Psychológ – je vysokoškolsky vzdelaný odborník v odbore psychológia, má titul Mgr., alebo PhDr., PhD. Psychológia má rôzne zameranie a špecializácie ako napr.: poradenská, klinická, školská, pracovná a organizačná psychológia, dopravná psychológia atď. Klinickí psychológovia majú svoje pracoviská pri zdravotníckych zariadeniach a pracujú aj cez zdravotné poisťovne. Ostatní psychológovia  pracujú súkromne  -  je to platená služba, alebo sú štátni zamestnanci. Psychológovia nepredpisujú lieky a klientov na konzultácie objednávajú. Objednávanie ku psychológovi a dodržiavanie termínov je dôležité. Každý objednaný klient má  potom zabezpečený nerušený, vyhrad

Depresia je vymedzená ako porucha nálad, pričom prevláda skľúčenosť, trúchlivosť až smutná nálada, ktorá sa z vonkajška nedá zmeniť. Niekedy sa hovorí o patickej (chorobnej) nálade, ktorá vzniká bez zjavnej príčiny a ovplyvňuje celé správanie človeka. Z psychologického hľadiska však ide o zložitejšiu problematiku, ktorá má príčinný vnútorný mechanizmus vzniku a pôsobenia. Ide o rôzne psychologické dispozície a predispozície, ich rôzny stupeň, mieru a kombinácie, ktoré sú bazálne prítomné u každého človeka. Ide predovšetkým o citlivých až precitlivelých jedincov s intenzívnym vnímaním a prežívaním diania a udalostí. V bežnom a praktickom živote je táto

Väčšina priateľských vzťahov sa rozvíja tak prirodzene, že preto ani nemusíte nič zvláštne urobiť. Niekedy je však problém získať si určitých ľudí alebo s nimi udržať aspoň korektný vzťah. Odborníci však radia, že dodržaním určitých zásad sa dopracujete k tomu, aby vás mali ľudia z okolia radi a aby ste si získali ich dôveru. Psychológovia tvrdia, že dopracovať sa k úspechu v komunikácii s okolím nemusí byť až také náročné. Stačí vraj iba niekoľko jednoduchých psychologických trikov krokov, ktorými sa dopracujete k tomu, aby ste boli obľúbený a ľudia vás budú milovať a vždy sa tešiť z vašej prítomnosti. Ktoré to sú si teraz povieme: Napodobňujte ľ

Psychodiagnostika je oblasť činnosti psychológa , pri ktorej využíva rozličné metódy na poznávanie, diagnostiku individuálnych vlastností a schopností, štruktúru osobnosti a pod. Pojmom diagnóza rozumieme odborné a praktické poznanie vlastností osobnosti jedinca. Psychodiagnostika sa využíva hlavne v klinickej psychológii (úroveň intelektu, rozvoj osobných vlastností = emotivita, výskyt rôznych anomálii v psychike), ďalej sa používajú v psychológii práce, psychológii dopravy, v psychológii v školstve- pri posudzovaní školskej zrelosti, pri výbere do špeciálnych tried. Metódy psychologického výskumu: pozorovanie, experiment, extrospekcia.

Ak chce byť organizácia úspešná, je veľmi dôležité uvedomenie si hodnoty ľudského kapitálu a významu ľudí, ktorých zamestnáva. Za dôležitý poznatok považujeme pochopenie, že ľudia v organizácii sú pokladaní za najväčšie bohatstvo a ich riadenie je závislé od toho, či organizácia uspeje na trhu, alebo nie. O tom, aký význam bude mať riadenie ľudských zdrojov v organizácii a ako bude fungovať, rozhoduje samotná organizácia. Zároveň rozhoduje o jej rozsahu, štruktúre a aj o postavení riadenia ľudských zdrojov v hierarchii riadiacich činností organizácie. V súčasnej dobe má riadenie ľudských zdrojov v organizáciách rôzne postavenie. Zahŕňa množstvo aktivít a či

Have a question?

[contact-form-7 404 "Nenájdené"]