hypnoterapia

Individuálne hypnoterapia realizovaná systémom „One on One“

Odborná párová alebo rodinná terapia pre pár alebo rodinu

Skupinová odborná psychoterapia cielená na kolektívy, skupiny a firmy

Hypnoterapia (klinická hypnóza) – je technika dosahovaná pomocou hypnotických návrhov, realizovaná hypnoterapeutom so špecifickým terapeutickým cieľom. V porovnaní s inými alternatívnymi formami prístupu k zabezpečeniu zdravia je hypnoterapia populárna len mierne. Dôvodom je nízka informovanosť verejnosti o jej širokom využití pri zmierňovaní symptómov chorobných stavov, prípadne odstraňovaní niektorých porúch. Hypnóza má  v prvom rade liečivé  účinky. Je platnou psychologickou metódou. Nemá nič spoločné s mágiou ani ezoterikou. Existujú dva základné a najpoužívanejšie druhy, síce klasická klinická hypnóza a regresná hypnóza.

Hypnoterapia je využitie hypnózy – na terapeutické a liečebné ciele. Pri využití hypnózy na liečenie je nevyhnutná spolupráca medzi hypnoterapeutom a hypnotizovaným. Pri hypnoterapii terapeut (hypnotizér) zameriava pozornosť jedincov cielene mimo prostredie, v ktorom sa nachádzajú. Pozornosť jedincov usmerňuje na ich vnútorné prežívanie a skúsenosti v špeciálnom stave ich vedomia, v stave intenzívnej vnútornej koncentrácie. Tak vytvára zmeny vo vnímaní a prežívaní prostredníctvom sugescie, teda podnetu vloženého do prežívaného procesu. Podnet potom spôsobí zmenu reakcie na prežívaný stav. Podnet býva obvykle sformulovaný a oznamovaný tak, aby vyvolal zamýšľaný účinok bez kritického uvažovania a bez účasti vôle jedinca. Tieto podnety môžu byť priame (napríklad – po cigarete vám bude zle, nechcete fajčiť) alebo nepriame. Nepriame prebiehajú počas bežného rozhovoru a majú podobu metafor, príbehov či rozprávok (vykreslenie situácie, ktorá nastane, keď prestanete fajčiť). Zrealizované zmeny v pocitoch, vnímaní, myslení alebo správaní jedinca takto ponúkajú širokú škálu medicínskych a psychologických výhod.

Prostredníctvom hypoterapie – možno odstrániť niektoré psychické, psychosomatické a somatické problémy, podporiť motiváciu a túžbu po životnej zmene. Mylné predstavy o hypnóze ako o forme kontroly myslenia či vedomia, propagované scénami ilustrujúcimi nedobrovoľné a niekedy aj trápne správanie ľudí, majú tendenciu podkopávať terapeutický potenciál hypnózy. Medzi zdravotné a nemedicínske výhody, ktoré možno hypnoterapiou docieliť, patrí zmierňovanie chorobného strachu (fóbie), budovanie lepších zručností v oblasti riadenia času (manažment), zmierňovanie bolestivosti pri lekárskych a chirurgických zákrokoch a iné. V zahraničí existujú pracoviská, kde sa hypnoterapia využíva aj pri liečbe ochorení, ako je syndróm dráždivého čreva, pri liečbe chronických bolestí, miernení symptómov pacientov s rakovinou, pri liečbe nespavosti, pri tlmení bolesti ako dôsledku pracovných úrazov, bolestivosti svalov, migrén, nevoľnosti, na liečenie psychických ochorení, miernenie pôrodných bolestí a strachu z pôrodu.

 

Hypnóza a hypnoterapia individuálna, párová a skupinová:
– prináša osobnostnú, vzťahovú či komunikačnú zmenu do Vášho života
– k dispozícii odborný personál psychoterapeutov a psychológov s dlhoročnou praxou
– hypnóza a hypnoterapia individuálnou, párovou či kolektívnou formou podľa Vašich potrieb
– možnosť objednania individuálnych sedení s terapeutom osobne alebo online dištančnou formou

 

Regresia a regresná terapia – je forma hypnoterapie, ktorá sa aplikuje ak potrebujeme vyriešiť minulosť. Ak sa niečo dookola opakuje  alebo sme zostali ustrnutí na nejakom bode a nejde sa pohnúť ďalej. Regresia pomáha uzdraviť zážitky, ktoré spôsobili v minulosti emočné zranenie. Avšak nemusí sa tou minulosťou rozumieť  len minulý život. Minulosť je všetko, čo sa udialo pred rokom, pred piatimi, v detstve. Mohlo k zraneniu dôjsť doma pri blízkych, v škole aj vonku. Je však vytesnené, preto si ho na vedomej úrovni nevybavujeme, no nepríjemné zážitky a skúsenosti z minulosti  spôsobujú v súčasnosti rôzne ťažkosti. Regres pomáha objasniť dôvody a príčiny problémov s konkrétnymi ľuďmi alebo s konkrétnymi potiažami a efektívne ich rieši tak, aby výsledkom bola fyzická aj psychická pohoda. Regresná terapia prebieha v uvoľnení a pri plnom vedomí. Zatvorené oči sú ako pri meditácii, no je možné ich kedykoľvek otvoriť, dokonca ak majú byť zatvorené oči zneisťujúce, môžu zostať otvorené. Či ide počas regres sedenia o problematický vzťah, zdravotný problém, psychickú záťaž alebo komplikované situácie, cieľom a zároveň výsledkom je celková spokojnosť. Tá sa prejavuje v živote vnútorným pokojom, harmóniou, rovnováhou, obnovením dôvery v seba, láskou k sebe, znovunájdením úcty k sebe ako aj istoty v sebe, v živote, vo vzťahoch s ľuďmi.

