Koučing a fungovanie kouča v praxi

 

Koučing je úžasný nástroj zmeny v rukách dobrého kouča, ktorý nás sprevádza riešením reálnych problémov v praxi. Kouč nám pomáha nám nájsť odpovede na naše vlastné otázky, na našu konkrétnu situáciu, v ktorej sa nachádzame. V tom sa koučing najviac líši od klasického vzdelávania a školení, pri ktorých sme väčšinou iba informovaní o teórii a prezentujú sa skúsenosti iných. Ide o pomerne mladú profesiu, ktorá vznikla v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Najviac sa rozšírila koncom deväťdesiatych rokov. Dnes sa s pojmom koučovanie stretávame takmer na celom svete a v rôznych odvetviach. Zhruba pred 15 rokmi sa toto remeslo objavilo aj v našich končinách.

 

Koučing predstavuje jedinečný štýl premýšľania, ktorý rozvíja osobný potenciál, čím pomáha nájsť smer riešenia pri životných problémoch. Jednoducho povedané; koučing Vám ukáže iný pohľad na Vašu momentálnu situáciu. Budete tak môcť vnímať skutočnú realitu a nie skreslené predstavy. Koučing Vás naučí rozmýšľať pozitívne, pomôže Vám zmobilizovať všetky Vaše vnútorné zdroje tak, aby ste boli sebaistý. Je výborným nástrojom v riešení problémov. „Koučing je hlavne práca na sebe. Zmenu máte chcieť Vy a ja Vás budem pri tomto procese rada sprevádzať. Výsledok Vám prinesie celkovú spokojnosť so sebou a so svojim životom.”

 

V súčasnosti nájdeme na Slovensku – rôzne druhy koučovania. Jedna hlavná línia čerpá zo skúsenosti z manažmentu a vzdelávania sa u Johna Whitmora a Marilyn Atkinson. Tento smer koučovania zahrňuje predovšetkým poznatky z neurolingvistického programovania, náuky o fungovaní mozgu až po komplexnú metodológiu koučingu. Druhá veľká skupina koučov pracuje na základe systematického koučingu. Ja osobne som ochutnal koučovanie z oboch súdkov a pri mojej práci používam kombináciu týchto poznatkov spojenú s mojimi dlhoročnými skúsenosťami z predaja a manažmentu.

 

Koučing  je partnerstvo s klientom v tvorivom procese provokujúcom jeho premýšľanie a inšpirujúcom ho k tomu, aby maximalizoval svoj osobný a profesionálny potenciál. Koučing vnímam ako nástroj na rozšírenie a posilnenie osobného aj pracovného potenciálu. Je to proces, kde sa pri rozhovoroch s koučom dopracuješ k riešeniam a odpovediam na otázky týkajúce sa rôznych (dokonca si dovolím tvrdiť, že všetkých)  oblastí života. Keď ale spomínam rozhovor, určite tým nemyslím psychologické poradenstvo.

 

Koučing určite nie je terapiou – ani konzultáciou či mentoringom. Ja ti totiž ako kouč nepoviem, ako máš postupovať. Nedostaneš odo mňa žiadne rady ani ti nebudem podsúvať svoje skúsenosti. Všetko je to o tebe! Koučing ťa navedie na riešenie na základe tvojich vlastných skúseností. Nájdeš vlastné odpovede a vlastnú motiváciu. Vytýčiš si cieľ, ktorý aj úspešne dosiahneš. A to vďaka aktívnej účasti na celom procese riešenia tvojich otázok, počas ktorého získaš nové inšpirácie, ktoré budeš vedieť ihneď zúžitkovať v praxi. Ja ako kouč verím v tebe, lebo vidím tvoj potenciál. Nebudem ťa dirigovať, ani ťa karhať a ani ti nebudem dávať konkrétne úlohy. Iba sa ťa budem pýtať.

 

Koučing je totiž práve o tom, že vďaka správne cieleným otázkam ťa pomôžem nasmerovať na také riešenia, ktoré sa v tebe ukrývali celý čas, len ich bolo treba vydolovať. Vďaka koučingu ti pomôžem zmeniť vízie na reálne ciele. Pomôže ti uveriť, že ich dokážeš dosiahnuť a pomôžem ti ich dosiahnuť, aby si tomu uveril. Koučing je však skvelá cesta nielen pri riešení každodenných otázok, ale aj pri dosahovaní lepších pracovných výkonov. Koučing uvoľňuje vnútorné bariéry zamestnancov, pomáha im zbaviť sa zväzujúcich prvkov, vďaka čomu dokážu pracovať lepšie. Vďaka koučingu sa ľudia stávajú samostanejšími, získajú sebadôveru, sú viac motivovaní a kreatívnejší.

 

Koučing prebieha následovne – počas prvého sedenia sa bližšie pozrieme na Vašu situáciu. Položím Vám kľúčové otázky, prostredníctvom ktorých nájdete vlastné odpovede. Na ich základe zistíte, čo presne od života očakávate.  Na ďalších sedeniach postupne vypracujete plán a jednotlivé úlohy a taktiež spravíte kroky vedúce k dosiahnutiu cieľa. Z mojej strany dostanete silnú podporu, ktorá Vám pomôže dospieť k riešeniam. Rýchle napredovanie budete pociťovať počas každého stretnutia. Po viacerých sedeniach zistíte, že moju pomoc už nepotrebujete a budete pripravení na prekonávanie prekážok v budúcnosti. Rozhovory sú dôverné. Mlčanlivosť kouča je základom v koučingu.

Koučing je forma rozhovoru, keď kouč zväčša otvorenými otázkami odkrýva myšlienky koučovaného. Vedie ho k hlbšiemu premýšľaniu a tak mu napomáha nachádzať vlastné odpovede na svoje otázky či riešenia výziev. Koučing napomáha koučovanému stať sa tou najlepšou verziou samého seba. Podporuje ho na „práci na sebe“ v akejkoľvek oblasti. Pomáha klientovi nájsť a napĺňať jeho potenciál. Koučovaný nasleduje svoje zatiaľ nenaplnené ciele a túžby s pomocou kouča. Pomoc však neznamená dať radu. Koučovaný by ju od kouča ani nemal očakávať. Ako som spomenula vyššie, každý má odpovede vo svojej hlave. Koučing sa pozerá do budúcnosti. Jeho podstatou je zameranie sa na riešenia a konkrétne akcie, ktoré koučovaného povedú k cieľu. Ak Vás koučing inšpiroval a chcete ho reálne vyskúšať – kontaktujte nás.

Informácie - objednávky - rezervácie

    Have a question?

    [contact-form-7 404 "Nenájdené"]