Psychologicky-Blog-psychoweb-članky

Manželská poradňa alebo inak nazývané aj párové poradenstvo je rovnako ako individuálne založené na dôvernom vzťahu klientov a psychológa. Dôležité je uvedomiť si, že poradenstvo neslúži na posudzovanie a hľadanie vinníka. Úlohou psychológa nie je súdiť ani kritizovať váš vzťah a vaše správanie. Párové poradenstvo slúži na riešenie problémov, ktoré vo vzťahu

Psychická manipulácia je silný stresor na človeka. Psychológovia zaznamenávajú nárast psychických porúch aj v súvislosti s manipuláciou v práci či domácnostiach. Psychická manipulácia je silný stresor Čím je kontakt častejší, tým sú prejavy stresu silnejšie. Spôsobuje zdravotné problémy: poruchy spánku, ťažkosti s trávením, zvýšenie svalového napätia, vysoký

Syndróm vyhorenia Burn Out je stav duševného a fyzického vyčerpania, ktorý môže výrazne ovplyvniť šťastný a zdravý pocit zo života. K tomuto stavu môže viesť nepretržité a dlhodobé vystavenie stresovým situáciám, ako je starostlivosť o chorého člena rodiny, nadmerné pracovné nasadenie alebo aj svedectvo znepokojujúcich správ. Ľudia, ktorí zažívajú syndróm vyhor

Mediácia je spôsob riešenia sporov, resp. iných konfliktných situácii za asistencie tretej osoby – mediátora. Mediácia je vlastne sprostredkovanie. Úlohou mediátora nie je spor medzi danými stranami rozhodnúť, ale mediátor má pomáhať pri vytvorení prostredia, ktoré dá možnosť zúčastneným stranám pokúsiť sa vzájomne pochopiť a dosiahnuť prijateľnú dohodu pre v

Supervízia v sociálnej práci podobne ako supervízia v psychológii a iných pomáhajúcich odboroch predstavuje významný zdroj profesionálnej podpory pre pomáhajúcich pracovníkov, ktorý napomáha nielen profesionálnemu rozvoju spôsobilostí, verifikovaniu správnosti postupov, hľadaniu alternatív, ale aj ochrane pomáhajúceho profesionála voči syndrómu vyhorenia, udržaniu a zvy

Koučing predstavuje jedinečný štýl premýšľania, ktorý rozvíja osobný potenciál, čím pomáha nájsť smer riešenia pri životných problémoch. Jednoducho povedané; koučing Vám ukáže iný pohľad na Vašu momentálnu situáciu. Budete tak môcť vnímať skutočnú realitu a nie skreslené predstavy. Koučing Vás naučí rozmýšľať pozitívne, pomôže Vám zmobilizovať vš

Depresia je stav organizmu charakterizovaný smútkom, beznádejou, pocitom viny, poruchami spánku, úzkosťou, nezáujmom alebo nesústredenosťou, v ťažších formách sa objavujú aj samovražedné myšlienky či pokusy o samovraždu. Depresia je jedným z najčastejších problémov, ktoré ľudia v živote zažijú. U každého piateho človeka sa aspoň 1-krát za život objaví klinicky

Všetky duševné poruchy a ochorenia je možné diagnostikovať a liečiť mimo nemocnicu – ambulantne alebo v stacionári, ak príznaky nie sú príliš silné a nevyvolávajú správanie, ktoré môže byť nebezpečné pre postihnutého pacienta alebo iné osoby. Psychická porucha je v skutočnosti zadefinovateľná ako súbor takých vzorcov v myslení, cítení, vnímaní či správaní

Duševné zdravie je neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou zdravia. Je potrebné sa starať oň rovnako ako o fyzické zdravie, pretože jedno bez druhého nemôže fungovať. Duševné zdravie je dnes naozaj veľká téma nielen pre psychológov a iné zdravotnícke profesie. Telesné a duševné zdravie sú vlastne spojené nádoby. Väčšina z nás za najdôležitejšiu hodnotu uvádza zdr

Návrat do práce po „Corona karanténe“ sa na to bude podobať –  s tým rozdielom, že tentokrát ani jeden z nás nebude v bezpečnej pozícii „toho, kto vie.“ Kulisa známeho prostredia môže navodiť očakávanie, že sa vraciame do „normálu“, no v skutočnosti si budeme musieť zvyknúť na úplne  „nový normál“. Ani kolegovia nebudú rovnakí, pretože každý si

Have a question?

[contact-form-7 404 "Nenájdené"]