hlbinna-terapia-psychoterapia

Individuálne hlbinná terapia realizovaná systémom „One on One“

Hlbinná párová alebo rodinná terapia pre pár alebo rodinu

Skupinová hlbinná terapia cielená na kolektívy, skupiny a firmy

Hlbinná psychoterapia – patrí do rodiny psychoterapeutických metód, ktorých korene siahajú k lekárovi menom Sigmund Freud. Jej moderné súčasnépoňatie, ktoré reflektuje prakticky všetky významné objavy v oblasti psychoterapie, načrtáva táto kniha zrozumiteľným a didakticky sviežim spôsobom. Pojem hlbinnej psychoterapie (v nemecky hovoriacich krajinách) sa do značnej miery prekrýva s pojmom psychodynamická psychoterapia a psychoanalytická psychoterapia (v anglicky hovoriacich zemiach). Názov je odvodený z konceptu hlbinnej psychológie. Prvý raz tento pojem použil Freudov kolega a priateľ švajčiarsky psychiater Eugen Bleuler v Ročenke pre psychoanalytické a psychopatologické výskumy, ktorú vydávali spoločne. Tento termín neskôr prevzal aj S. Freud. V koncepte sa zdôrazňujú nevedomé procesy, nevedomé motívy prežívania a správania a vnútorná identita medzi patologickými a tzv. normálnymi procesmi.

 

Hlbinná terapia a poradenstvo individuálne, párové a skupinové:
– prináša osobnostnú, vzťahovú či komunikačnú zmenu do Vášho života
– k dispozícii odborní personál psychoterapeutov a psychológov s dlhoročnou praxou
– hlbinná psychoterapia individuálnou, párovou či kolektívnou formou podľa Vašich potrieb
– hlbinná terapia šitá priamo na mieru každého klienta vďaka osobnej či dištančnej online forme

 

Hlbinná terapia – vychádza teda z klasickej Freudovej psychoanalýzy, je však prepracovaná, moderne upravená a vedecky overovaná. Plne rešpektuje individualitu a slobodnú vôľu človeka. Je časovo ohraničená a cielená, pričom cieľom nie je len odstránenie ťažkostí (problémov, prejavov choroby a pod.), ale aj odhalenie širších súvislostí, lepšie porozumenie svojim problémom, vzťahom, prejavom choroby… prečo napr. ťažkosti prišli práve v tomto životnom období, prečo sa niektoré druhy problémov / situácií neustále opakujú a pod. Hlbinná terapia počíta s minulosťou človeka a jeho nevedomím, akceptuje dôležitosť zážitkov z detstva, ale obracia pozornosť najmä na život „tu a teraz“. Usiluje o prepájenie súčasnej životnej situácie s minulosťou, zaujíma sa o vzťahový život človeka – kto sú najbližší ľudia, akej kvality sú vzťahy s nimi, ako vyzerajú iné vzťahy – pracovné, formálne… Je terapiou dialógom – nejde o jednostranné „účinkovanie“ terapeuta experta, ale počíta s aktivitou a vkladom klienta. Terapeut od začiatku hľadá a posilňuje vnútorné a vonkajšie zdroje človeka, aby bol klient schopný účinne zvládať svoj život a ustáť náročné situácie aj po skončení terapie. Hlbinná terapia pracuje s voľnými asociáciami, emóciami, fantáziami a snami. Osobnosť terapeuta s jeho vedomostno – myšlienkovým svetom, autentickým emočným a telesným prežívaním je diagnostickým aj terapeutickým nástrojom.

Psychoanalytická psychoterapia – je vlastne dôsledné prebádavanie citového života človeka, vplyvov, ktoré ovplyvňovali a formovali budovanie jeho osobnosti od jeho narodenia. A to nie len na rovine, ktorú si klient racionálne uvedomuje, ale i na hlbších – podvedomých a nevedomých jeho duševných úrovniach. V rámci tejto psychoterapie sa napomáha klientovi emočne znovu prežiť, rozpoznať a uvedomiť jeho hlbšie, dovtedy mu neznáme súvislosti, ktoré si v sebe nesie a pomáha mu – či úplne, alebo aspoň čiastočne, sa spod ich blokujúceho vplyvu vymaňovať. Psychoanalytická prax nekladie dôraz na to „dozvedieť sa informáciu“, ale na „precítiť, zažiť, znovu prežiť“. Cesta ku zmene nie je cez uspokojenie vedomej racionality, ale cez otvorenie emocionality, znovu oživenie prežívania: smútkov, strachov, agresií, túžob, nenávistí, hanby, bezmocnosti, bolesti, osobnej bezvýznamnosti a atď. Nie myšlienky, nie slová nás zaťažujú, blokujú – ale ich emočný obsah a kontext – a ich dopad na naše emočné prežívanie a cítenie sa. A to hlavne a často ten ich emočný obsah, ktorý si vedome vôbec neuvedomujeme – že je v nás prítomný a že v nás pôsobí.

