Chystáte sa študovať psychológiu ako vedný odbor alebo sa chcete v oblasti psychológie dovzdelávať ? Spomínate si ešte na prijímačky ? Ak ste sa ozaj usilovali dostať na psychológiu, tak ste si určite dali prihlášku na viac škôl a potom porovnávali podmienky prijatia, čo kde chcú, aké knihy máte zháňať a odhadolvali ste kde máte asi aké šance. Stihli ste sa pri tom všetkom zamyslieť nad tým, čo by malo (a čo určitie nie) byť po vás žiadané na prijímacích skúškach? Predtým ako sa zamyslíme nad skúškami, pripomeňme si, kde na Slovensku máme možnosť študovať dennou formou jednoodborovú 10 semestrálnu psychológiu. Titul magistra psychológie môžeme získať na štyro

Psychoterapia je liečebná metóda pre ľudí, ktorí majú v živote nejaký problém - či už v osobnom živote, partnerskom, alebo pracovnom. Psychoterapia je typ terapie, ktorá sa používa na liečbu emocionálnych a psychických problémov. Prebieha zvyčajne ako rozhovor s trénovaným psychoterapeutom. Je to aplikácia rôznych procedúr, techník a stratégií pre pomoc klientovi a je závislá na prístupe používanom psychoterapeutom. Takmer všetky druhy terapie sú však založené a stavajú na vytváraní terapeutického vzťahu, tzn. na komunikácii a vytváraní dialógu a na práci pri prekonávaní problematických myšlienok či správania. Psychoterapia pomáha hlbšie nazrieť do vlastných prob

IQ inteligencia je pre život jedinca veľmi dôležitá. Ešte dôležitejšia je však EQ teda emocionálna inteligencia. Akademická inteligencia - akademická inteligencia zahŕňa schopnosť myslieť a vyjadruje sa vo forme verbálnej inteligencie, riešenia problémov a praktickej inteligencie. Je to schopnosť vykonať určité zadania, ktoré sú ohodnotené výchovným a školským systémom. Tu patrí napríklad schopnosť čítať, písať, počítať, myslieť logicky, vedieť presný význam cudzích slov či ovládať niekoľko svetových jazykov. Ľudia s vysokým IQ svoj potenciál využívajú v povolaniach, kde je potrebné uplatniť nadpriemerný všeobecný rozhľad, porozumenie vedeckých princípov

Psychológia je veda o psychike, duševnom zdraví, duševných chrobách, pomoci a podpory vďaka psychologickým metódam a prístupom. mladou vednou disciplínou, ktorá vznikla v 19 storočí. Aj napriek tomu sa s ňou môžeme stretnúť už v staroveku pri filozofoch, ako bol Platón, Sokrates či Aristoteles. Práve oni skúmali dušu a zaoberali sa ňou. Chápanie duše je pri tom pre psychológiu to najdôležitejšie, lebo práve duša ovplyvňuje psychiku človeka. Pojem „psychológia“ sa skladá z dvoch gréckych slov „psyché“ (duša) a „logos“ (veda). Všeobecne sa teda dá psychológia charakterizovať ako veda o duši. No dnes v čase, keď si psychológia našla svoje miesto v systéme vied,

Have a question?

[contact-form-7 404 "Nenájdené"]