psychológovia - terapeuti - koučovia - lektori - školitelia

Klinická a poradenská psychologička, certifikovaná terapeutka pre deti a dospelých. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých a terapeutickej práci s klie

Read More

psychoterapeutka | psychologička

Psychologické odborné poradenstvo a psychoterapia. Viac ako dvadsať rokov poradenskej a rozvojovej praxe pre individuálnych klientov, páry aj skupiny. Osobnostný, vzťahový

Read More

Vysokoškolské odborné štúdium absolvovala na univerzite v Prahe a Viedni. Získala doktorát pre poradenskú a terapeutickú prácu v oblasti osobnostného duševného rozvoja

Read More

lektorka | mediátor | supervízorka

Have a question?