Čo robí psychológ a ako pomáha ľuďom v živote

 

Psychológ je vysokoškolsky vzdelaný odborník, ktorý  vyštudoval odbor psychológia (vedu o psychike a jej procesoch) na univerzite. Psychológia má rôzne zameranie ako napr.: poradenská, klinická, školská, pracovná psychológia, atď. Psychológia je mimoriadne lákavý vedný odbor, ktorý sa aj u nás na Slovensku v posledných rokoch dostáva viac a viac do povedomia. V západnom svete nie je ničím zvláštnym, že takmer každý človek má svojho psychológa, s ktorým konzultuje osobné problémy a hľadajú spoločne riešenie. Na Slovensku je návšteva psychológa stále považovaná za akúsi stigmu či hanbu, čo sa však, našťastie, postupne vytráca. Psychológ nie je lekár, a teda nemá právo predpisovať lieky. Vyštudoval psychológiu, teda vedu, ktorá sa definuje ako „veda o ľudskej duši“. Vo všeobecnosti sa psychológovia, na rozdiel od psychiatrov, nezaoberajú biochemickým pozadím psychických porúch, ale ich psychologickými príčinami a psychosociálnymi faktormi, ktoré umožňujú vznik a pretrvávanie duševných problémov.

 

V praxi sa však s jednoslovným pojmom “psychológ” stretávať nebudete, pretože všetci psychológovia sa ďalej špecializujú, podobne, ako sa lekári delia na všeobecných, zubárov či psychiatrov. Psychológia vás naučí veľa o vás samotných, ale aj o ľuďoch vo vašom okolí. Zistíte, že riešenie konfliktov v rodine či medzi priateľmi môže vyzerať úplne inak, než na čo ste boli zvyknutí z domu podľa vašej výchovy. Psychológia vám pomôže zlepšiť si komunikáciu s každým jednotlivcom, prispôsobiť vaše vyjadrovanie pre konkrétne situácie či nálady v skupine ľudí a takmer určite sa stanete akýmsi hasiacim prístrojom na problémy a nedorozumenia. Po vyštudovaní psychológie sa vám otvárajú brány naozaj prestížnych zamestnaní. Školský či pracovný psychológ je výbornou voľbou, ako sa hneď upratať do stabilného zamestnania, no asi vás viac bude zaujímať otvorenie vlastnej psychologickej ambulancie. Psychológovia okrem iného vydávajú povolenia po absolvovaní psychotestov napríklad na zbrojné preukazy, vodičské oprávnenia pre rôzne skupiny a iné.

Psychológ počúva a nesúdi.
Pocit, že som vlastne „cvok“ a nestojí to za to, aby som s niekým rozoberal svoje pocity, môžete nechať doma. Všetky pocity, nálady a názory vidí psychológ v širšom obraze. To, čo cítite, v čo veríte, súvisí s vaším prostredím, spoločnosťou ako takou, génmi aj rodinou. Psychológ je tu, aby vás vypočul, pochopil vaše potreby a spoločne s vami našiel cestu zo začarovaného kruhu, v ktorom ste sa ocitli.

Diskrétnosť je na prvom mieste.
Psychológ nebude o vašom probléme hovoriť s nikým. Dôvera a diskrétnosť idú v ordinácii ruka v ruke. Pokiaľ by potreboval váš problém prediskutovať s kolegom, nikdy nepoužije vaše meno. To, s čím sa zverujete svojmu psychoterapeutovi, ostane medzi vami. Túto výhodu si uvedomili a využívajú ju najmä tí ľudia, ktorých súkromný život sa pretriasa na pracovisku alebo v rodine.

Zmena je náročná.
Neviete sa vyrovnať so zmenou vo vašom živote. Aj keď je to príjemná zmena. Narodenie dieťaťa, presťahovanie sa do nového mesta, no ale aj rozchody, rozvody či syndróm prázdneho hniezda. Prechádzať zmenou v živote je jednoducho náročné. Vaše okolie môže považovať tieto pocity za prechodné, môžu vám dať pocítiť, že to jednoducho nie je problém a treba sa s tým nejako vysporiadať. Psychológ rozumie, počúva a smeruje.

Psychológa nemôžete šokovať.
Cítite, že nemáte radi svojho partnera, že vás vaša partnerka vytáča už len tým, že sedí v miestnosti. Alebo ste sa vyspali so svojím, či svojou ex a máte výčitky svedomia a teraz neviete, kam smeruje váš život… všetko toto sa už niekomu stalo a na všetko podobné je psychológ pripravený. Rodinné rozkoly dokáže preto riešiť s nadhľadom, milenecké hádky bez emócií. Empatie má na rozdávanie a vďaka bohatým skúsenostiam vie položiť tie správne otázky a hľadať ešte správnejšie odpovede.