Hypnóza a hypnoterapia – je dlhodobejší proces. Niekedy sa môže klient cítiť lepšie už po prvom alebo po prvých pár sedeniach, ale zvyčajne ide iba o zlepšenie dočasné, znásobené dobrým pocitom z toho, že začal svoje ťažkosti aktívne riešiť. Tak ako každá cesta k zmene, i tento psychoterapeutický proces však potrebuje svoj čas. Trvanie psychoterapie formou hypnózy teda býva rôzne a nie vždy je možné ho na jej začiatku presne určiť. Podľa ťažkostí, s ktorými prichádzate a podľa cieľa terapie, ktorý spoločne stanovíme, sa ho však pokúsim odhadnúť tak, aby sme sa na ňom mohli dohodnúť spolu. Obvyklá frekvencia sedení je jeden raz za týždeň.

Jednou z najrozšírenejších mylných predstáv o hypnóze je, že je to jednorázová „zázračná“ metóda, ktorá má silu zmeniť počas jedného sedenia problémy a zlozvyky, ktoré sme si „pestovali“ často celé roky. Pravda je však iná. Hypnoterapia ako všetky ostatné liečebné procedúry a terapie vyžaduje pravidelné opakovanie, pričom množstvo a frekvencia sedení je individuálna. Nevyhnutnou podmienkou úspešnosti liečby je autohypnóza, ktorú klienti využívajú medzi jednotlivými sedeniami.

Priebeh hypnoterapie – počas sedenia hypnoterapie začnete rozhovorom o vašom probléme. Hypnoterapeut potrebuje zistiť informácie a spoznať váš životný štýl. Otázky mu pomáhajú zvoliť najvhodnejší prístup na vyriešenie vášho problému. Keď zistí, kde je “kameň úrazu,” smerujete k samotnej hypnóze. Stačí mierny tranz na to, aby ste mohli vypnúť vaše kritické vedomie. Stav pozornosti, v ktorom môžete vstúpiť do svojho podvedomia a robiť hlboké a trvalé zmeny. Súčasťou úvodného stretnutia s hypnoterapeutom je okrem rozhovoru o cieľoch terapie určenie hypnability – schopnosti vstupovať do hypnotického stavu, ktorá je u každého iná. Nasleduje pohodlné usadenie do kresla a sústredenie sa na pomocný fixačný bod, sprevádzané pomalým zatváraním očí a pokojným hlasom hypnoterapeuta. Po niekoľkých sedeniach sa namiesto fixačného bodu používa gesto, prípadne slovo, ktoré hypnotický stav navodí. Za obvyklých podmienok sa hypnóza nespája s prežívaním nepríjemných stavov, býva však spojená s bolestivosťou hlavy.

Zmyslom psychoterapie (kam patrí aj hypnoterapia) nie je človeka meniť, ale pomôcť mu, aby bol opäť sám sebou a aby si vytvoril svoj autentický, nie prevzatý alebo obvyklý, postoj k tomu, čo ho stretáva v živote, a tak sa stal slobodnejším. Ide o pomoc k svojpomoci. Slávny americký psychoterapeut I. Yalom tvrdí, že život, ktorý nie je pravidelne spochybňovaný, za nič nestojí. Úspech liečby priamo úmerne zodpovedá vynaloženej námahe a práci na sebe. Psychoterapia nedokáže zmeniť, umožní však pozrieť sa novým pohľadom na to, aký je vlastný podiel na  konfliktnej situáci, a tým sa otvára priestor pre nové riešenia. Prospech z psychoterapie môže mať každý, pretože psychoterapia podporuje ľudský rozvoj, tvorivosť a schopnosť žiť život, s ktorým je človek spokojný. Je to učenie sa otvorenosti, vnímaniu seba a druhých a umenie prejavovať sa tak, aby sme sa medzi ostatnými uplatnili a mohli zažívať radosť zo života. Investujte do seba – je to tá najlepšia investícia.

 

Dĺžka a trvanie hypnoterapeutického stretnutia:  70 min (resp. dohodou)
Miesto konania hypnoterapeutického stretnutia:  Bratislava | Slovenská republika | osobne  al. online forma
Ponúkaná forma hypnotických stretnutí a terapií:  individuálne | párové | manželské | rodinné | skupinové | firemné
Odborní garanti hypnoterapie a terapie:  dlhoroční poradcovia | psychológovia | terapeuti | mediátori | supervízori | tréneri
Termíny terapeutických stretnutí:  ASAP (dohodou – pracovný týždeň 8:00-20:00 hod | počas celého kalendárneho roka 2022)
Cieľová skupina klientov hypnózy:  každý kto chce zlepšiť kvalitu osobného, partnerského, vzťahového či pracovného života

Informácie - objednávky - rezervácie

  Psychologicke poradenstvo a terapia

  Párová terapia

  55
  terapeut | pár - rodina
  Odborná párová alebo rodinná hypnoterapia pre pár-rodinu.
  Psychologicke-poradenstvo-individualne

  Individuálna hypnóza

  45
  terapeut | klient
  Individuálna hypnóza a hypnoterapia systémom „One on One“
  Psycholog-Bratislava-poradenstvo

  Skupinová terapia

  65
  terapia | skupina
  Skupinová hypnóza a hypnoterapia pre tímy, skupiny a firmy

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]