Psychoterapia a psychologická pomoc ľuďom v núdzi prináša nielen zmenu životnú, ale aj nastavenie a preprogramovanie mysle. Dlho som si myslel, že osobný rast a psychoterapia, ktorá je s ním pre mňa neoddeliteľne spätá, má byť v prvom rade o čomsi, čo nazývame “preprogramovanie podvedomia”.  Také preprogramovanie, po ktorom pre mňa situácie, dnes zložité, v budúcnosti viac zložité nebudú. Po ktorom ma moje dnešné obmedzenia viac obmedzovať nebudú. Akési preprogramovanie, po ktorom to, čo odo mňa dnes vyžaduje opustenie mojej komfortnej zóny, ho viac v budúcnosti vyžadovať nebude. Moja komfortná zóna sa tak rozšíri a zahrnie do seba i tie situácie, ktoré vo mne ešte v

Čo je psychoterapia a ako vlastne terapia v praxi funguje ? Keby sme robili prieskum názorov na psychoterapiu, pravdepodobne by sme rozpoznali tri štádiá porozumenia, čo je psychoterapia a ako funguje v praxi. Väčšina Slovákov sa nikdy nepohne z tej prvej, zatiaľ čo do tretieho štádia sa ich dostane reálne iba veľmi málo. Dokonca mnoho psychoterapeutov a takmer všetci absolventi psychológie či psychiatrie sú ešte stále zaseknutí v druhom štádiu a dosiaľ sa neprepracovali k tomu poslednému. Poďme si ich všetky prejsť: 1. fáza: Neviem nič o psychoterapeutických školách (smeroch, prístupoch – tieto slová budem v priebehu článku používať ako synonymá). Neviem o tom, že psycho

Psychológia je veda, ktorú tvorí množstvo aplikovaných a teoretických vied. Podľa tohto hľadiska rozlišujeme nasledovné psychologické vedy: Základné teoretické psychologické vedy sú teoretické a ich poznatky slúžia praktickým psychologickým vedám, ktoré uplatňujú tieto poznatky v praxi. Všeobecná psychológia je najzákladnejšia veda, ktorá sa zaoberá psychikou človeka. Skúma poznávacie procesy, poruchami týchto procesov, autoreguláciou človeka či podnetmi ľudského konania (motivačné prvky konania, záujmy, hodnotenie jednotlivcom a pod.). Sociálna psychológia: je to taký druh psychológie, ktorý sa zaoberá predovšetkým vzťahmi medzi ľuďmi. Zaoberá sa problémom začle

Psychológia je metóda pomoci a podpory ľuďom v ťažších fázach ich života. Psychológiu je možné považovať za jednu z najmladších sociálnych vied. Na druhej strane práve vďaka rýchlemu vedecko-technickému pokroku sa dostala na pomerne vysokú vedeckú úroveň. Napriek tomu je psychológia vo všeobecnosti považovaná za „nevedeckú vedu“, pretože jej hodnotenie a úsudky majú do veľkej miery subjektívny charakter. V každom prípade ponúka určité ustálené charakteristiky a metódy, ktoré je možné uplatňovať aj v praktickom živote. Psychológia, z gréckeho psyché, duša, duch, dych a -logia, veda, výskum, náuka, je vo všeobecnosti veda, ktorá študuje ľudské správanie, men

Ľudskú bytosť je možné hodnotiť podľa rôznych kritérií. Jedným z týchto kritérií je pomerne subjektívna charakteristika osobnosti človeka. Na druhej strane aj ostatné psychometrické charakteristiky vykazujú podobný stav. Pokiaľ neurovedci nenájdu presné ložiská v mozgu, ktoré by bolo možné kvantitatívne odmerať s absolútnou hodnotou, tak dovtedy to bude len pravdepodobnosť a štatistika. Ak je nejaký jav pravdepodobný na 95%, tak je zrejmé, že bude pravdivý. Avšak vznik takto vysokej pravdepodobnosti nemusí korelovať s uvedenou skutočnosťou práve kvôli jej subjektívnej charakteristike. Navyše samotný spôsob merania a hlavne okolnosti, ktoré ani nie je možné významne kva

Have a question?

[contact-form-7 404 "Nenájdené"]