psychoterapia-psychoterapeut-poradňa

Individuálne psychoterapia realizovaná systémom „One on One“

Odborná párová alebo rodinná terapia pre pár alebo rodinu

Skupinová odborná psychoterapia cielená na kolektívy, skupiny a firmy

Psychoterapia je liečebná činnosť, ktorej cieľom je, aby u klienta došlo k želanej, ale zároveň i žiaducej zmene. Individuálne ciele sa vždy líšia v závislosti od povahy ťažkostí, s ktorými prichádza konkrétny klient za psychológom či psychoterapeutom. Všeobecnými cieľmi však sú plnšie a pozitívnejšie prežívanie, lepšie sebapoznanie, sebaprijatie, objavovanie a posilňovanie vlastných vnútorných zdrojov či adaptívnejšie správanie vo vzťahoch. Dôvody, pre ktoré klient či klienti vyhľadávajú terapiu či  psychoterapiu môžu byť rôzne. Môže ísť napr. o potrebu lepšie sa spoznať a lepšie si porozumieť alebo o potrebu naučiť sa lepšie zvládať záťaž a stres. Niekto môže prežívať komplikované a náročné životné obdobie či krízu, vzťahové ťažkosti či konflikty, a pod. Niekomu môže odporučiť psychoterapiu iný odborník, napr. pri psychosomatických ťažkostiach, afektívnych a úzkostným poruchách, fóbiach, poruchách osobnosti, a pod. Zoznam možných dôvodov je asi nevyčerpateľný.

 

Psychoterapeutické poradenstvo individuálne, párové a skupinové:
– prináša osobnostnú, vzťahovú či komunikačnú zmenu do Vášho života
– k dispozícii odborní personál psychoterapeutov a psychológov s dlhoročnou praxou
– odborná psychoterapia individuálnou, párovou či kolektívnou formou podľa Vašich potrieb
– psychoterapia šitá priamo na mieru každého klienta vďaka osobnej či dištančnej online forme

 

Psychoterapia je aktívny proces. Na to, aby bola účinná a pre klienta prínosná, vyžaduje aktivitu oboch strán, psychoterapeuta i klienta. Pracovnými „nástrojmi“ psychoterapeuta sú jeho osobnosť, vedomosti a schopnosti, liečebnými prostriedkami, ktoré používa sú empatický rozhovor, vytvorenie a udržiavanie podporného vzťahu a rôzne techniky.

Psychoterapeut vytvára pre klienta bezpečný priestor, aby mohol hovoriť o všetkom, o čom potrebuje a sprevádza ho na ceste k riešeniu jeho ťažkostí. Pomáha mu hľadať odpovede na jeho otázky, prináša mu iné, alternatívne pohľady, osvetľuje mu menej vedomé alebo nevedomé psychické obsahy, umožňuje postupnú konfrontáciu s ťažkosťami a ich príčinami, podporuje ho na ceste k zmene. Pri tom všetkom je pre klienta zdrojom podpory. Zo strany klienta je dôležité, aby bol motivovaný na sebe pracovať a bol otvorený zmene.

Psychoterapia je dlhodobejší proces. Niekedy sa môže klient cítiť lepšie už po prvom alebo po prvých pár sedeniach, ale zvyčajne ide iba o zlepšenie dočasné, znásobené dobrým pocitom z toho, že začal svoje ťažkosti aktívne riešiť. Tak ako každá cesta k zmene, i psychoterapeutický proces však potrebuje svoj čas. Trvanie psychoterapie teda býva rôzne a nie vždy je možné ho na jej začiatku presne určiť. Podľa ťažkostí, s ktorými prichádzate a podľa cieľa terapie, ktorý spoločne stanovíme, sa ho však pokúsim odhadnúť tak, aby sme sa na ňom mohli dohodnúť spolu. Obvyklá frekvencia sedení je jeden raz za týždeň.