Táto terapia môže pacientovi pomôcť, aby lepšie porozumel sám sebe. Terapeutický rozhovor s klientom pomáha odokrývať dosiaľ neuvedomované a deštrukčné pôsobiace myšlienky a emócie, či traumatizujúce zážitky, ktoré – ak neboli správne spracované – majú vplyv na človeka a jeho vzťahy v súčasnosti. Hlbinná psychoterapia sa snaží o transformáciu neriešiteľných (neurotických) konfliktov do subjektívne znesiteľnejšieho stavu. Je zameraná na odkrývanie jeho nevedomých konfliktov, s ktorými sa potom učí efektívnejšie vysporiadať.

Hlbinná terapia – môže pacientovi pomôcť, aby lepšie porozumel sám sebe. Je zameraná na odkrývanie jeho nevedomých konfliktov, s ktorými sa potom učí efektívnejšie vysporiadavať. Pomáha tiež pacientovi nahliadnuť do toho, ako rôzne skúsenosti z detstva spôsobujú, že sa teraz cíti neúplný, úzkostný, že má nízku sebaúctu, čo zhoršuje jeho fungovanie v dospelom živote. Táto forma terapie vychádza z premisy, že naša duševná pohoda je ovplyvňovaná nevedomými konfliktami, významnými zážitkami z detstva a bolestnými pocitmi, ktoré sú v pozadí rôznych obranných mechanizmov. K tomuto typu terapie patrí aj katatýmne-imaginatívna psychoterapia, koncentratívne pohybová terapia a integratívne sa môžu využívať aj techniky Rogersovej terapie, gestaltterapie a expozičné techniky.

Jedným z princípov – psychodynamickej hlbinnej psychoterapie je, že veľká časť psychického života je nevedomá  a detské zážitky spolu s genetickými faktormi utvárajú dospelého človeka. Symptómy a správanie sú determinované komplexnými a často nevedomými  silami. Kvôli množstvu konfliktov, zákazov, úzkostí  a obrán máme sklony schovávať sa pred sebou, unikať do „falošného ja“. Úlohou psychodynamického terapeuta je sledovať pacientovo skutočné Ja. Povedané inými slovami, psychodynamický terapeut pomáha pacientovi v dosiahnutí pocitu autenticity a jedinečnosti. Psychoterapia je  profesionálnym vzťahom, ktorý je vymedzený časom, frekvenciou  sedení podľa kontraktu, obsahom rozhovoru a stupňom otvorenosti, s akým môže človek hovoriť o problémoch so psychoterapeutom. V psychoterapeutickom vzťahu je zaistené právo na súkromie ,takže klient môže vyjadriť čokoľvek  má na mysli bez toho aby sa musel obávať, že sa informácie dozvedia iní. Jedným z rozdielov medzi  bežným „vyrozprávaním sa“ blízkej osobe a psychoterapiou je to, že  psychoterapeutický vzťah je vzťahom profesionálnym , v ktorom sa riešia problémy a starosti klienta. Základom tohto vzťahu je pozitívne pracovné  spojenectvo v ktorom klient  a terapeut spolupracujú v snahe dosiahnuť spoločný terapeutický cieľ. Psychoterapia je vždy jedinečnou skúsenosťou zdieľanou ako klientom tak terapeutom. Ak máte záujem o viac informácii, alebo osobné stretnutie – kontaktujte nás, sme tu pre Vás.

 

Dĺžka a trvanie hlbinného terapeutického stretnutia:  70 min (resp. dohodou)
Miesto konania psychoterapeutického stretnutia:  Bratislava | Slovenská republika | osobne  al. online forma
Ponúkaná forma psychoterapeutických stretnutí:  individuálne | párové | manželské | rodinné | skupinové | firemné
Odborní garanti psychoterapie a terapie:  dlhoroční poradcovia | psychológovia | terapeuti | mediátori | supervízori | tréneri
Termíny terapeutických stretnutí:  ASAP (dohodou – pracovný týždeň 8:00-20:00 hod | počas celého kalendárneho roka 2022)
Cieľová skupina klientov psychoterapie:  každý kto chce zlepšiť kvalitu osobného, partnerského, vzťahového či pracovného života

Informácie - objednávky - rezervácie

  Psychologicke poradenstvo a terapia

  Párová terapia

  55
  terapeut | pár - rodina
  Hlbinná párová alebo rodinná terapia pre pár-rodinu.
  Psychologicke-poradenstvo-individualne

  Individuálna terapia

  45
  terapeut | klient
  Individuálna hlbinná psychoterapia systémom „One on One“
  Psycholog-Bratislava-poradenstvo

  Skupinová terapia

  65
  terapia | skupina
  Skupinová hlbinná psychoterapia pre tímy, skupiny a firmy

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]