Psychológ je tiež len človek.
Na záver sa hodí spomenúť fakt, že psychológovia sú, rovnako ako vy, ľudia, ktorí zápasia s každodennými problémami. Nenarodili sa ako iná rasa na inej planéte. Žijú práve tu, v rovnakých starostiach a radostiach. Každodenne spracovávajú rôzne myšlienky a zápasia s nervozitou a stresom. Mnoho psychológov je úspešných práve preto, lebo sa nestavajú mimo vašich každodenností. Psychológ prežil možno práve rovnaké trápenie. Vyhorenie, stres, strach alebo pocity beznádeje. To, že sa mu ich podarilo prekonať, je pre vás skvelou správou. Keďže ste z rovnakého živočíšneho druhu, môžete sa spoľahnúť, že v jeho ordinácii nájdete spriaznenú dušu.

Každý človek pozná, aké je to,  keď nie je zdravý, keď mu nejaká časť tela ochorie. Napríklad, keď má človek chrípku, zlomí si nohu, alebo mu je zle od žalúdka. Vtedy zvyčajne navštívi lekára, ktorý mu predpíše liek. Aj príbuzní a priatelia ochorenie vidia a chorého povzbudzujú, prípadne  sa o neho starajú do jeho vyliečenia. Čo ak človek pociťuje vnútornú nepohodu, ktorá ho  obťažuje a unavuje  v každodennom živote? Keď jeho trápenie nie je navonok viditeľné? Keď má psychické problémy v rôznej miere, napr. strachy, smútky, obavy, úzkosť, depresiu, paniku, nutkavé stavy, závislosť …? Vtedy má možnosť obrátiť sa  na odborníka, ako je psychológ (prípadne psychoterapeut a psychiater).

Ako na to – na konzultácie sa odporúčame objednať (osobne, telefonicky, alebo emailom: psychologickaporadna@ku.sk).  Každý objednaný klient má  potom zabezpečený nerušený, vyhradený čas len pre seba (zväčša je to 60 minút). Môžete však skúsiť prísť priamo do Centra a spýtať sa, či má momentálne psychológ pre vás voľný priestor. Každý poradca si váži odvahu, ktorú klient preukáže, keď „zaklope“ na jeho dvere. Ku svojmu klientovi má úctu a vie, že je to jedinečná a neopakovateľná osobnosť.

Čo sa deje počas stretnutia – konzultácia u psychológa má charakter rozhovoru. Pre klienta je pozitívne – a psychológ sa o to snaží – ak sa medzi nimi utvorí uvoľnený, dobrovoľný a nenútený vzťah vzájomnej dôvery. Všetky informácie o klientovi sú dôverné. Psychológ pomáha klientovi poznať seba samého, jeho schopnosti, osobnosť, záujmy, potreby a iné. Pomáha mu uvedomiť si vlastnú pozíciu v spoločnosti, chápať vlastnú minulosť i konkrétnu životnú situáciu a podporiť jeho pozitívny vývin. Od klienta sa zväčša očakáva aktívna spolupráca. Psychológ sa snaží klienta „len“ sprevádzať pri riešení jeho problému alebo ťažšieho životného obdobia. Keď klient zvládne svoj problém, má zo seba dobrý pocit, zdravšie sebavedomie a v prípade obnovenia sa problému už vie, „ako na to“ . Poradenstvo môže zahŕňať  jedno stretnutie alebo sú potrebné viaceré sedenia. Na ďalšej spolupráci, o nasledujúcom stretnutí, o novom postupe či ukončení sa psychológ a klient vždy vopred dohodnú.

Predsudky a obavy z návštevy – na našom území sa stretávame s mnohými predsudkami a obavami z návštevy takéhoto odborníka. Niektorí dokonca radšej navštívia ľudových liečiteľov, čo môže byť pre psychiku aj dušu výnimočne škodlivé! V zahraničí je spolupráca odborníkov na psychické problémy a odborníkov na telesné problémy oveľa rozvinutejšia. Príčina, prečo sa ľudia obávajú navštíviť psychológa alebo psychiatra, sa často spája s obavami, napr. že ich iní, druhí, rodina, blízki, známi, kamaráti, priatelia alebo spolupracovníci budú považovať za nenormálnych. Preto sa niekedy stáva, že ľudia svoje duševné trápenia dlho skrývajú, prekonávajú sami a v tajnosti. Časom ich to môže viac vyčerpávať a unavovať. V skutočnosti to, ak si človek dokáže priznať, že má problém, ktorý nevie sám riešiť a požiada o pomoc, je znakom jeho zrelosti a „normálnosti“.

Have a question?

[contact-form-7 404 "Nenájdené"]