Psychoterapia je zjednodušene liečba komunikáciou. Paradoxne je to však aj liečba komunikácie. Komunikovať sa dá nielen slovami, ale aj hudbou, tancom, výtvarným prejavom a pod. Preto dnešná psychoterapia využíva k liečbe rôzne prostiedky komunikácie a rôzne psychoterapeutické prístupy

Z psychológie vychádza aj psychoterapia – aplikovaná vedná disciplína, ktorá využíva psychologické zákonitosti a prostriedky na zámerné pôsobenie na človeka s cieľom podpory alebo obnovy jeho duševného zdravia a rozvoja osobnostného rastu. Liečba psychiky následne pozitívne ovplyvňuje aj telesné zdravie. Psychoterapia sa využíva ako psychologická pomoc duševne zdravým ľuďom, ktorí chcú riešiť problematické oblasti svojho života, alebo zlepšiť svoje fungovanie. Využíva sa však aj na liečbu ľudí s duševnými poruchami, či už ako primárna liečba, alebo ako podporná terapia v závislosti od typu duševnej poruchy. Dnešná psychoterapia využíva k liečbe rôzne prostiedky komunikácie a rôzne psychoterapeutické prístupy (arteterapia, muzikoterapia, NLP, zen terapia, …). Najbežnejším prístupom je psychoterapeutický rozhovor. V psychoterapii je rozhodujúcim faktorom úspechu liečby psychoterapeutický vzťah medzi terapeutom a klientom. Kvalita vzťahu závisí od toho, do akej miery sa klient vo vzťahu s terapeutom cíti rešpektovaný, ako bezpečne sa cíti, ako terapeutovi dôveruje, či cíti, že mu terapeut rozumie (je empatický), či ho terapeut prijíma takého, aký je, či má o neho skutočný záujem a pod.

 

Zmyslom psychoterapie – nie je človeka meniť, ale pomôcť mu, aby bol opäť sám sebou a aby si vytvoril svoj autentický, nie prevzatý alebo obvyklý, postoj k tomu, čo ho stretáva v živote, a tak sa stal slobodnejším. Ide o pomoc k svojpomoci. Slávny americký psychoterapeut I. Yalom tvrdí, že život, ktorý nie je pravidelne spochybňovaný, za nič nestojí. Úspech liečby priamo úmerne zodpovedá vynaloženej námahe a práci na sebe. Psychoterapia nedokáže zmeniť, umožní však pozrieť sa novým pohľadom na to, aký je vlastný podiel na  konfliktnej situáci, a tým sa otvára priestor pre nové riešenia. Prospech z psychoterapie môže mať každý, pretože psychoterapia podporuje ľudský rozvoj, tvorivosť a schopnosť žiť život, s ktorým je človek spokojný. Je to učenie sa otvorenosti, vnímaniu seba a druhých a umenie prejavovať sa tak, aby sme sa medzi ostatnými uplatnili a mohli zažívať radosť zo života. Investujte do seba – je to tá najlepšia investícia.

 

Dĺžka a trvanie psychoterapeutického stretnutia:  min. 60 min (resp. dohodou)
Miesto konania psychoterapeutického stretnutia:  Bratislava | Slovenská republika | osobne  al. online forma
Ponúkaná forma psychoterapeutických stretnutí:  individuálne | párové | manželské | rodinné | skupinové | firemné
Odborný garanti psychoterapie a terapie:  dlhoročný poradcovia | psychológovia | terapeuti | mediátori | supervízori | tréneri
Termíny terapeutických stretnutí:  ASAP (dohodou – pracovný týždeň 8:00-20:00 hod | počas celého kalendárneho roka 2022)
Cieľová skupinaklientov psychoterapie:  každý kto chce zlepšiť kvalitu osobného, partnerského, vzťahového či pracovného života

Informácie - objednávky - rezervácie

  Psychologicke poradenstvo a terapia

  Párová terapia

  67
  terapeut | pár - rodina
  Odborná párová alebo rodinná psychoterapia pre pár-rodinu.
  Psychologicke-poradenstvo-individualne

  Individuálna terapia

  47
  terapeut | klient
  Individuálna odborná psychoterapia systémom „One on One“
  Psycholog-Bratislava-poradenstvo

  Skupinová terapia

  77
  terapia | skupina
  Skupinová odborná psychoterapia pre tímy, skupiny a firmy

  Have a question?

  [contact-form-7 404 "Nenájdené"]