samovraždou – potrebuje psychologickú alebo psychiatrickú pomoc – zažíva inú situáciu, v ktorej potrebuje krízovú pomoc a podporu a mnoho mnoho iného.

Krízová linka pomoci – Vám ponúka nonstop anonymné a bezpečné miesto pre konverzáciu a zdieľanie svojich pocitov. Práve zdieľanie svojich myšlienok a pocitov môže viesť k zníženiu stresu, upokojeniu silných emócií a poskytnutiu úľavy. Krízová linka pomoci ponúka na výber z týchto prostriedkov pomoci – telefón, chat, mail a video poradenstvo. Výber Vám najbližšieho spôsobu komunikácie môže prispieť k zvýšenú pohodlia a pocitu bezpečia pri komunikácii. Rozhovor s odborníkom Vám môže priniesť potrebné informácie alebo iný uhol pohľadu. Pri konverzácii a poradenstve s odborníkom sa rozhodne nestretnete s výsmechom či podceňovaním situácie. Sme tu plne pre Vás.

 

Dĺžka a trvanie krízového poradenského stretnutia:  70 min (resp. dohodou)
Miesto konania krízového poradenského stretnutia:  Bratislava | Slovenská republika | osobne  al. online forma
Ponúkaná forma krízových poradenských stretnutí:  individuálne | párové | manželské | rodinné | skupinové | firemné
Odborní garanti krízového poradenstva:  dlhoroční poradcovia | psychológovia | terapeuti | mediátori | supervízori | tréneri
Termíny poradenských stretnutí:  ASAP (dohodou – pracovný týždeň 8:00-20:00 hod | počas celého kalendárneho roka 2022)
Cieľová skupina klientov poradenstva:  každý kto chce zlepšiť kvalitu osobného, partnerského, vzťahového či pracovného života

Informácie - objednávky - rezervácie

  Psychologicke poradenstvo a terapia

  Krízová linka pomoci

  45
  poradca | pár - rodina
  Krízová info linka pomoci a podpory telefonickou formou pre klientov
  Psychologicke-poradenstvo-individualne

  Emailové poradenstvo

  45
  poradca | klient
  Krízové online poradenstvo prostredníctvom email korešpondencie
  Psycholog-Bratislava-poradenstvo

  Chatová online linka

  45
  poradcovia | skupina
  Odborné internetové chat poradenstvo pre klientov v akútnej kríze

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]